Бюллетень № 3, 2007 год

Мазмұны - Содержание

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2006 жылғы 30 қыркүйектегі  № 409 бұйрығы        
2.   Ғылыми дәрежелердің ізденушілерін  аралық аттестаттаудан өткізу жөніндегі нұсқаулық                                                                          
3. Ғылыми дәрежелердің ізденушілерін аралық аттестаттаудан  өткізу жөніндегі нұсқаулыққа түсініктеме                                                                              
4. Приказ МОН РК № 409 от 2 сентября 2007 года                                                              
5. Инструкция по проведению промежуточной аттестациисоискателей ученых степеней                                                                                                    6.    Комментарий  к Инструкции по проведению промежуточной аттестации соискателей ученых степеней                                
7.   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2006 жылғы 17 қазандағы  № 485 бұйрығы    
8. Ғылыми дәрежелер беру ережелері           
9. Приказ МОН РК № 485 от 17 октября 2007 года                                                                 
10. Правила присуждения ученых степеней                                
11.   Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2006 жылғы 17 қазандағы  № 486 бұйрығы                                                                          
12. Диссертациялық кеңес туралы ереже                                                                                
13.   Приказ МОН РК № 486 от 17 октября 2007 года                                                            
14. Положение о диссертационном совете     
15. Жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды аттестаттау мемлекеттік органдарының  халықаралық қауымдастығының VIII-ші  Конференциясының өткізілуі  туралы                                                                      
16. О проведении VIII Конференции Международной ассоциации государственных органов аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации                                                                                                              17. Инструктивное письмо Комитета № 10-4-3/863 от 29 октября 2007 года                                                                                    
18.  ҚР БҒМ Білім және саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінінің  бұйрықтары                
19. Комитеттің 2007 жылғы 26 қарашадағы №  10-4-3/1030 нусқау хаты                        
20. Объявления о защите диссертацийна соискание ученой степени доктора наук