Каз | Рус

Іздеу  
  

 
           
             ҚР Президентінің Жолдауы басым
           бағыттарының орындалуы туралы

 

 

 

Бастауыш   / Mамандықтар номенклатурасы   / Ғылыми қызметкерлер мамандықтарының номенклатурасы  
Ғылыми қызметкерлер мамандықтарының номенклатурасы

 

                   Ғылыми қызметкерлер мамандықтарының  НОМЕНКЛАТУРАСЫ

Мамандық шифры

Ғылым саласы, мамандықтар тобы, мамандық

Ғылыми дәреже берілетін ғылым саласы

01.00.00

Физика-математика ғылымдары


01.01.00

Математика


01.01.01

 

Математикалық талдау

 

Физика-математика

01.01.02

 

Дифференциалды теңдеулер және математикалық физика

 

Физика-математика

01.01.04

 

Геометрия және топология

 

Физика-математика

01.01.05

 

Ықтималдық теориясы және математикалық статистика

 

Физика-математика

01.01.06

 

Математикалық логика, алгебра және сандар теориясы

 

Физика-математика

01.01.07

 

Есептеу математикасы

 

Физика-математика

01.01.09

 

Дискретті математика және математикалық кибернетика

 

Физика-математика

01.01.10

 

Басқарылатын жүйелердің математикалық теориясы

 

Физика-математика

01.02.00

 

Механика


01.02.01

 

Теориялық механика

Физика-математика, техника

01.02.04

 

Деформацияланатын қатты денелер механикасы

Физика-математика, техника

01.02.05

 

Сұйық, газ және плазма механикасы

Физика-математика, техника

01.02.06

Машиналардың, аспаптардың және аппаратуралардың динамикасы, беріктігі

 

Техника

01.02.07

 

Сусымалы денелер, топырақ және тау жыныстары механикасы

Физика-математика, техника

01.02.08

 

Биомеханика

Физика-математика, техника, медицина, биология, педагогика

01.03.00

Астрономия


01.03.01

 

Астрометрия және аспан механикасы

Физика-математика, техника

01.03.02

 

Астрофизика және радиоастрономия

Физика-математика, техника

01.03.03

 

Күн физикасы

Физика-математика, техника

01.03.04

 

Планеталық зерттеулер

Физика-математика, техника, геология-минералогия, география

01.04.00

Физика


01.04.01

 

Эксперименттік физиканың аспаптары және әдістері

Физика-математика, техника

01.04.02

 

Теориялық физика

 

Физика-математика

01.04.03

 

Радиофизика

Физика-математика, техника

01.04.04

 

Физикалық электроника

Физика-математика, техника

01.04.05

 

Оптика

Физика-математика, техника

01.04.06

 

Акустика

Физика-математика, техника

01.04.07

 

Конденсияланған күй физикасы

Физика-математика, техника

01.04.08

 

Плазма физикасы

Физика-математика, техника, химия

01.04.09

 

Төменгі температуралар физикасы

Физика-математика, техника

01.04.10

 

Жартылай өткізгіштер физикасы

Физика-математика, техника

01.04.11

 

Магниттік құбылыстар физикасы

Физика-математика, техника

01.04.13

 

Электр физикасы, электр физикалық қондырғылар

Физика-математика, техника

01.04.14

 

Жылу физикасы және теориялық жылу техникасы

Физика-математика, техника

01.04.16

 

Атом ядросы мен элементті бөлшектер физикасы

Физика-математика, техника

01.04.17

 

Химиялық физика, оның ішінде жану және жарылыс физикасы

Физика-математика, техника, химия

01.04.20

 

Зарядталған бөлшектер шоғырының физикасы және жеделдету техникасы

Физика-математика, техника

01.04.21

 

Лазерлік физика

Физика-математика, техника

01.04.23

 

Жоғары энергиялар физикасы

Физика-математика, техника

02.00.00

Химия ғылымдары


02.00.01

 

Бейорганикалық химия

 

Химия, техника

02.00.02

 

Аналитикалық химия

Химия,
физика-математика, техника

02.00.03

 

Органикалық химия

Химия, техника

02.00.04

 

Физикалық химия

Химия,
физика-математика, техника

02.00.05

 

Электр химия

Химия,
физика-математика, техника

2.00.06

 

Жоғары молекулярлық қосылыстар

Химия,
физика-математика, техника

02.00.08

 

Элементтік органикалық қосылыстар химиясы

 

Техника, химия

02.00.09

 

Жоғары энергиялар химиясы

Химия,
физика-математика

02.00.10

 

Биоорганикалық химия

Химия, биология, техника

02.00.11

 

Коллоидтық химия және физика- химиялық механика

Химия,
физика-математика, техника

02.00.13

 

Мұнай химиясы

 

Химия, техника

02.00.14

 

Радиохимия

 

Химия, техника

02.00.15

 

Катализ

Химия, техника, физика-математика

02.00.17

 

Математикалық және кванттық химия

Химия,
физика-математика

02.00.21

 

Қатты денелер химиясы

Химия,
физика-математика, техника

03.00.00

Биология ғылымдары


03.00.01

 

Радиобиология

 

Биология, медицина, мал дәрігерлік

03.00.02

 

Биофизика

Биология,
физика-математика, химия, техника, медицина

03.00.03

 

Молекулярлық биология

Биология,
физика-математика, химия,
ауыл шаруашылығы, медицина

03.00.04

 

Биохимия

 

