Каз | Рус

Іздеу  
  

 
           
             ҚР Президентінің Жолдауы басым
           бағыттарының орындалуы туралы

 

 

 

Бастауыш   / Mамандықтар номенклатурасы   / Ғылыми қызметкерлер мамандықтарының номенклатурасы  
Ғылыми қызметкерлер мамандықтарының номенклатурасы

 

                   Ғылыми қызметкерлер мамандықтарының  НОМЕНКЛАТУРАСЫ

Мамандық шифры

Ғылым саласы, мамандықтар тобы, мамандық

Ғылыми дәреже берілетін ғылым саласы

01.00.00

Физика-математика ғылымдары


01.01.00

Математика


01.01.01

Математикалық талдау

Физика-математика

01.01.02

Дифференциалды теңдеулер және математикалық физика

Физика-математика

01.01.04

Геометрия және топология

Физика-математика

01.01.05

Ықтималдық теориясы және математикалық статистика

Физика-математика

01.01.06

Математикалық логика, алгебра және сандар теориясы

Физика-математика

01.01.07

Есептеу математикасы

Физика-математика

01.01.09

Дискретті математика және математикалық кибернетика

Физика-математика

01.01.10

Басқарылатын жүйелердің математикалық теориясы

Физика-математика

01.02.00

Механика


01.02.01

Теориялық механика

Физика-математика, техника

01.02.04

Деформацияланатын қатты денелер механикасы

Физика-математика, техника

01.02.05

Сұйық, газ және плазма механикасы

Физика-математика, техника

01.02.06

Машиналардың, аспаптардың және аппаратуралардың динамикасы, беріктігі

Техника

01.02.07

Сусымалы денелер, топырақ және тау жыныстары механикасы

Физика-математика, техника

01.02.08

Биомеханика

Физика-математика, техника, медицина, биология, педагогика

01.03.00

Астрономия


01.03.01

Астрометрия және аспан механикасы

Физика-математика, техника

01.03.02

Астрофизика және радиоастрономия

Физика-математика, техника

01.03.03

Күн физикасы

Физика-математика, техника

01.03.04

Планеталық зерттеулер

Физика-математика, техника, геология-минералогия, география

01.04.00

Физика


01.04.01

Эксперименттік физиканың аспаптары және әдістері

Физика-математика, техника

01.04.02

Теориялық физика

Физика-математика

01.04.03

Радиофизика

Физика-математика, техника

01.04.04

Физикалық электроника

Физика-математика, техника

01.04.05

Оптика

Физика-математика, техника

01.04.06

Акустика

Физика-математика, техника

01.04.07

Конденсияланған күй физикасы

Физика-математика, техника

01.04.08

Плазма физикасы

Физика-математика, техника, химия

01.04.09

Төменгі температуралар физикасы

Физика-математика, техника

01.04.10

Жартылай өткізгіштер физикасы

Физика-математика, техника

01.04.11

Магниттік құбылыстар физикасы

Физика-математика, техника

01.04.13

Электр физикасы, электр физикалық қондырғылар

Физика-математика, техника

01.04.14

Жылу физикасы және теориялық жылу техникасы

Физика-математика, техника

01.04.16

Атом ядросы мен элементті бөлшектер физикасы

Физика-математика, техника

01.04.17

Химиялық физика, оның ішінде жану және жарылыс физикасы

Физика-математика, техника, химия

01.04.20

Зарядталған бөлшектер шоғырының физикасы және жеделдету техникасы

Физика-математика, техника

01.04.21

Лазерлік физика

Физика-математика, техника

01.04.23

Жоғары энергиялар физикасы

Физика-математика, техника

02.00.00

Химия ғылымдары


02.00.01

Бейорганикалық химия

Химия, техника

02.00.02

Аналитикалық химия

Химия,
физика-математика, техника

02.00.03

Органикалық химия

Химия, техника

02.00.04

Физикалық химия

Химия,
физика-математика, техника

02.00.05

Электр химия

Химия,
физика-математика, техника

2.00.06

Жоғары молекулярлық қосылыстар

Химия,
физика-математика, техника

02.00.08

Элементтік органикалық қосылыстар химиясы

Техника, химия

02.00.09

