Мемлекеттік аралық бақылауды ұйымдастыру және өткізу ережесі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 20 қарашадағы № 561 бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттік және апелляциялық комиссиялар туралы Ереже

  Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым министрінің  2005 жылғы  11 сәуір N232  бұйрығымен бекітілген
 
  Файылды аударып алу (32,5 Kb)

МАБ Ережесiне түсініктеме

         Білім беру ұйымдарында МАБ-ты өткізу ережесіне енгізілген
              өзгерістер мен толықтыруларға түсініктеме 
 

   Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында мемлекеттік аралық бақылауды (МАБ) өткізу ережесі «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленген.   
  Ереже жалпы орта және кәсіптік жоғары білім беру ұйымдарында МАБ-ты жүзеге асыру тәртібін, ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін, өткізу мерзімдерін, тестілеу рәсімдерінің нәтижелерін тестіленушілердің назарына жеткізуді, олардың шағымдану мүмкіндіктерін белгілейді.