Биология, химия, техника,
ауыл шаруашылығы, медицина,
мал дәрігерлік

03.00.05

 

Ботаника

 

Биология, география, ауыл шаруашылығы

03.00.06

 

Вирусология

Биология, медицина, мал дәрігерлік,
ауыл шаруашылығы

03.00.07

 

Микробиология

Биология, медицина, мал дәрігерлік,
ауыл шаруашылығы

03.00.08

 

Зоология

Биология,
ауыл шаруашылығы, мал дәрігерлік, география

03.00.09

 

Энтомология

 

Биология,
мал дәрігерлік,
ауыл шаруашылығы

03.00.10

 

Ихтиология

 

 

Биология

03.00.12

 

Өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы

 

Биология,
ауыл шаруашылығы

03.00.13

 

Физиология

Биология,
мал дәрігерлік, медицина

03.00.14

 

Антропология

 

Биология, тарих,
мал дәрігерлік, медицина

03.00.15

 

Генетика

 

Биология, медицина, ауыл шаруашылығы, мал дәрігерлік

03.00.16

 

Экология

Биология,
физика-математика, ауыл шаруашылығы, медицина, химия, техника

03.00.18

 

Гидробиология

 

 

Биология, география

03.00.19

 

Паразитология

 

Биология, медицина, мал дәрігерлік

03.00.23

 

Биотехнология

 

Биология, химия, техника, медицина, ауыл шаруашылығы

03.00.24

 

Микология

 

Биология, медицина, ауыл шаруашылығы

03.00.25

 

Гистология, цистология, клеткалық биология

Биология, медицина, ауыл шаруашылығы

03.00.26

 

Молекулалық генетика

Биология, медицина, ауыл шаруашылығы

03.00.27

 

Топырақтану

 

Ауыл шаруашылығы, биология, химия, география

03.00.28

 

Биоақпараттама

Биология,
физика-математика, ауыл шаруашылығы, медицина

03.00.30

 

Өсу биологиясы, эмбриология

Биология, медицина

03.00.32

 

Биологиялық ресурстар

Биология, медицина, ауыл шаруашылығы

03.00.33

 

Протистология

Биология, медицина, ауыл шаруашылығы, мал дәрігерлік

05.00.00

Техникалық ғылымдар


05.01.00

Инженерлік геометрия және компьютерлік графика

 

05.01.01

 

Инженерлік геометрия және компьютерлік графика

 

Техника, педагогика

05.02.00

Машина жасау және машинатану


05.02.01

 

Материалтану (салалар бойынша)

 

Техника

05.02.02

 

Машинатану, жетек жүйелері және машина тетіктері

 

Техника

05.02.04

 

Машиналар үйкелісі мен тозуы

 

Техника

05.02.05

 

Роботтар, мехатроника және роботтық-техникалық жүйелер

 

Техника

05.02.08

 

Машина жасау технологиясы

 

Техника

05.02.11

 

Машина жасаудағы бақылау әдістері және диагностика

 

Техника

05.02.13

 

Машиналар, агрегаттар мен процестер (салалар бойынша)

 

Техника

05.02.18

 

Механизмдер мен машиналар теориясы

Техника,
физика-математика

05.02.22

 

Өндірісті ұйымдастыру (салалар бойынша)

 

Техника, экономика

05.02.23

 

Өнімдердің сапасын стандарттау және басқару

 

Техника

05.03.00

Машина жасауда конструкциялық материалдарды өңдеу

 

05.03.01

 

Механикалық және физика-техникалық өңдеу технологиялары мен жабдықтары

 

Техника

05.03.05

 

Қысыммен өңдеу технологиялары және машиналары

 

Техника

05.03.06

 

Дәнекерлеу өндірісінің технологиялары және машиналары

 

Техника

05.04.00

Энергетикалық, металлургиялық және химиялық машина жасау

 

05.04.02

 

Жылу двигательдері

 

Техника

05.04.03

 

Тоңазытқыш және криогендік техника, қалаулеп беру және тіршілікті қамтамасыз ету жүйелері машиналары мен аппараттары, процестері

 

Техника

05.04.06

 

Вакуумдық, компрессорлық техника және пневможүйелері

 

Техника

05.04.11

 

Атом реакторы құрылысы, атом өнеркәсібі машиналары, агрегаттары және материалдары технологиясы

 

Техника

05.04.12

 

Турбомашиналар және қиыстырылған турбоқондырғылар

 

Техника

05.04.13

 

Гидравликалық машиналар және гидропневмоагрегаттар

 

Техника

05.05.00

Көлік, тау-кен және құрылыс машиналарын жасау


05.05.03

 

Доңғалақты және шынжыр табанды машиналар

 

Техника

05.05.04

 

Жол, құрылыс және көтергіш-көлік машиналары

 

Техника

05.05.06

 

Тау-кен машиналары

 

Техника

05.07.00

Авиация және ракета-ғарыш техникасы


05.07.01

 

Ұшу аппараттарының аэродинамикасы және жылу алмастыру процестері

 

Техника

05.07.02

 

Ұшу аппараттарын жобалау, конструкциялау және жасап шығару

 

Техника

05.07.03

 

Ұшу аппараттарының беріктігі және жылу режімі

 

Техника

05.07.05

 

Ұшу аппараттарының жылу, электр ракеталық двигательдері және энергия қондырғылары

 

Техника

05.07.06

 

Ұшу аппараттарының жерүсті кешендері, старттық жабдықтары, пайдаланылуы

 

Техника, әскери

05.07.07

 

