Қадағалау және аттестаттау комитеті туралы Ереже

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және  аттестаттау комитеті туралы  ЕРЕЖЕ
Қазақстан Республикасы үкіметінің 2004 жылғы «28» қазандағы N1111  қаулысымен бекітілген
 
Файлды аударып алу (51Kb)

Қадағалау және аттестаттау комитетін қүрылымы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің қүрылымы

Басшылық:

Лицензиялау және білім беру мониторингі басқармасы
Лицензиялау бөлімі
Аралық бақылау бөлімі
Аттестаттау және аккредиттеу басқармасы
Білім беру үйымдарын аттестаттау бiлімі
Ғылыми мекемелерді аттестаттау және ғылыми мекемелер мен жоғары оқу орындарын аккредиттеу бiлімі
Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды аттестаттау басқармасы
Физика-математикалық, техникалық ғылымдар, жер және ғарыш туралы ғылымдар бөлімі
Медицина, химия, биология, ауыл шаруашылығы және ветеринария ғылымдары бөлімі
Гуманитарлық ғылымдар бөлімі
Жоғары білікті кадрларды дайындау және қүжаттарды ресімдеу бөлімі
Қаржы және ұйымдастыру бөлімі (өз бетінше)
Бюджеттің орындалуын қадағалау бөлімі (өз бетінше)
                   Комитеттің телефон анықтамасы

Комитет туралы

         Қазақстан Республикасы Президентінің “Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы” 2004 жылғы 29 қыркүйектегі  N1449 Жарлығы негізінде және Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2004 жылғы 28 қазандағы Қаулысы негізінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитеті құрылды.
  Комитеттің негізгі міндеттері білім беру, ғылым, ғылыми-техникалық қызмет, ғылыми және ғылыми-педагог кадрларды аттестаттау саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру және білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру болып табылады.
   Комитеттің негізгі қызметтері:

   
  Қазақстан Республикасы Үкіметінің  қаулысымен 2007 жылғы 13 ақпанда Такир Оспанұлы Балықбаев Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің төрағасы болып тағайындалды.