Баптар

Сұрақ-жауап

63 сұрақтардан 26 - 30 сұрақтар
31 Қаңтар 2013
Дуйсенова Маржан Молдакасымвна
Сұрақ
Саламатсыздар ма? PhDдоктор ғылыми дәрежесін алу үшін жалпы жарияланған мақала саны нешеу болуы тиіс? Скопус базасына кіретін шетелдік ғылыми журналдар, Tomson Reuters, халықаралық конференцияларда, ЖАК тіркеген мақалалар саны қанша болуы керек? алдын ала РАХМЕТ!
Жауап
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығымен бекітілген «Ғылыми дәрежелер беру ережесінің» 7-тармағына сәйкес философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежелеріне ұсынылған диссертацияның ғылыми нәтижелері кем дегенде 7 (жеті) жарияланымда, оның ішінде кем дегенде 3 (үшеуі) Комитет ұсынатын ғылыми басылымдарда, 1 (біреуі) Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторға ие немесе Scopus компаниясының деректер базасына кіретін халықаралық ғылыми журналда, 3 (үшеуі) халықаралық конференция материалында, оның ішінде 1 (біреуі) шетелдік конференция материалында жариялануы тиіс.
28 Қаңтар 2013
Докторант
Сұрақ
Құрметті Серік Әзтайұлы! Сізден осы жылғы Диссертация Кеңесі құрамынан Айткелдиева Светлана Айткелдиновнаны коспауыңызды сұраймыз. Себебі, Светлана Айткелдиновна ханымның диссертация кезінде жүріп тұруы, жолы бізге өте қымбат болғалы тұр.
Жауап
Ақпаратыңыз назарға алынды. Бірақ, диссертациялық кеңес туралы Үлгі ережесінің талаптары бойынша диссертациялық кеңестің құрамы жоғары оқу орнында Ғылыми кеңес шешімімен бекітілетінін ескертеміз.
26 Қаңтар 2013
Серікбай Раушан
Сұрақ
Cаламатсыздар ма? Мен 24.00.01 - мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғағанмын. Енді ассоц. проф. атағын алу үшін тек осы сала бойынша жұмыс істеуім керек пе, әлде филология мамандығы бойынша ала берсем бола ма? Мен қазір филология саласында қызмет етемін.
Жауап
Қауымдастырылған профессор атағына құжаттар ұсынылған жағдайда ізденушінің жарияланған еңбектері, монографиясы немесе оқулықтары және істеп жүрген қызметі де ұсынылып отырған мамандыққа сәйкес болуы қажет.
17 Қаңтар 2013
Базарбаева Дина Комекбаевна
Сұрақ
Саламатсыздарма министрлік қызметкерлері. Мен 2009 жылы Қарақалпақстаннан Атырау қаласына көшіп келдім. ҚР азаматтығын алдым. Жоғары педагогикалық білімім бар. Жұмысқа тұрайын десем дипломымды нострификация жасалынбаған дейді. Мен 1991-1996 жылдар аралығында педагогикалық институтты Нөкіс қаласында аяқтадым. Дипломды нострификациялау процедурасын айтып жіберсеңіздер, және ол қай жылы бітіргендерге тиесілі. алдын-ала рахмет. жауап күтемін.
Жауап
Сіздің 1996 жылы Өзбекстан Республикасы Нукус педагогикалық институтымен берілген білім туралы құжатыңыз нострификация рәсімін өтуі қажет. Жоғарыда аталған рәсімді жүзеге асыру үшін Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығына (Орталық- бұдан әрі) құжаттарыңызды тапсыру қажет. Орталықтың мекен жайы: Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 16/1, 4 қабат, телефондары: 8(7172) 731743, 8(7172) 731744. Білім туралы құжаттарды нострификациялау және оны тану рәсіміне қатысты қосымша ақпарат ҚР Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетінің ресми сайты (www.educontrol.kz) мен Орталықтың сайтында (www.nac.edu.kz.) берілген.
16 Қаңтар 2013
Қалменов Мұрат
Сұрақ
Сәлеметсіздерме! мен қазір Татарстанның Марджани Институтында ізденуші ретінде кандидаттық диссертацияны қорғау қарсаңындамын, Менің сұрағым: егер мен ізденуші ретінде РФ да кандидаттық диссертацияны қорғаған жағдайда кейін ала бұл диплом Қазақстанда (нострафикация) баламалана ма? Құрметпен Қалменов Мұрат
Жауап
Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың шетелде алған ғылыми дәрежелерінің баламалылығын тану Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 бұйрығымен бекітілген «Ғылыми дәрежелер беру ереженің» 21, 22-тармақтарында белгіленген тәртіпте өздерінің жеке өтініштері немесе олар жұмыс істейтін ұйымның қолдаухаты бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежелерін беру арқылы жүзеге асырылады. Міндетті түрде шетелде меңгерілген кәсіптік білім беру бағдарламаларының қазақстандық докторантураның мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкестігін анықтау рәсімдері жүргізіледі.

Pages