Ұшу аппараттарымен олардың жүйелерін бақылау және сынау

 

Техника

05.07.09

 

Ұшу аппараттарының динамикасы, баллистикасы, қозғалысын басқару

 

Техника

05.08.00

Кеме жасау

 

05.08.01

 

Кеме теориясы және құрылыс механикасы

 

Техника

05.08.03

 

Кемелерді жобалау және олардың құрылымы

 

Техника

05.08.04

 

Кеме жасау, кеме жөндеу технологиясы және кеме жасау өндірісін ұйымдастыру

 

Техника, экономика

05.08.05

 

Кеменің энергетикалық қондырғылары және олардың элементтері (негізгі және қосалқы)

 

Техника

05.08.06

 

Корабльдің, мұхиттың, атмосфераның физикалық өрістері мен олардың өзара байланыстары

Физика-математика, техника

05. 09.00

Электр техникасы


05.09.01

 

Электр механикасы және электр аппараттары

 

Техника

05.09.02

 

Электр техникасы материалдары мен бұйымдары

 

Техника

05.09.03

 

Электр техникасы кешендері мен жүйелері

 

Техника

05.09.05

 

Теориялық электр техникасы

 

Техника

05.09.07

 

Жарық техникасы

 

Техника

05.09.10

 

Электр технологиясы

 

Техника

05.09.12

 

Күштік электроника

 

Техника

05.11.00

Аспаптар жасау, метрология және ақпараттық-өлшеу аспаптары мен жүйелері


05.11.01

 

Өлшеу аспаптары мен әдістері (өлшеу түрлері бойынша)

Техника, физика-математика

05.11.03

 

Навигация аспаптары

Техника, физика-математика

05.11.06

 

Акустикалық аспаптар мен жүйелер

Техника, физика-математика

05.11.07

 

Оптикалық және оптика-электрондық аспаптар мен кешендер

Техника, физика-математика

05.11.08

 

Радио өлшегіш аспаптар

 

Техника

05.11.10

 

Иондайтын сәулеленуді өлшеуге арналған аспаптар мен әдістер және рентген аспаптары

Техника, физика-математика

05.11.11

 

Хроматография және хроматографиялық аспаптар

 

Техника, химия

05.11.13

 

Табиғи ортаны, заттарды, материалдар мен бұйымдарды бақылау аспаптары мен әдістері

 

Техника

05.11.14

 

Аспаптар жасау технологиясы

Техника,
физика-математика, химия

05.11.15

 

Метрология және метрологиялық қамтамасыз ету

 

Техника

05.11.16

 

Ақпараттық өлшеу және басқару жүйелері (салалар бойынша)

Техника,
физика-математика

05.11.17

 

Медицинаға арналған аспаптар, жүйелер және бұйымдар

Техника,
физика-математика

05.11.18

 

Бейнелерді қайта кескіндеу аспаптары мен әдістері

 

Техника

05.12.00

Радиотехника және байланыс


05.12.04

 

Радиотехника, оның ішінде радионавигация, радиолокация және теледидар жүйелері мен қондырғылары

Техника,
физика-математика

05.12.07

 

Антенналар, аса жоғары жиіліктегі құрылғылар және олардың технологиялары

Техника, физика-математика

05.12.13

 

Телекоммуникация жүйелері, желілері мен құрылғылары

Техника,
физика-математика

05.13.00

Ақпараттама, есептеу техникасы және басқару


05.13.01

 

Жүйелі талдау, ақпаратты басқару және өңдеу (салалар бойынша)

Техника,
физика-математика, биология, медицина, экономика

05.13.05

 

Есептеу техникасы мен басқару жүйелерінің элементтері және құрылғылары

 

Техника

05.13.06

 

Технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру және басқару (салалар бойынша)

 

Техника

05.13.10

 

Әлеуметтік және экономикалық жүйелердегі басқару

 

Техника, экономика

05.13.11

 

Есептеу машиналары мен кешендерін және компьютерлік желілерді математикалық және бағдарламалық қамтамасыз ету

Техника,
физика-математика

05.13.12

 

Жобалауды автоматтандыру жүйелері (салалар бойынша)

Техника,
физика-математика

05.13.13

 

Телекоммуникация жүйелері, компьютерлік желілер

Техника,
физика-математика

05.13.15

 

Есептеу машиналары мен жүйелері

Техника,
физика-математика

05.13.17

 

Ақпараттаманың теориялық негіздері

Техника,
физика-математика, филология

05.13.18

 

Математикалық моделдеу, сандық әдістер және бағдарламалар кешені

Техника,
физика-математика, химия, биология, геолого-минерология

05.13.19

 

Ақпарат қорғау әдістері мен жүйелері, ақпараттық қауіпсіздік

Техника,
физика-математика, заң

05.14.00

Энергетика


05.14.01

 

Энергетикалық жүйелер мен кешендер

 

Техника, экономика

05.14.02

 

Электр станциялары және электр энергетикасы жүйелері

 

Техника

05.14.03

 

Ядролық энергетика қондырғылары, оларды жобалау, пайдалану және пайдаланудан шығару

 

Техника

05.14.04

 

Өнеркәсіптік жылу энергетикасы

 

Техника

05.14.08

 

Энергияның жаңаратын түрлерінің негізінде істейтін энергетикалық қондырғылар

 

Техника

05.14.12

 

Жоғары кернеулер техникасы

 

Техника

05.14.14

 

Жылу электр станциялары, олардың энергетикалық жүйелері мен агрегаттары

 