Жоғары энергиялар химиясы

Химия,
физика-математика

02.00.10

Биоорганикалық химия

Химия, биология, техника

02.00.11

Коллоидтық химия және физика- химиялық механика

Химия,
физика-математика, техника

02.00.13

Мұнай химиясы

Химия, техника

02.00.14

Радиохимия

Химия, техника

02.00.15

Катализ

Химия, техника, физика-математика

02.00.17

Математикалық және кванттық химия

Химия,
физика-математика

02.00.21

Қатты денелер химиясы

Химия,
физика-математика, техника

03.00.00

Биология ғылымдары


03.00.01

Радиобиология

Биология, медицина, мал дәрігерлік

03.00.02

Биофизика

Биология,
физика-математика, химия, техника, медицина

03.00.03

Молекулярлық биология

Биология,
физика-математика, химия,
ауыл шаруашылығы, медицина

03.00.04

Биохимия

Биология, химия, техника,
ауыл шаруашылығы, медицина,
мал дәрігерлік

03.00.05

Ботаника

Биология, география, ауыл шаруашылығы

03.00.06

Вирусология

Биология, медицина, мал дәрігерлік,
ауыл шаруашылығы

03.00.07

Микробиология

Биология, медицина, мал дәрігерлік,
ауыл шаруашылығы

03.00.08

Зоология

Биология,
ауыл шаруашылығы, мал дәрігерлік, география

03.00.09

Энтомология

Биология,
мал дәрігерлік,
ауыл шаруашылығы

03.00.10

Ихтиология

Биология

03.00.12

Өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы

Биология,
ауыл шаруашылығы

03.00.13

Физиология

Биология,
мал дәрігерлік, медицина

03.00.14

Антропология

Биология, тарих,
мал дәрігерлік, медицина

03.00.15

Генетика

Биология, медицина, ауыл шаруашылығы, мал дәрігерлік

03.00.16

Экология

Биология,
физика-математика, ауыл шаруашылығы, медицина, химия, техника

03.00.18

Гидробиология

Биология, география

03.00.19

Паразитология

Биология, медицина, мал дәрігерлік

03.00.23

Биотехнология

Биология, химия, техника, медицина, ауыл шаруашылығы

03.00.24

Микология

Биология, медицина, ауыл шаруашылығы

03.00.25

Гистология, цистология, клеткалық биология

Биология, медицина, ауыл шаруашылығы

03.00.26

Молекулалық генетика

Биология, медицина, ауыл шаруашылығы

03.00.27

Топырақтану

Ауыл шаруашылығы, биология, химия, география

03.00.28

Биоақпараттама

Биология,
физика-математика, ауыл шаруашылығы, медицина

03.00.30

Өсу биологиясы, эмбриология

Биология, медицина

03.00.32

Биологиялық ресурстар

Биология, медицина, ауыл шаруашылығы

03.00.33

Протистология

Биология, медицина, ауыл шаруашылығы, мал дәрігерлік

05.00.00

Техникалық ғылымдар


05.01.00

Инженерлік геометрия және компьютерлік графика

 

05.01.01

Инженерлік геометрия және компьютерлік графика

Техника, педагогика

05.02.00

Машина жасау және машинатану


05.02.01

Материалтану (салалар бойынша)

Техника

05.02.02

Машинатану, жетек жүйелері және машина тетіктері

Техника

05.02.04

Машиналар үйкелісі мен тозуы

Техника

05.02.05

Роботтар, мехатроника және роботтық-техникалық жүйелер

Техника

05.02.08

Машина жасау технологиясы

Техника

05.02.11

Машина жасаудағы бақылау әдістері және диагностика

Техника

05.02.13

Машиналар, агрегаттар мен процестер (салалар бойынша)

Техника

05.02.18

Механизмдер мен машиналар теориясы

Техника,
физика-математика

05.02.22

Өндірісті ұйымдастыру (салалар бойынша)

Техника, экономика

05.02.23

Өнімдердің сапасын стандарттау және басқару

Техника

05.03.00

Машина жасауда конструкциялық материалдарды өңдеу

 

05.03.01

Механикалық және физика-техникалық өңдеу технологиялары мен жабдықтары

Техника

05.03.05

Қысыммен өңдеу технологиялары және машиналары

Техника

05.03.06

Дәнекерлеу өндірісінің технологиялары және машиналары

Техника

05.04.00

Энергетикалық, металлургиялық және химиялық машина жасау

 

05.04.02

Жылу двигательдері

Техника

05.04.03