Баптар

Диссертациялық кеңестер тізімі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы 
бақылау Комитеті төрағасы м.а. бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым саласындағы 
бақылау Комитеті төрағасы м.а.
2011 жылғы «13» мамырдағы 
№ 379 бұйрығына 1-қосымша

 

2011 жылы философия (PhD) докторы, бейіні бойынша докторы ғылыми дәреже беру бойынша докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестер                                                                                                                                                                                                      

 

 

Мамандық

 

Диссертациялық кеңестегі мамандықтар тобы

 

PhD докторантар даярлығын жүргізетін ЖОО-лар

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы диссертациялық кеңестер

 

1

 

 

 

 

Әлеуметтік ғылымдар

 

6D050000

 

 

6D050100  Әлеуметтану    

 

Абай атындағы ҚазҰПУ

 

6D050200 Саясаттану 

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

Л.Гумилев  атындағы ЕҰУ

 

Абай атындағы ҚазҰПУ   

 

Жалпы психология  (6D050300 Психология)

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

Саясаттық  коммуникация, журналистика  

 

(6D050300 Журналистика )

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

 

2

 

Бизнес 

 

6D050000

 

 

6D050600 Экономика 

 

Л.Гумилев  атындағы ЕҰУ

 

Қ. Сәтпаев ат. ҚазҰТУ

 

Абай атындағы ҚазҰПУ 

 

ҚазҰАУ  

 

Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ

 

ХБУ

 

ИнЕУ

 

«Тұран» университеті

 

Экономика, басқару теориясы 

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ   

 

Экономика және жахандану кезіндегі инновациялық даму

 

Е.Бөкетов атындағы ҚарМУ

 

6D050700 Менеджмент 

 

ҚБТУ  

 

Казақстан-америка тәуелсіз университеті 

 

0500900 Қаржы

 

ХБУ

 

3

 

Гуманитарлық ғылымдар

 

6D020000

 

6D020200  Халықаралық қатынастар    

 

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

«Тұран» университеті

 

Дүниежүзілік тарихы (6D020300 Тарих)  

 

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

 

Мәдениеттік антропология  (6D020300 Тарих)   

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

 

6D020200 Шығыстану

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

4

 

Математика

 

6D060100

 

6D060100  Математика 

 

 

Л.Гумилев атындағы ЕҰУ

 

Абай атындағы ҚазҰПУ   

 

Қолданбалы математика

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

Сұйықтық және газ механикасы

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

6D060200 Информатика 

 

Л.Гумилев  атындағы ЕҰУ

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

 

5

 

Физика

 

6D060400

 

6D060400 Физика  

 

Л.Гумилев  атындағы ЕНУ

 

 

Жылу физикасы және теориялық жылу техникасы

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

 

Теориялық физика   

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

Нанотехнологиялар және сызықты емес физика

 

Е. Бөкетов атындағы ҚарМУ

 

6

 

География 

 

6D060900

 

 6D060900 География 

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

 

6D091100 Геоэкология и және табиғатты пайдалану басқармасы   

 

М.Х.Дулати атындағы ТарМУ 

 

7

 

Химия 

 

6D060600

 

 

6D060600 Химия  

 

 

Л.Гумилев  атындағы ЕҰУ

 

Жану процестерінің химиялық физикасы

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

Органометалды химия және катализ, өсімдіктер химиясы

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

 

Жоғарымолекулалық қосылыстар

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

Катализ    

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

Фармацевтикалық химия

 

Е.Бөкетов атындағы ҚарМУ

 

Химия өндірісіндегі метрология, стандарттау және сертификаттау

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 

 

6D072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы 

 

М.Әуэзов атындағы ОҚМУ 

 

Л.Гумилев  атындағы ЕҰУ жанындағы диссертациялық кеңестер 

 

1

 

 Құқық 

 

6D030000 

 

6D030100 Құқықтану    

 

Л. Гумилев атындағы   ЕҰУ

 

Казахстан-америка  тәуелсіз университеті

 

6D030200 Халықаралық  құқық

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

 

2

 

Жаратылыстану  ғылымдары

 

6D060000

 

6D060700 Биология

 

 

Л.Гумилев  атындағы ЕҰУ

 

Генетика   

 

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

 

Биофизика   

 

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

 

 

6D070100 Биотехнология 

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

 

6D060800 Экология  

 

Л.Гумилев  атындағы ЕҰУ

 

Қ. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

 

3

 

Гуманитарлық

 

ғылымдар

 

6D020000

 

6D020500 Филология 

 

Л.Гумилев  атындағы ЕҰУ

 

 

Лингвистика, жалпы психолингвистика және билингвистика

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

 

Лингвистикалық типология және контактология

 

Е.Бөкетов атындағы ҚарМУ

 

6D020500 Шетел филологиясы

 

Абылай хан атындағы ХҚ және ӘТ Қазақ университеті 

 

4

 

Құрылыс

 

6D072900 

 

6D072900 Құрылыс

 

Л.Гумилев  атындағы ЕҰУ

 

Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ жанындағы диссертациялық кеңестер 

 

1

 

Техника ғылымдары және технологиялар

 

6D070000

 

6D070800 Мұнай-газ ісі 

 

Қ. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ

 

6D070900 Металлургия

 

ҚарМТУ

 

6D071200 Машина жасау

 

ҚарМТУ

 

6D071800 Электр энергетикасы

 

ҚарМТУ

 

