Баптар

Әкімшілік және құқықтық жұмыс басқармасы

Аты-жөні

Лаузымы

Телефоны

Электрондық адресі

Әлбатыров Төлеміс Құлбекұлы

Басқарма бастығы

74-22-14