Баптар

Ұлттық Бірыңғай Тестілеу

Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудың кейбір мәселелері

 2012 жылғы ҰБТ-ы бойынша тест тапсырмаларының үлгісі

Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидалары

Ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункттерінің тізбесі

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта
білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және
қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесіне 1-қосымша