Баптар

Апостильдеу

Білім туралы құжаттарды апостильдеу – қойылған қолдың шынайылығын, құжатқа қол қойған тұлғаның дәрежесін және тиісті жағдайда, Гаага конвенциясының қатысушы еліне кетіп бара жатқан азаматтың білімі туралы құжатын бекіткен мөр немесе мөртаңбаның шынайылығын куәландыру.