Kaz | Rus

Бастауыш
Білім беру және ғылым ұйымдарын аттестаттау
Білім беру және ғылым ұйымдарын аккредиттеу
Ұлттық бірыңғай тестілеу
Білім беру ұйымдарын лицензиялау
Мемлекеттік аралық бақылау
Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды аттестаттау
Бiлiм туралы құжаттарды тану және нострификациялау
Ресми құжаттарды апостильдеу бойынша қызмет көрсету стандарты
ҚР Президентінің Жолдауы басым бағыттарының орындалуы туралы
 
Жаңалықтар
Сұрақтар мен жауаптар
Байланысу
Статистика сайта
           
www.akorda.kz"
www.government.kz
www.e.gov.kz


Комитет туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің “Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы” 2004 жылғы 29 қыркүйектегі N1449 Жарлығы негізінде және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы Қаулысы негізінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитеті құрылды.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 19 маусымдағы № 267 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының  24-бабына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 22 қазандағы № 984 қаулысының негізінде ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитеті ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті болып қайта құрылды және бақылау мен (немесе) іске асыру функцияларын жүзеге асырады
Комитеттің негізгі міндеттері білім беру, ғылым, ғылыми-техникалық қызмет, ғылыми және ғылыми-педагог кадрларды аттестаттау саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру және білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру болып табылады. Комитеттің негізгі қызметтері:

 

  • жоғары оқу орындарын, ғылыми ұйымдарды аттестаттау және аккредиттеу;
  • ҰБТ-ты, білім беру ұйымдарында аралық мемлекеттік бақылауды, білім алушыларды қорытынды мемлекеттік аттестаттауды ұйымдастыру және жүргізу;
  • білім туралы шетелдік құжаттарды нострификациялау және апостильдеу;
  • ғылыми және педагог кадрларды аттестаттау.
ЖОО, ҒЗИ басшыларының, ДК төрағаларының назарына!
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 2007 жылғы 18 қаңтарда Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі К. Мәсімовтың қатысуымен өткен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісінде 2008 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыстағы Ғылыми дәрежелер беру ережелеріне өзгерістер енгізу, дәстүрлі аспирантура мен докторантураға қабылдауды аяқтау және ізденуші институтын жабу, әрекеттегі диссертациялық кеңестердің желісін оңтайландыру жөніндегі жұмыстарды жүргізу туралы шешім қабылданғанын хабарлайды.
Толығырақ...
ЖОО-ның ректорларына, ББТМСҰО
Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитеті әр түрлі халықаралық бағдарламалардың шеңберінде мамыр-қыркүйек айларында шетелде болған 2 (3) курс студенттерінің мемлекеттік аралық бақылаудан (МАБ) өту мәселелері жөніндегі өтініштерін қарастырып, төмендегіні хабарлайды.
Толығырақ...
ПГК в вузах республики
Пресс-релиз на тему: «Промежуточный государственный контроль в вузах республики» г. Астана, 18 июня 2007 года 23-26 июня 2007 года Министерством образования и науки Республики Казахстан проводится процедура промежуточного государственного контроля обучающихся высших учебных заведений после 2 (3) курса обучения. Одновременно, в единый день, 24 июня будет проводиться ПГК для заочной формы обучения по трем направлениям подготовки (экономическое, юридическое и педагогическое).
Толығырақ...
Информация МОН РК по итогам внеплановой проверки вузов и филалов РК
В соответствии с Посланием Президента РК «Новый Казахстан в новом мире», где уделено особое внимание необходимости дальнейшего повышения качества высшего образования, Министерством образования и науки проделана работа в указанном направлении. В апреле МОН сформировало 37 комиссий, в состав которых, кроме работников высших учебных заведений, были включены представители КНБ и Генеральной прокуратуры. К тому времени в стране действовало 176 высших учебных заведений, из них 9 национальных, 46 государственных и с участием доли государства, 14 негражданских и 107 частных, а также 76 филиалов казахстанских и 5 филиалов российских вузов. Была проведена внеплановая проверка образовательной деятельности 143 высших учебных заведений и 66 филиалов по 16 параметрам. Не подвергались этой процедуре негражданские, медицинские высшие учебные заведения, а также вузы, прошедшие государственную аттестацию в 2007 году и с отозванными лицензиями.
Толығырақ...
Председателям диссертационных советов
N10-4-3/489 от 26.04.2007 г. Комитет по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК ставит в известность, что в целях обязательного соответствия процедур обсуждения, прохождения аттестационных дел в диссертационных советах, а также защиты диссертаций установленным нормативным правовым актам запрещается проведение защит с 10 июля по 31 августа, так как в данный период основная часть членов диссоветов и научно-педагогического персонала вузов и научных организаций находится в отпуске.
Толығырақ...
Руководителям организаций образования и науки, членам диссертационных советов
В целях совершенствования нормативных правовых документов в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации Приказом председателя Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК от 28 марта 2007 года N228 создана рабочая группа. Руководителем данной группы является директор Института философии и политологии НАН РК, академик Нысанбаев Абдумалик Нысанбаевич.
Толығырақ...
Комитет туралы
Басшылар
Бюллетендер
Бұйрықтар
Бекітілген ізденушілер тізімі

Талқылау үшін!

PhD докторларын даярлау жөніндегі НҚҚ жобалары
2005-2008 © Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестатау комитеті
Сайттың материадарын қолдану кезінде www.educontrol.kz сайтына гиперссылкаға міндетті.