Баптар

ҰБТ сертификатының балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына ауыстыру шкаласы

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта
білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және
қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесіне 1-қосымша

ҰБТ сертификатының балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына ауыстыру шкаласы

р/с

Пән

2 (қанағаттанар-лықсыз)

3 (қанағаттанарлық)

4 (жақсы)

5 (үздік)

1.

Қазақтілі

0-3

4-13

14-20

21-25

2.

Орыс тілі

0-3

4-13

14-20

21-25

3.

Қазақстан тарихы

0-3

4-13

14-20

21-25

4.

Математика

0-3

4-11

12-19

20-35

5.

Физика

0-3

4-11

12-19

20-35

6.

Химия

0-3

4-11

12-19

20-35

7.

Биология

0-3

4-13

14-20

21-25

8.

География

0-3

4-13

14-20

21-25

9.

Дүниежүзі тарихы

0-3

4-13

14-20

21-25

10.

Қазақ әдебиеті

0-3

4-13

14-20

21-25

11.

Орыс әдебиеті

0-3

4-13

14-20

21-25

12.

Ағылшын тілі

0-3

4-13

14-20

21-25

13.

Неміс тілі

0-3

4-13

14-20

21-25

14.

Француз тілі

0-3

4-13

14-20

21-25

15.

Қазақ тілі орыс мектептеріне арналған

0-3

4-11

12-17

18-25

16.

Орыс тілі қазақ мектептеріне арналған

0-3

4-11

12-17

18-25