Kaz | Rus

Бастауыш
Білім беру және ғылым ұйымдарын аттестаттау
Білім беру және ғылым ұйымдарын аккредиттеу
Ұлттық бірыңғай тестілеу
Білім беру ұйымдарын лицензиялау
Мемлекеттік аралық бақылау
Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды аттестаттау
Бiлiм туралы құжаттарды тану және нострификациялау
Ресми құжаттарды апостильдеу бойынша қызмет көрсету стандарты
 
Жаңалықтар
Сұрақтар мен жауаптар
Байланысу
Статистика сайта
           
www.akorda.kz"
www.government.kz
www.e.gov.kz


Бұйрықтар  2006 ж. 31 қантардағы N96 Комитет бұйрығы 
2006 ж. 31 қантардағы N96 Комитет бұйрығы

«Диссертацияның негізгі ғылыми жаңалықтарын
жариялау үшін басылымдар Тізімін бекіту туралы»
2003 жылғы 26 маусымдағы N 433-3ж бұйрығына
толықтырулар ендіру туралы

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау  комитеті Алқасының  2006 жылғы 21 қаңтардағы (2 хаттама) БҰЙЫРАМЫН:
1. «Диссертацияның негізгі ғылыми жаңалықтарын жариялау үшін басылымдар Тізімін бекіту туралы»  2003 жылғы 26 маусымдағы N433-3ж бұйрығына төмендегідей толықтырулар ендірілсін:
1) «01.00.00 – Физика-математика ғылымдары»:
- «Ашық жүйелер эволюциясының проблемалары» (01.04.02, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.14, 01.04.17, 25.00.29, 01.03.02);
2) «05.00.00 – Техника ғылымдары»:
- «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің хабаршысы (05.23.07, 06.01.02, 25.00.36, 03.00.16);
- Атырау мұнай және газ институтының хабаршысы  (01.02.06, 05.02.00, 25.00.15, 25.00.17,  25.00.19,  25.00.21,  25.00.35,  25.00.36);
- Шығыс Қазақстандағы Ғылым және Білім, «Механика және машина жасау» сериясы (01.02.04, 01.02.06);
-  Жезқазған университетінің хабаршысы (25.00.20,  25.00.22);
 - «Ізденістер, нәтижелер»  Қазақ ұлттық аграрлық университеті (05.20.01, 05.20.02);
- «Технология производства металлов и вторичных материалов» ҚарМИ (05.16.02).
3)  «02.00.00 – Химия ғылымдары»:
- Атырау мұнай және газ институтының хабаршысы (02.00.13);
4)  «14.00.00 – Медицина ғылымдары»:
- «Еңбек гигиенасы және медициналық экология», МОЕГжКА (14.00.50, 14.00.07);
- “Қазақстан офтальмологиялық журналы”, ҒЗИ  (14.00.08);
- “Қазақстан клиникалық медицинасы”, МҒМО;
- “Қазақстандағы карантиндік және зооноздық инфекциялар”, М. Айкимбаева атындағы ҚазҒОКЗИ (14.00.10, 14.00.30);
5) «03.00.00 – Биология ғылымдары»:
- “Здоровье и болезнь” ҚТА (03.00.04);
6) «07.00.00 – Тарих ғылымдары», «09.00.00 – Философия ғылымдары», «23.00.00 – Саяси ғылымдары»:
- «Қазақ өркениеті», «Қайнар» Университеті;
7) «08.00.00 – Экономика ғылымдары», «10.00.00 – Филология ғылымдары»:
- «Қазақстан-Американдық еркін университетінің хабаршысы»;
8) «08.00.00 – Экономика ғылымдары»:
- «Магистраль»;
9) «12.00.00 – Заң ғылымдары», «13.00.00 – Педагогика ғылымдары»:
- «Қазіргі замандығы маңызды проблемалары», Қарағанды «Болашақ» маңызды білім беру институты;
10) «13.00.00 – Педагогика ғылымдары»:
- «С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы».
2. Осы бұйрық Комитетінің Бюллетенінде жариялансын.
3. Осы бұйрықтың орындалуын қадағалау Комитет төрағасының орынбасары Н.Б. Қалабаевқа жүктелсін.
 
Төраға                                                Б. Әбдірасілов

Комитет туралы
Басшылар
Бюллетендер
Бұйрықтар
Бекітілген ізденушілер тізімі

Талқылау үшін!

PhD докторларын даярлау жөніндегі НҚҚ жобалары
2005-2008 © Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестатау комитеті
Сайттың материадарын қолдану кезінде www.educontrol.kz сайтына гиперссылкаға міндетті.