Техника

05.16.00

Металлургия


05.16.01

 

Металтану және металдарды қызумен өңдеу

 

Техника

05.16.02

 

Қара, түсті және сирек металдар металлургиясы

 

Техника

05.16.04

 

Құю өндірісі

 

Техника

05.16.05

 

Металдарды қысыммен өңдеу

 

Техника

05.16.06

 

Ұнтақтар металлургиясы және композициялық материалдар

 

Техника

05.16.07

 

Техногенді және қайталама ресурстар металлургиясы

 

Техника

05.16.08

 

Металлургиялық процестер теориясы

 

Техника

05.17.00

Химиялық технология

 

05.17.01

 

Бейорганикалық заттар технологиясы

 

Техника, химия

05.17.02

 

Сирек, шашыраңқы және радиоактивті элементтер технологиясы

 

Техника, химия

05.17.03

 

Электр химиялық процестер технологиясы және коррозиядан қорғау

 

Техника, химия

05.17.04

 

Органикалық заттар технологиясы

 

Техника, химия

05.17.06

 

Полимерлер мен түзілімдер технологиясы және өңделуі

 

Техника, химия

05.17.07

 

Отын және арнаулы өнімдердің химиясы мен технологиясы

 

Техника, химия

05.17.08

 

Химиялық технологиялар процестері мен аппараттары

Техника, химия, физика-математика

05.17.11

 

Силикат және балқуы қиын металл емес материалдар технологиясы

Техника, химия, физика-математика

05.17.18

 

Мембраналар және мембраналық технология

Техника, химия, физика-математика

05.18.00

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы


05.18.01

 

Дәнді және бұршақ дақылдарының, жарма өнімдерінің, жеміс, көкөніс және жүзім шаруашылығының өңдеу, сақтау және қайта өңдеу технологиясы

 

Техника

05.18.04

 

Ет, сүт және балық өнімдерінің және тоңазыту өндірісінің технологиясы

 

Техника

05.18.05

 

Қант пен қантты өнімдер технологиясы

 

Техника

05.18.06

 

Тоңмай, эфир майы және парфюмерлік-косметикалық өнімдер технологиясы

 

Техника

05.18.07

 

Тамақ өнімдерінің биотехнологиясы (салалар бойынша)

 

Техника

05.18.10

 

Шай, темекі және биологиялық активті заттар мен субтропикалық дақылдар технологиясы

 

Техника

05.18.12

 

Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары

 

Техника

05.18.15

 

Тамақ өнімдері тауартану және қоғамдық тамақтандыру өнімдерінің технологиясы

Техника, экономика

05.18.17

 

Өнеркәсіптік балық аулау

Техника

05.19.00

Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп материалдары мен бұйымдарының технологиясы


05.19.01

 

Тоқыма және жеңіл өнеркәсіп өндірісінің материалтануы

 

Техника

05.19.02

Тоқыма материалдары мен шикізаттарының технологиясы және оларды бастапқы өңдеу

Техника, химия

05.19.04

Тігін бұйымдарының технологиясы

Техника

05.19.05

Былғары және тері технологиясы

Техника

05.19.06

Аяқ киім және былғары-галантерея бұйымдары технологиясы

Техника

05.19.08

Өнеркәсіп тауарлары мен жеңіл өнеркәсіп шикізатының тауартануы

Техника, экономика

05.20.00

Агроинженерлік жүйелердің процестері мен машиналары


05.20.01

Ауыл шаруашылығы технологиясы және механикаландыру құралдары

Техника,

ауыл шаруашылығы

05.20.02

Ауыл шаруашылығы электр технологиясы және электр жабдықтары

Техника

05.20.04

Ауыл шаруашылығы технологиялары және техникалық қызмет көрсету құралдары

Техника

05.21.00

Ағаш дайындау, орман шаруашылығы, ағаш өңдеу және ағаш биомассасын химиялық қайта өңдеу технологиясы, машиналары мен жабдықтары


05.21.01

Орман шаруашылығы және ағаш дайындау технологиясы мен машиналары

Техника

05.21.03

Ағаш биомассасын химиялық қайта өңдеу технологиясы мен жабдықтары; ағаш химиясы

Техника, химия

05.21.05

Ағаштану, ағаш өңдеу технологиясы мен жабдықтары

Техника

05.22.00

Көлік


05.22.01

Елдің, оның аймақтары мен қалаларының көлік және көлік-технологиялық жүйелері, көліктегі өндірісті ұйымдастыру

Техника, экономика

05.22.06

Темір жол жолдары, темір жол тарту және жобалау

Техника, экономика

05.22.07

Темір жолдың жылжымалы құрамы, поездардың тарту қуаты және электрлендіру

Техника, экономика

05.22.08

Тасымал процестерін басқару

Техника, экономика

05.22.10

Автомобиль көлігін пайдалану

Техника, экономика

05.22.13

Навигация және әуе қозғалысын басқару

Техника, экономика

05.22.14

Әуе көлігін пайдалану

Техника, экономика

05.22.17

Су қатынасы жолдары және гидрография

Техника, география

05.22.19

Су көлігін пайдалану, кеме жүргізу

Техника

05.23.00

Құрылыс

 

