Баптар

Ғылыми басылымдар тізімі (2012 ж.10 шілдедеғі N 1082 Комитет бұйрығы)

Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті ұсынатын ғылыми баспалар тізбесін бекіту туралы

    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті туралы Ереженің 14 тармағының  9)-тармақшасына сәйкес және сараптау кеңестердің ұсыныстары негізінде БҰЙЫРАМЫН:
    1. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім және ғылым  саласындағы бақылау Комитеті ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі бекітілсін.
    2. Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті төрағасының кейбір бұйрықтарының күші 2012 жылғы 31 желтоқсаннан бастап жойылсын.
    3. 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін диссертация қорғаған  докторанттарға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежелер беруде диссертациялардың негізгі нәтижелерін жариялау үшін білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті ұсынатын ғылыми басылымдар тізбесінде жарияланған еңбектері жарамды  деп есептелсін.
    4. Осы  бұйрықтың  орындалуын  бақылау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің  төраға  орынбасары  З.С. Гаиповқа жүктелсін.
    5. Бұйрық қол койылған күнінен бастап күшіне енеді.

    Төраға                                                                                С. Ырсалиев

 

                                                                                                                                                Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым саласындағ бақылау комитеті төрағасының

                                                                                                                                                                                           2012 жылғы «10» шілдедегі  № 1082  бұйрығына 1- қосымша

 

Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынатын

ғылыми баспалар тізбесі

 

 

Мерзімдік басылымдар:
1) ҚР ҰҒА  Хабарлары
 

Қазақстан Республикасындағы арнайы ғылыми журналдар мен басылымдар:

1.     Жаратылыстану ғылымдары

 

Физика-математика ғылымдары

1.  ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Физика сериясы.

2. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми инженерлік академиясының хабаршысы.

4. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы.

5. Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің хабаршысы.

6. Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының хабаршысы.

7. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ хабаршысы. 

8. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Математика, механика, информатика сериясы.

 

Химия ғылымдары

1.     Eurasion Chemiko-Technological Journal.

2.     Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

        3. Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми инженерлік академиясының хабаршысы.

       4. Мұнай және газ.

       5.  Қазақстан-Британ техникалық университетінің  хабаршысы.

          6. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Химия сериясы.

 

       Биология ғылымдары

   1. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

      2. Биотехнология. Теория және практика.

  3. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы.

     4. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Биология сериясы.

  5. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Экология сериясы.

 

      Жер туралы ғылымдар және география ғылымдары

   1. Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы.

    2. Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми инженерлік академиясының хабаршысы.

    3. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ хабаршысы. 

    4. Гидрометеорология және экология.

    5. Қазақстан Тау-кен журналы.

       6. Мұнай және газ.

    7. Промышленный Казахстан.

    8. Университет еңбектері.

    9. Қазақстан-Британ техникалық университетінің  хабаршысы.  

    10. Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының хабаршысы.

        11. ҚазҰУ хабаршысы -  Вестник КазНУ. География сериясы.                   

        12. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Экология сериясы.

     13. Қазақстан ғылымының жаңалықтары.

 

2.     Гуманитарлық ғылымдар

               Тарих ғылымдары

    1. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы.

    2. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

    3. Шәкәрім атындағы Семей университетінің хабаршысы.

    4. Қазақ тарихы.

    5. Қазақстан – Спектр (КИСИ).

    6. Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы.

    7. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Тарих сериясы.

 

       Филология  ғылымдары

    1.Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

    2. БҚМУ хабаршысы.

    3. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы.

    4. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы.

    5. Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы.

    6.  Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы.

    7. Қазақстанның ғылымы мен өмірі.

       8. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Филология сериясы.

    9. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Журналистика сериясы.

   10. Қазақ білім академиясының баяндамалары.

       

        Саяси ғылымдары
1. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

2. Қазақстан – Спектр (КИСИ).

3. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы.

    4. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Шығыстану сериясы. 

