Баптар

Ғылыми кадрларды даярлау сапасын бағалау

Философия  докторы (PhD)
ғылыми дәрежесін беру туралы

«Ғылыми атақтар беру туралы» 2012 жылғы 2 қазандағы  №1322 Комитеттің бұйрығы:

«Философия докторы (PhD)  ғылыми дәрежесін беру туралы» 2012 жылғы 2 қазандағы  №1323 Комитеттің бұйрығы.

«Философия докторы (PhD)  ғылыми дәрежесін беру туралы» 2012 жылғы 2 қазандағы  №1324 Комитеттің бұйрығы.

Pages