05.23.01

Құрылыс конструкциялары, ғимараттары мен имараттары

Техника

05.23.02

Негіздері мен іргетастары, жер асты имараттары

Техника

05.23.03

Жылумен жабдықтау, желдету, ауаны тазарту, газбен жабдықтау және жарықтандыру

Техника

05.23.04

Сумен жабдықтау, канализация, су ресурстарын қорғау құрылыс жүйелері

Техника

05.23.05

Құрылыс материалдары мен бұйымдары

Техника

05.23.07

Гидротехника құрылыстары

Техника

05.23.08

Құрылыс технологиясы және оларды ұйымдастыру

Техника

05.23.11

Жолдарды, метрополитендерді, аэродромдарды, көпірлер мен көлік тоннелдерін жобалау және салу

Техника

05.23.16

Гидравлика және инженерлік гидрология

Техника

05.23.17

Құрылыс механикасы

Техника

05.25.00

Құжаттық ақпарат

 

05.25.02

Құжатнама, құжаттану және мұрағаттану

Техника, филология, тарих, педагогика

05.25.03

Кітапханатану, библиографиятану және кітаптану

Техника, тарих, педагогика, филология

05.25.05

Ақпараттық жүйелер мен процестер, ақпараттаманың құқықтық аспектілері

Техника, филология, заң

05.26.00

Адам қызметінің қауіпсіздігі

 

05.26.01

Еңбек қорғау (салалар бойынша)

Техника, заң, психология, социология, медицина

05.26.02

Төтенше жағдайлардағы қауіпсіздік (салалар бойынша)

Техника, биология, медицина,
мал дәрігерлігі, заң, химия, психология

05.26.03

Өрт және өнеркәсіп қауіпсіздігі (салалар бойынша)

Техника, заң, медицина, психология

05.27.00

Электроника

05.27.01

Қатты дене электроникасы, радиоэлектрондық құрауыштар, кванттық әсерлердегі микро және наноэлектроника, аспаптар

Техника,

физика-математика

05.27.02

Вакуумдық және плазмалық электроника

Техника,
физика-математика

05.27.03

Кванттық электроника

Техника,

физика-математика

05.27.06

Жартылай өткізгіштер, электрондық техника материалдары мен аспаптары өндірісіне арналған технология және жабдық

Техника, химия

06.00.00

Ауыл шаруашылығы ғылымдары

 

06.01.00

Агрономия

 

06.01.01

Жалпы егіншілік

Ауыл шаруашылығы

06.01.02

Жерді мелиорациялау, рекультивациялау және қорғау

Ауыл шаруашылығы, техника

06.01.03

Агротопырақтану, агрофизика

Ауыл шаруашылығы, биология, химия, география, техника

06.01.04

Агрохимия

Ауыл шаруашылығы, биология, химия

06.01.05

Селекция және тұқым шаруашылығы

Ауыл шаруашылығы, биология

06.01.06

Көкөніс шаруашылығы

Ауыл шаруашылығы, биология

06.01.07

Жеміс және жүзім шаруашылығы

Ауыл шаруашылығы, биология

06.01.09

Өсімдік шаруашылығы

Ауыл шаруашылығы, биология

06.01.11

Өсімдіктерді қорғау

Ауыл шаруашылығы, биология

06.01.12

Мал азығы өндірісі және шалғындық шаруашылығы

Ауыл шаруашылығы

06.01.13

Дәрілік және эфир майлы дақылдар

Ауыл шаруашылығы, биология

06.02.00

Зоотехния

 

06.02.01

Ауыл шаруашылығы малын өсіру, олардың селекциясы, генетикасы және көбеюі

Ауыл шаруашылығы, биология

06.02.02

Ауыл шаруашылығы малын азықтандыру және мал азығы технологиясы

Ауыл шаруашылығы, биология

06.02.03

Аң шаруашылығы және аңшылық

Ауыл шаруашылығы, биология

06.02.04

Дербес зоотехния, мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің технологиясы

Ауыл шаруашылығы, биология

06.03.00

Орман шаруашылығы

 

06.03.01

Орман дақылдары, селекция, тұқым шаруашылығы

Ауыл шаруашылығы, биология

06.03.02

Орманды жайластыру және орман таксациясы

Ауыл шаруашылығы

06.03.03

Ормантану және орман шаруашылығы, орман өрттері және оларға қарсы күрес

Ауыл шаруашылығы, биология, техника

06.03.04

Агроорман мелиорациясы және қорғаныш орман өсіру, елді мекендерді көгалдандыру

Ауыл шаруашылығы, биология, техника

07.00.00

Тарих ғылымдары

 

07.00.02

Отан тарихы (Қазақстан Республикасының тарихы)

Тарих

07.00.03

Жалпы тарих (тиісті кезеңнің)

Тарих

07.00.04

Түркі халықтарының тарихы

Тарих

07.00.06

Археология

Тарих

07.00.07

Этнография, энтология және антропология

Тарих

07.00.09

Тарихнама, деректану және тарихи зерттеу әдістері

Тарих

07.00.10

Ғылым мен техника тарихы

Тарих, физика-математика, химия, биология, геология-минералогия, техника, ауыл шаруашылығы, география, медицина, мал дәрігерлік,
сәулет өнері

07.00.15

Халықаралық қатынастар мен сыртқы саясат тарихы

Тарих

08.00.00

Экономикалық ғылымдар

 

08.00.01

Экономика теориясы

Экономика

08.00.04

Аймақтық экономика

Экономика

08.00.05

Экономика және халық шаруашылығын басқару (қызмет саласы мен ортасы бойынша, оның ішінде: экономикалық жүйелерді басқару теориясы; макроэкономика; кәсіпорындар, салалар, кешендер экономикасы және оларды ұйымдастыру мен басқару; инновацияларды басқару; логистика; еңбек экономикасы; ел халқы экономикасы және демография; жерге орналастыру және басқалары)

