Каз | Рус

Іздеу  
  

 

 

Бастауыш   / Білім беру және ғылым ұйымдарын аттестаттау   / Ғылыми ұйымдарды аттестаттау туралы ереже 
Ғылыми ұйымдарды аттестаттау туралы ереже

 

 

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2003 жылғы 19 мамырдағы
N 460 қаулысымен бекітілген

 Файылды аударып алу (33Kb)

    Ғылыми ұйымдарды аттестаттау туралы ереже

1. Жалпы ережелер
1. Осы Ереже "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес әзірленді және ғылыми ұйымдарды аттестаттау мәселелерін реттейді.
2. Ғылыми ұйымдарды аттестаттау олардың негізгі қызметінің тиімділігін анықтау және материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын ұтымды пайдалану, осы негізде олардың желілері мен құрылымдарын ретке келтіру, ғылыми кадрларды даярлау жөніндегі жұмыстың тиімділігін бағалау үшін жүзеге асырылады.
3. Ғылыми ұйымдарды аттестаттау кезінде мынадай көрсеткіштер бағалауға ұшырайды:
1) ғылыми, ғылыми-техникалық және қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелері;
2) әкімшілік-басқару персоналының қызметі;
3) материалдық-техникалық және әлеуметтік қамтамасыз етілу;
4) кадр әлеуеті мен ғылыми және инженерлік-техникалық қызметкерлерді аттестаттау;
5) ғылыми кадрларды даярлау жөніндегі жұмыстың жай-күйі.
4. Ғылыми ұйымдарды аттестаттау ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтің бағыттарын ескере отырып, олардың құрылымдық бөлімшелері, филиалдары бойынша жүзеге асырылады.
5. Ғылыми ұйымдар кемінде бес жылда бір рет аттестаттауға жатады.

2. Аттестаттауды өткізу тәртібі
6. Ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган (бұдан әрі - Уәкілетті мемлекеттік орган) ғылыми ұйымдарды аттестаттауды өткізуді ұйымдастырады.
7. Ғылыми ұйымдарды аттестаттауды өткізу үшін Уәкілетті мемлекеттік орган аттестаттау комиссияларын (бұдан әрі - Комиссиялар) құрады.
Комиссиялардың құрамын Уәкілетті мемлекеттік орган бекітеді.
8. Комиссиялардың құрамына:
1) Уәкілетті мемлекеттік органның;
2) қарамағында ғылыми ұйымдары бар мемлекеттік органдардың және олардың құзыретіне орай мүдделі мемлекеттік органдардың;
3) ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы ғылыми ұйымдардың;
4) халықаралық және шетелдік ғылыми ұйымдарды аттестаттаудан өткізген кезде шетелдік ғылыми ұйымдардың өкілдері кіреді.
9. Ғылыми ұйымдарды аттестаттауды өткізу кестесін күнтізбелік жылға Уәкілетті мемлекеттік орган бекітеді және аттестаттау өткізуге дейін үш айдан кешіктірмей ғылыми ұйымдардың назарына жеткізіледі.
10. Аттестаттауға жататын ғылыми ұйымдар аттестаттау кестесіне сәйкес аттестаттау басталғанға дейін бір ай мерзімнен кешіктірмей 3-тармақта көрсетілген көрсеткіштерді бейнелейтін құжаттарды Комиссияға ұсынады.
Комиссиялар аттестаттауды қатаң түрде кестеге сәйкес және әрбір ғылыми ұйым үшін 15 күннен аспайтын мерзімде өткізеді.
11. Комиссиялардың ғылыми ұйымдар құжаттарын зерделеу қорытындылары бойынша Уәкілетті мемлекеттік орган оларды аттестаттау (немесе аттестаттаудан бас тарту) туралы шешім қабылдайды.
12. Ғылыми ұйымның жекелеген құрылымдық бөлімшелері, филиалдары бойынша ғылыми ұйымды аттестаттамаған кезде аттестаттау барысында анықталған кемшіліктерді жою үшін 6 айға дейінгі мерзім беріледі.
Көрсетілген мерзімде аттестаттау барысында анықталған кемшіліктерді жоймаған кезде Уәкілетті мемлекеттік орган ғылыми ұйымдардың құрылтайшылары алдына олардың одан әрі қызметінің орынсыздығы туралы мәселе қояды.
13. Қазақстан Республикасының аумағында құрылған және жұмыс істейтін халықаралық және шетелдік ғылыми ұйымдар немесе олардың филиалдары, егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттармен өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының ғылыми ұйымдары сияқты сол шарттарда жән

  

Байланыс ақпараты:
010000, Астана қаласы, Есіл өзенінің  сол жағалауы, N35 көше, N8  үй (Министрліктер үйі)
Телефон: +7 7172 74-23-49 Факс: +7 7172 74-23-49, +7 7172 50-63-91,  E-mail: mailbox@www.educontrol.kz