 

    Философия ғылымдары

    1. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Философия, политология, культурология сериясы.

    3. Әлеуметтік ғылымдар және бизнес,  қызмет көрсету

   Әлеуметтік ғылымдар және қызмет көрсету

   1. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

   2. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы.

   3. Қазақстан – Спектр (КИСИ).

   4. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы.

    Экономика ғылымдары

  1. Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми инженерлік академиясының хабаршысы.

   2.  Қазақстан – Спектр (КИСИ).

   3. Экономика және статистика.

    4.  Экономика: стратегия және практика журналы.

    5.  Қазақ экономикалық хабаршысы.

    6. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Экономика сериясы

    7. Аграрлық нарық проблемалары

     4. Заң ғылымдары

     1. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

     2. Қазақстанның ғылымы мен өмірі.

     3. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Заң сериясы.

     4. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Халықаралық қатынастар және халықаралық құқық сериясы.

     5. Қарағанды университетінің хабаршысы – Вестник Карагандинского университета. Серия право.

 

5. Білім

Педагогика ғылымдары

1. Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының хабаршысы.

2. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

3. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы.

4. БҚМУ хабаршысы.

5. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы.

6. Қазақстанның ғылымы мен өмірі.

7. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Педагогика сериясы.

8. Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы.

9. Қазақ білім академиясының баяндамалары.

10. Педагогика және психология -  Педагогика и психология.

        

Психология ғылымдары

1.Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы.

2. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

3. Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы.

4. ҚазҰУ хабаршысы - Вестник КазНУ. Психология және социология сериясы.

 

    6. Техника ғылымдары және технологиялар

1. С. Торайғыров  атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы.

2. Шәкәрім атындағы Семей университетінің хабаршысы.

3. Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы.

4. Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылыми инженерлік академиясының хабаршысы. 

5. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ хабаршысы.

6. М. Тынышбаев атындағы ҚазККА хабаршысы

7. Промышленный Казахстан.

8. Университет еңбектері.

9. Қазақстан-Британ техникалық университетінің  хабаршысы.  

10. Қазақ  бас сәулет-құрылыс академиясының хабаршысы.

11. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы.

12. Eurasion Chemiko-Technological Journal.

13. Қазақстан ғылымының жаңалықтары (көлік бойынша)

14. Комплексное использование минерального сырья (металлургия, кен байыту және химиялық технология саласы бойынша);

15. Алматы технологиялық университетінің хабаршысы – Вестник Алматинского технологического университета (жеңіл, тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі салалары бойынша)

 

         7. Ауыл шаруашылығы ғылымдары

1. Шәкәрім атындағы Семей университетінің хабаршысы.

2. Ізденістер, нәтижелер. Исследования, результаты

 

8. Әскери ісі және қауіпсіздік

1. Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы.

2. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ хабаршысы.

3. М.Тынышбаев атындағы ҚазККА хабаршысы.

 

9. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету

1. Клиническая медицина Казахстана.

2. Медицина.

2.   Фтизиопульмонология

3.   Қазақстан  педиатрия және бала хирургиясы.

4.   ҚазҰМУ хабаршысы - Вестник КазНМУ

 

10. Басқа басылымдар

1. Ресей Федерациясының негізгі ғылыми журналдары мен басылымдары, сондай-ақ ТМД елдерінің «Доклады АН», «Вестник АН», «Известия АН» журналдары.

2. Монографиялар (оның ішінде тең авторлықпен жазылған) Монографиялар кез келген басылымдарда жариялануы мүмкін, олардың ISBN-ны, ұйымдардың ғылыми кеңестерінің ұсынымдары, көлемі 5 б.т., таралымы  500 данадан кем емес.

3. Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін айқындайтын ресми құжаттар:

- авторлық куәліктер;

- зияткерлік меншік  туралы куәлік;

- патенттер (олар жөнінде оң шешімдерді қоса бергенде);

- алдын ала патенттер.