Kaz | Rus

Бастауыш
Білім беру және ғылым ұйымдарын аттестаттау
Білім беру және ғылым ұйымдарын аккредиттеу
Ұлттық бірыңғай тестілеу
Білім беру ұйымдарын лицензиялау
Мемлекеттік аралық бақылау
Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды аттестаттау
Бiлiм туралы құжаттарды тану және нострификациялау
Ресми құжаттарды апостильдеу бойынша қызмет көрсету стандарты
 
Жаңалықтар
Сұрақтар мен жауаптар
Байланысу
Статистика сайта
           
www.akorda.kz"
www.government.kz
www.e.gov.kz


Бұйрықтар  2006 ж. 10 қазандағы N739 Комитет бұйрығы 
2006 ж. 10 қазандағы N739 Комитет бұйрығы

«Қазақстан Республикасы жетекші
ұйымдарының тізбесін бекіту туралы»
2003 жылғы 20 маусымдағы N418-3ж
бұйрығына толықтырулар ендіру туралы

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау  комитеті Алқасының  2006 жылғы 05 қазандағы (11 хаттама) БҰЙЫРАМЫН:
  1. «Диссертацияның негізгі ғылыми жаңалықтарын жариялау үшін басылымдар Тізімін бекіту туралы»  2003 жылғы 26 маусымдағы N433-3ж бұйрығына төмендегідей толықтырулар ендірілсін:
1) «02.00.00 – Химия ғылымдары», «05.16.00 - Металлургия», «05.17.00 – Химиялық технология», «05.26.00 - Адам қызметінің қауіпсіздігі» бөлімдеріне:
- «Қазақстан өнеркәсібі» журналы;
2) «05.00.00 – Техника ғылымдары» бөліміне:
«Қазақстанның химия журналы»;
3) «08.00.00 – Экономика» бөліміне:
 - «Көлік және коммуникациялар Қазақ академиясының хабаршысы»
  2. Осы бұйрық Комитеттің Бюллетенінде жариялансын.
  3. Осы бұйрықтың орындалуын қадағалау Комитет төрағасының орынбасары Н.Б. Қалабаевқа жүктелсін.
 
Төраға                                                Б. Әбдірасілов

Комитет туралы
Басшылар
Бюллетендер
Бұйрықтар
Бекітілген ізденушілер тізімі

Талқылау үшін!

PhD докторларын даярлау жөніндегі НҚҚ жобалары
2005-2008 © Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестатау комитеті
Сайттың материадарын қолдану кезінде www.educontrol.kz сайтына гиперссылкаға міндетті.