Баптар

Ғылыми кадрларды даярлау сапасын бағалау

ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті хабарлайды...

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті келесi мәлiметтi хабарлайды.

Ғылыми дәреже беру бойынша докторлық  диссертацияларды қорғау 
жөніндегі диссертациялық кеңестер ашу туралы

«Ғылыми дәрежелер беру ережесін бекіту туралы»

«2012 жылы философия (PhD) докторы, бейіні бойынша докторы  ғылыми дәреже беру
бойынша  докторлық  диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер ашу туралы»

«2012 жылы философия (PhD) докторы, бейіні бойынша докторы  ғылыми дәреже беру
бойынша  докторлық  диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер ашу туралы»

Философия  докторы (PhD) 
ғылыми дәрежесін беру туралы

Ғылыми атақтар беру туралы

Pages