Kaz | Rus

Бастауыш
Білім беру және ғылым ұйымдарын аттестаттау
Білім беру және ғылым ұйымдарын аккредиттеу
Ұлттық бірыңғай тестілеу
Білім беру ұйымдарын лицензиялау
Мемлекеттік аралық бақылау
Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды аттестаттау
Бiлiм туралы құжаттарды тану және нострификациялау
 
Жаңалықтар
Сұрақтар мен жауаптар
Байланысу
Статистика сайта
           
www.akorda.kz"
www.government.kz
www.e.gov.kz


Жаңалықтар 
Ректорам вузов (по списку)

N10-3-2/500 от 27.04.2007 г.

  Комитет по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК просит направить председателей комиссий по проведению внеплановой проверки вузов Республики Казахстан на совещание, которое состоится  10 мая 2007 года в 10.00 с участием Министра образования и науки РК Туймебаева Ж.К. 

 

                                                  Список вузов РК 

1. Таразского государственного педагогического института;
2. Алматинского технологического университета;
3. Казахского национального технического университета имени К. Сатпаева;
4. Казахского национального педагогического университета им. Абая;
5. Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева;
6. Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати;
7. Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова;
8. Казахского национального аграрного университета;
9. Южно-Казахстанского государственного  университета им. М. Ауэзова;
10. Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати;
11. Жетысуского государственного университета им.  И. Жансугурова;
12. Казахского национального университета им.аль-Фараби;
13. Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова;
14. Казахский государственный агротехнический университетим. С. Сейфуллина;   
15. Рудненского индустриального института;
16. Евразийского национального университета им. Л. Гумилева;
17. Павлодарского государственного педагогического института;
18. Аркалыкского государственного педагогического института им. И. Алтынсарина;
19. Семипалатинского государственного педагогического института;
20. Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева;
21. Карагандинского государственного технического  университета;
22. Казахского государственного женского педагогического института;
23. Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова;
24. Актюбинского государственного педагогического института;
25. Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата;
26. Актауского государственного университета имени Ш. Есенова;
27. Западно-Казахстанского  аграрно-технического университета имени Жангир хана;
28. Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова;
29. Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова;
30. Атырауского института нефти и газа;
31. Семипалатинского государственного университета имени Шакарима;
32. Карагандинского государственного индустриального университета;
33. Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова;
34. Костанайского государственного педагогического института;
35. Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова;
36. Кокшетауского государственного университета имени  Ш. Уалиханова.


Комитет туралы
Басшылар
Бюллетендер
Бұйрықтар
Бекітілген ізденушілер тізімі

Талқылау үшін!

PhD докторларын даярлау жөніндегі НҚҚ жобалары
2005-2007 © Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестатау комитеті
Сайттың материадарын қолдану кезінде www.educontrol.kz сайтына гиперссылкаға міндетті.