Экономика

08.00.10

Қаржы, ақша айналымы және несие

Экономика

08.00.12

Бухгалтерлік есеп, аудит, статистика

Экономика

08.00.13

Экономиканың математикалық және инструменталдық әдістері

Экономика,
физика-математика

08.00.14

Әлемдік шаруашылық және халықаралық экономикалық қатынастар

Экономика

08.00.19

Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау экономикасы

Экономика

09.00.00

Философия ғылымдары

 

09.00.01

Онтология және таным теориясы

Философия

09.00.03

Философия тарихы

Философия

09.00.04

Эстетика

Философия

09.00.05

Этика

Философия

09.00.07

Логика

Философия

09.00.08

Ғылым мен техника философиясы

Философия

09.00.11

Әлеуметтік философия

Философия

09.00.13

Дінтану, философиялық антропология, мәдениет философиясы

Философия, тарих

10.00.00

Филология

 

10.01.00

Әдебиеттану

 

10.01.01

Орыс әдебиеті

Филология

10.01.02

Қазақ әдебиеті

Филология

10.01.03

Шетел халықтарының әдебиеті (нақты әдебиетті көрсете отырып)

Филология

10.01.04

Қазақстан Республикасы және жаңа шетел халықтарының әдебиеті (нақты әдебиетті көрсете отырып)

Филология

10.01.05

Түркітану

Филология

10.01.07

Салыстырмалы әдебиеттану

Филология

10.01.08

Әдебиет теориясы, мәтінтану

Филология

10.01.09

Фольклортану

Филология, өнертану

10.01.10

Журналистика

Филология, саяси

10.02.00

Тіл білімі

 

10.02.01

Орыс тілі

Филология

10.02.02

Қазақ тілі

Филология

10.02.03

Славян тілдері

Филология

10.02.06

Түркі тілдері

Филология

10.02.10

Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері (нақты тілді көрсете отырып)

Филология

10.02.14

Классикалық филология

Филология

10.02.19

Тіл теориясы

Филология

10.02.20

Салыстырмалы-тарихи, типологиялық және салғастырмалы тіл білімі

Филология

10.02.21

Қолданбалы және математикалық лингвистика

Филология

10.02.22

Шетел халықтарының тілдері (нақты тілді көрсете отырып)

Филология

12.00.00

Заң ғылымдары

 

12.00.01

Құқық және мемлекет теориясы мен тарихы; құқықтық және саяси ілімдер тарихы

Заң

12.00.02

Конституциялық құқық; муниципалдық құқық; әкімшілік құқық; қаржы құқығы

Заң

12.00.03

Азаматтық құқық; кәсіпкерлік құқығы; отбасы құқығы; халықаралық жеке құқық; азаматтық процесс; төрелік процесс

Заң

12.00.05

Еңбек құқығы; әлеуметтік қамсыздандыру құқығы

Заң

12.00.06

Экологиялық құқық; табиғат ресурстық құқық, аграрлық құқық

Заң

12.00.08

Қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқарушылық құқық

Заң

12.00.09

Қылмыстық процесс; криминалистика және сот сараптамасы; жедел іздестіру қызметі

Заң

12.00.10

Халықаралық құқық

Заң

12.00.11

Сот билігі; құқық қорғау органдары; құқық қорғау қызметін ұйымдастыру; адвокатура

Заң

13.00.00

Педагогика ғылымдары

 

13.00.01

Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика

Педагогика

13.00.02

Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (білім салалары және деңгейі бойынша)

Педагогика

13.00.03

Коррекциялық педагогика (сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика және логопедия)

Педагогика

13.00.04

Дене тәрбиесі, спорттық жаттығулар, сауықтыру және бейімдеу дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі

Педагогика, психология

13.00.05

Әлеуметтік-мәдени қызметтер теориясы, әдістемесі және оларды ұйымдастыру

Педагогика

13.00.07

Мектепке дейінгі білім беру теориясы мен әдістемесі

Педагогика

13.00.08

Кәсіптік білім беру теориясы мен әдістемесі

Педагогика

13.00.09

Педагогикалық диагностика, білім беру сапасын бағалау және басқару

Педагогика

14.00.00

Медицина ғылымдары

 

14.00.01

Акушерлік және гинекология

Медицина

14.00.02

Адам анатомиясы

Медицина, биология

14.00.03

Эндокринология

Медицина, биология

14.00.04

Құлақ, өңеш және мұрын аурулары

Медицина

14.00.05

Ішкі аурулар

Медицина

14.00.06

Кардиология

Медицина, биология

14.00.07

Гигиена

Медицина, биология

14.00.08

Көз аурулары

Медицина

14.00.09

Педиатрия

Медицина

14.00.10

Жұқпалы аурулар

Медицина

14.00.11

Тері және мерез аурулары

Медицина

14.00.13

Жүйке аурулары

Медицина

14.00.14

Онкология

Медицина, биология

14.00.15

Патологиялық анатомия

Медицина

14.00.16

Патологиялық физиология

Медицина, биология

14.00.18

 

Психиатрия

 

Медицина, биология

14.00.19

 

Сәулелік диагностика, сәулелік терапия

 

Медицина

14.00.20

 

Токсикология

 

Медицина, биология

14.00.21

 

Стоматология

 

Медицина

14.00.22

 