6D072700 Тамақ өнімдерінің технологиясы  

 

М.Х.Дулати  атындағы ТарМУ 

 

6D071300 Көлік, көлік техника және технологиялар

 

«Алатау» Университеті

 

2

 

Автоматтандыру  және басқару     

 

6D070200

 

6D070200 Автоматтандыру  және басқару    

 

Қ.И. Сәтпаев ат. ҚазҰТУ

 

6D075100 Информатика, есептеу техникасы және басқару 

 

М.Әуэзов  атындағы ОҚМУ 

 

ҚазҰАУ жанындағы диссертациялық кеңес 

 

1

 

Ауыл шаруашылығы ғылымдары

 

6D080000

 

6D080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 

 

КазҰАУ

 

6D081100 Өсімдіктерді қорғау және  карантин 

 

КазҰАУ   

 

6D080500 Су ресурстары және суды пайдалану  

 

М.Х.Дулати  атындағы ТарМУ 

 

Абай ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңес  

 

1

 

Білім беру

 

6D010000

 

6D010300 Педагогика және психология 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ  Л.Гумилев атындағы ЕҰУ

 

Білім беру жүйесіндегі менеджмент

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

 

«Астана» Медицина университеті жанындағы диссертациялық кеңес 

 

1

 

Қоғамдық денсаулық сақтау   6D110200 

 

6D110200  Қоғамдық денсаулық сақтау 

 

 «Астана» Медицина университеті 

 

 Қазақстан Республикасы

 Білім және ғылым саласындағы 

 бақылау Комитеті төрағасы м.а.

2011 жылғы «13» мамырдағы 

№ 379 бұйрығына 2-қосымша

 

Диссертациялық кеңестер төрағалары

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

№ п/п

 

Мамандық

 

Диссертациялық кеңестер төрағаларының Т.А.Ә., лауазамы, ғылыми дәрежесі

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы диссертациялық кеңестер

 

1

 

Әлеуметтік ғылымдар

 

6D050000

 

 

Насимова Гүльнара Өрленбайқызы, 

 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  профессоры, саясаттану ғылымдарының докторы

 

2

 

Бизнес 6D050000

 

 

Мұхамедиев Булат Мінтайұлы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ кафедра меңгерушісі, экономика ғылымдарының докторы, профессор 

 

3

 

Гуманитарлық  ғылымдар  6D020000

 

Байзақова Құралай Ертісқызы,   әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  профессоры, тарих ғылымдарының докторы

 

4

 

Математика 6D060100

 

Данаев Нарғозы Тұрсынбайұлы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  математика және механика институтының директоры, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор

 

5

 

Физика 6D060400 

 

Архипов  Юрий  Вячеславович, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ кафедра меңгерушісі,  физика-математика ғылымдарының докторы, профессор

 

6

 

География 6D060900

 

 

Сальников Виталий Григорьевич,  әл-Фараби атындағы ҚазҰУ география факультетінің деканы, география ғылымдарының докторы, профессор 

 

7

 

Химия 6D060600 

 

Әбилов  Жарылқасын  Әбдіуахитұлы,  әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры,  химия  ғылымдарының   докторы

 

Л.Гумилев  атындағы  ЕҰУ  жанындағы  диссертациялық  кеңестер

 

1

 

Құқық   6D030000 

 

Нұрғалиева  Еңлік  Нурғалиқызы,   Л.Гумилев  атындағы   ЕҰУ  кафедра  меңгерушісі,  заң ғылымдарының докторы, профессор 

 

2

 

Жаратылыстану ғылымдары  6D060000

 

Берсімбаев Рахметкажы Искендірұлы, Л.Гумилев атындағы ЕҰУ ғылым жөніндегі проректоры, биология ғылымдарының докторы, профессор 

 

3

 

Гуманитарлық ғылымдар 6D020000

 

Дихан Камзабекұлы, Л.Гумилев атындағы ЕҰУ кафедра меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, профессор 

 

4

 

Құрылыс   6D072900 

 

Байтасов Талғат Маратұлы, Л.Гумилев атындағы ЕҰУ инженерлік-құрылыс факультетінің деканы,  техника ғылымдарының докторы, профессор 

 

Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ жанындағы диссертациялық кеңестер

 

1

 

Техника ғылымдары және технологиялар 6D070000

 

Байбатша Әділхан Бекділдаұлы Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ  кафедра меңгерушісі, геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор 

 

2

 

Автоматтандыру және басқару 

 

6D070200

 

 

Сүлейменов Батырбек Айтбайұлы, Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ  кафедра меңгерушісі,  техника ғылымдарының докторы, профессор 

 

ҚазҰАУ жанындағы диссертациялық кеңес

 

1

 

Ауыл шаруашылығы ғылымдары

 

6D080000

 

Әлпеисов Шохан Әшенұлы, ҚазҰАУ ғылым және халықаралық қатынастар жөніндегі проректоры, ауыл-шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңес 

 

1

 

Білім беру  6D010000

 

Тұрғынбаева Ботагүл Алтайқызы, Абай атындағы ҚазҰПУ кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

 

«Астана» Медицина университеті жанындағы диссертациялық кеңес

 

1

 

Қоғамдық денсаулықты сақтау 6D110200

 

 

Жұзжанов Орманбек Түяқбайұлы,

 

«Астана»  Медицина университеті институтының  директоры, медицина ғылымдарының докторы, профессор