Травмотология және ортопедия

 

Медицина

14.00.24

 

Сот медицинасы

 

Медицина

14.00.25

 

Фармакология, клиникалық фармакология

 

Медицина, биология, фармацевтика

14.00.26

 

Фтизиатрия

 

Медицина

14.00.27

 

Хирургия

 

Медицина

14.00.28

 

Нейрохирургия

 

Медицина

14.00.29

 

Гематология және қан құю

 

Медицина, биология

14.00.30

 

Эпидемиология

 

Медицина, биология

14.00.31

 

Химиотерапия және антибиотиктер

 

Медицина, биология

14.00.32

 

Авиация, ғарыш және теңіз медицинасы

 

Медицина, биология

14.00.33

 

Қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау

 

Медицина

14.00.35

 

Балалар хирургиясы

 

Медицина

14.00.36

 

Аллергология және иммунология

 

Медицина, биология

14.00.37

 

Анестезиология және реаниматология

 

Медицина

14.00.39

 

Ревматология

 

Медицина

14.00.40

 

Урология

 

Медицина

14.00.41

 

Трансплантология және жасанды мүшелер

 

Медицина, техника, биология

14.00.43

 

Пульмонология

 

Медицина

14.00.44

 

Жүрек-қан тамырлары хирургиясы

 

Медицина

14.00.45

 

Наркология

 

Медицина, биология

14.00.46

 

Клиникалық лабораториялық диагностика

 

Медицина, биология

14.00.47

 

Гастроэнтерология

 

Медицина

14.00.48

 

Нефрология

 

 

Медицина

14.00.50

 

Еңбек медицинасы

 

Медицина, биология

14.00.51

 

Қалпына келтіру медицинасы, спорттық медицина, курортология және физиотерапия

 

Медицина, биология, психология

14.00.52

 

Әлеуметтік медицина

 

Медицина, социология

14.00.53

 

Геронтология және гериатрия

 

Медицина, биология

15.00.00

 

Фармацевтика ғылымдары

 

15.00.01

 

Дәрі-дәрмек технологиясы және фармацевтика ісін ұйымдастыру

 

Фармацевтика

15.00.02

 

Фармацевтикалық химия және фармакогнозия

 

Фармацевтика, биология, химия

16.00.00

 

Мал дәрігерлік ғылымдары

 

16.00.01

 

Мал ауруының диагностикасы және терапиясы

 

Мал дәрігерлік

16.00.02

 

Мал патологиясы, онкологиясы және морфологиясы

 

Мал дәрігерлік, биология

16.00.03

 

Мал дәрігерлік микробиология, вирусология, эпизоотология, микология, микотоксикологиямен бірге және иммунология

 

Мал дәрігерлік, биология

16.00.04

 

Мал дәрігерлік фармакология токсикологиямен бірге

 

Мал дәрігерлік, биология

16.00.05

 

Мал дәрігерлік хирургия

 

Мал дәрігерлік

16.00.06

 

Мал дәрігерлік санитария, экология, зоогигена және мал дәрігерлік санитарлық сараптама

 

Мал дәрігерлік, биология

16.00.07

 

Мал дәрігерлік акушерлік және мал өнімінің биотехникасы

 

Мал дәрігерлік, биология, ауыл шаруашылығы

17.00.00

 

Өнертану

 

17.00.01

 

Театр өнері

 

Өнертану

17.00.02

 

Музыка өнері

 

Өнертану

17.00.03

 

Кино, теледидар және басқа экран өнері

 

Өнертану

17.00.04

 

Бейнелеу және декоративтік-қолданбалы өнер мен сәулет өнері

 

Өнертану

17.00.06

 

Техникалық эстетика және безендіру

 

Өнертану, техника

17.00.09

 

Өнер теориясы және тарихы

 

Өнертану, тарих, философия

18.00.00

 

Сәулет өнері

 

18.00.01

 

Сәулет өнерінің теориясы мен тарихы, тарихи-сәулеттік мұраларды жаңғырту және қалпына келтіру

 

Сәулет өнері, өнертану

18.00.02

 

Ғимараттар мен имараттар сәулетті. Сәулет қызметінің шығармашылық тұжырымдамасы

 

Сәулет өнері, техника

18.00.04

 

Қала құрылысы, ауылдық елді мекендерді жоспарлау

 

Сәулет өнері, техника

19.00.00

 

Психология ғылымдары

 

19.00.01

 

Жалпы психология, жеке адам психологиясы, психология тарихы, этнопсихология

 

Психология

19.00.02

 

Психофизиология

 

Психология, биология, медицина

19.00.03

 

Еңбек психологиясы, инженерлік психология, эргономика

 

Психология, техника

19.00.04

 

Медициналық психология

 

Психология, медицина

19.00.05

 

Әлеуметтік психология

 

Психология, медицина

19.00.06

 

Заң психологиясы

 

Психология, заң

19.00.07

 

Педагогикалық психология

 

Психология

19.00.10

 

Коррекциялық психология

 

Психология

19.00.12

 

Саяси психология

 

Психология, саясат

19.00.13

 

Даму психологиясы, акмеология

 

Психология, педагогика

22.00.00

 

Социология ғылымдары

 

22.00.01

 

Социология теориясы, әдіснамасы және тарихы

 

Социология

22.00.03

 

Экономикалық социология, этносоциология және демография

 

Социология

22.00.04

 

Әлеуметтік құрылым, әлеуметтік институттар мен процестер

 

Социология

22.00.06

 

Мәдениет, рухани өмір социологиясы

 

Социология

22.00.08

 

Басқару социологиясы

 

Социология

23.00.00

 

Саяси ғылымдар

 

23.00.01

 

Саясат теориясы, саяси ғылым тарихы мен әдіснамасы

 

Саясат, тарих

23.00.02

 

Саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және саяси процестер мен технологиялар

 

Саясат, заң, социология

23.00.04

 

Халықаралық қатынастар мен кең ауқымды дамудың саяси проблемалары

 

Саясат, заң

24.00.00

 

Мәдениеттану

 

 

24.00.01

 

Мәдениет теориясы және тарихы

 

Философия, социология, өнертану, тарих, мәдениеттану

24.00.03

 

Мұражайтану, тарихи-мәдени нысандарды сақтау және жаңғырту

 

Өнертану, тарих, техника, мәдениеттану

25.00.00

 

Жер туралы ғылымдар

 

25.00.01

 

Жалпы және аймақтық геология

 

Геология-минералогия

25.00.02

 

Палеонтология және стратиграфия

 

Геология-минералогия, биология

25.00.03

 

Геотектоника және геодинамика

 

Геология-минералогия

25.00.04

 

Петрология, вулканология

 

Геология-минералогия

25.00.05

 

Минерология, кристаллография

 

Геология-минералогия, химия, физика-математика

25.00.06

 

Литология

 

Геология-минералогия

25.00.07

 

Гидрогеология

 

 

Геология-минералогия, техника

25.00.08

 

Инженерлік геология, тоңтану және жер қыртысын тану

 

Геология-минералогия, география, техника

25.00.09

 

Геохимия, пайдалы қазбаларды іздестірудің геохимиялық әдістері

 

Геология-минералогия,техника, химия, физика-математика, биология

25.00.10

 

Геофизика, пайдалы қазбаларды іздестірудің геофизикалық әдістері

 

Геология-минералогия, физика-математика, техника

25.00.11

 

Қатты пайдалы қазбалар геологиясы, іздестіру және барлау, минерагения

Геология-минералогия, техника

25.00.12

 

Жанатын пайдалы қазбалар геологиясы, іздестіру және барлау

 

Геология-минералогия, техника

25.00.13

 

Пайдалы қазбаларды байыту

 

Геология-минералогия, техника, химия

25.00.14

 

Геологиялық барлау жұмыстарының технологиясы мен техникасы

 

Геология-минералогия, техника

25.00.15

 

Скважиналарды бұрғылау және игеру технологиясы

 

Геология-минералогия, техника

25.00.16

 

Тау-кен өнеркәсібі мен мұнай-газ кәсіпшілігі геологиясы, геофизика, маркшейдер ісі және жер қойнауының геометриясы

 

Геология-минералогия, техника

25.00.17

 

Мұнай және газ кен орындарын игеру мен пайдалану

 

Геология-минералогия, техника

25.00.18

 

Пайдалы қазбалардың теңіздегі кен орындарын игеру технологиясы

 

Геология-минералогия, техника

25.00.19

 

Мұнайгаз құбырларының, базалары мен қоймаларының құрылысы және пайдаланылуы

 

Геология-минералогия, техника

25.00.20

 

Геомеханика, жыныстарды жарылыспен бұзу, кен орындарының аэрогазодинамикасы және таудың жылу физикасы

 

Геология-минералогия, физика-математика

25.00.21

 

Тау-кен техникасы жүйелерін жобалаудың теориялық негіздері

 

Геология-минералогия, техника

25.00.22

 

Геотехнология (жерасты, ашық және құрылыстағы)

 

Геология-минералогия, техника, химия, физика-математика

25.00.23

 

Физикалық география және биогеография, топырақтар географиясы мен ландшафттар геохимиясы

 

Геология-минералогия, география

25.00.24

 

Экономикалық, әлеуметтік және саяси география

 

География, экономика

25.00.25

 

Геоморфология және эволюциялық география

 

География, геология-минералогия

25.00.26

 

Жерге орналастыру, жер кадастры мен мониторингі

 

География, биология, техника, ауыл шаруашылығы, заң

25.00.27

 

Құрғақ жер гидрологиясы, су ресурстары, гидрохимия

 

География, физика-математика, техника, химия

25.00.28

 

Мұхиттану

 

 

География,
геология-минералогия, физика-математика, биология, техника

25.00.29

 

Атмосфера мен гидросфера физикасы

 

Геология-минералогия, физика-математика

25.00.30

 

Метеорология, климатология, агрометеорология

 

География, физика-математика, техника, ауыл шаруашылығы

25.00.31

 

Жер гляциологиясы мен криологиясы

 

География, геология-минералогия

25.00.32

 

Геодезия

 

Физика-математика, техника

25.00.33

 

Картография

 

География, физика-математика, техника

25.00.34

 

Жерді аэроғарыштық зерттеу, фотограмметрия

 

Геология-минералогия, география, физика-математика, техника

25.00.35

 

Геоинформатика

 

Геология-минералогия, география, физика-математика, техника

25.00.36

 

Геоэкология

 

Геология-минералогия, техника, география, химия


 

  

Байланыс ақпараты:
010000, Астана қаласы, Есіл өзенінің  сол жағалауы, N35 көше, N8  үй (Министрліктер үйі)
Телефон: +7 7172 74-23-49 Факс: +7 7172 74-23-49, +7 7172 50-63-91,  E-mail: mailbox@www.educontrol.kz