Каз | Рус

Іздеу  
  

 

 

Бастауыш   / Білім беру және ғылым ұйымдарын аттестаттау   / Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарда мемлекеттiк аттестаттауды және өздік бағалауды ө 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарда мемлекеттiк аттестаттауды және өздік бағалауды ө

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті

төрағасының 2008 жылғы30 қыркүйектегі № 1127

бұйрығымен бекітілген

 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарда мемлекеттiк аттестаттауды және өздік бағалауды өткізуді ұйымдастыру жөнiндегi бағдарлама және әдiстемелiк ұсынымдар

1. Жалпы ережелер

1. Кәсiптiк жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарда мемлекеттiк аттестаттауды және өздік бағалау өткізуді ұйымдастыру жөнiндегi осы бағдарлама және әдiстемелiк ұсынымдар (бұдан әрi - Бағдарлама және ұсынымдар), 2007 жылғы 27 шілдедегі «Бiлiм туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5 бабы 54) тармақшасының (бұдан әрi - Заң), «Бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк аттестаттау ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1270 қаулысына (бұдан әрi - Аттестаттау ережеcі), Бiлiм және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2008 жылғы 5 наурыздағы № 109 бұйрығымен бекiтiлген Бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестаттаудан өткiзуді ұйымдастыру және өткізу туралы нұсқаулығына (бұдан әрi - Нұсқаулық) және білім беру ұйымдарының қызметтерін регламенттейтін білім саласындағы Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзiрленген.

2. Бағдарлама мен ұсынымдар меншiк түрiне және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарды (бұдан әрi - ұйымдар) мемлекеттiк аттестаттаудан (бұдан әрi - Аттестаттау) өткiзу кезінде біртұрғылық пен мөлдірлікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу бағдарламаларын іске асыратын бiлiм беру ұйымдарын аттестаттау кезінде қажеттi құжаттар тiзбесiн анықтауды бiрыңғай тұрғыдан қамтамасыз етуге арналған.

3. Аттестаттау, жалпы білім беру ұйымы бойынша және білім беру ұйымының мемлекеттік лицензиясына сәйкес білім беру қызметін жүргізуге құқығы бар жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі барлық мамандықтар кесімінде жүзеге асырылады.

4. Қазақстан Республикасының аумағында құрылған және қызмет көрсетіп жатқан халықаралық және шетелдiк бiлiм беру ұйымдары мен олардың филиалдарын аттестаттау, егер Қазақстан Республикасында ратификацияланған халықаралық шарттарда басқаша белгiленбесе, Қазақстан Республикасының бiлiм беру ұйымдарына қойылатын тәртiп және шарттар көлемiнде өткізіледі.

5. Аттестаттау барысында білім беру ұйымдарының білім беру қызметінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкестігі анықталады.

2. Дайындық жұмыстары

6. Бiлiм беру ұйымдарын аттестаттаудың алдында уәкілетті орган жүргiзетiн дайындық жұмыстары атқарылады.

7. Дайындық жұмыстары мынадай сатылардан тұрады:

1) келесi оқу жылына арналған кестеге енгiзу мақсатында бiлiм беру ұйымдарының өтінімдерін қарастыру (аттестаттау міндетті рәсім болғандықтан кесте білім беру ұйымының тиісті өтінімдері болмаса да құрылады) және келесі күнтізбелік жылға мемлекеттік аттестаттау кестесін бекіту;

2) кестеге енгізілген бiлiм беру ұйымдарының өзiн-өзi бағалау материалдарын Ереженің 15 тармағында көрсетілгендей зерделеу (бұдан әрi – өзін-өзі бағалау материалдары) және сол бойынша қорытынды дайындау;

3) Аттестаттау комиссиясының (бұдан әрi - Комиссия) құрамын құру бiлiм беру ұйымдары мен аттестатталатын бiлiм беру ұйымдары қарамағына кіретін мемлекеттiк органдардың және ЖОО-ның ресми ұсыныстары бойынша құрылған «Сарапшылар жөнiндегi деректер базасындағы» кандидатураларды енгізу жолымен жүргізіледі.

Комиссия құрамына Министрлiктiң Тестiлеу ұлттық орталығының (бұдан әрi -ТҰО) өкiлi енгiзiледi.

Комиссияның құрамына кандидатураларды іріктеу бiлiм беру ұйымдарының бейiнi, даярлау бағыттары мен мамандықтары бойынша жүзеге асырылады.

Комиссияның төрағасы болып Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің (бұдан әрі-Комитет) өкiлi тағайындалады.

3. Аттестаттауды өткiзу

8. Комиссия өз қызметiнде Казақстан Республикасының білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілерін, бiлiм беру ұйымдарының қызметтерін регламенттейтін басқа да құжаттарды басшылыққа алады (осы Бағдарламаның 1 қосымшасы).

9. Бiлiм беру ұйымдарын аттестаттау мынадай тәртiпте жүзеге асырылады:

Комиссия төрағасы:

1) сарапшыларды бiлiм беру ұйымдарының өзiн-өзi аттестаттау материалдарымен және сол жөнiндегi уәкілетті органның қорытындысымен таныстырады;

2) сарапшылардың арасында бiлiм беру ұйымдары қызметiнiң нақты бағыттарын тексеру жөнiндегi нақты тапсырмаларды бөледi;

3) сарапшыларды осы Бағдарламамен және ұсынымдармен, бiлiм саласындағы қажеттi нормативтiк құқықтық актiлермен, басқа да құжаттармен қамтамасыз етедi;

4) бiлiм беру ұйымдарымен кешендi тестiлеудiң рәсiмдерiн және білім алушылардың білімдерін бағалаудың басқа да түрлерін жүргізуді келiседi;

5) Жалпы комиссияның жұмысын жоспарлауды және басшылық жасауды жүзеге асырады;

6) мемлекеттік аттестаттау өткізу жөніндегі бiлiм беру ұйымдарының ғылыми кеңесiнiң кеңейтiлген отырыстарында аттестаттау комиссиясы жұмысының жоспар-кестесiн және мемлекеттiк аттестаттаудың қорытындыларын ұжымға жеткiзедi.

10. Комиссия мүшелерi:

1) мемлекеттiк аттестаттауды өткiзу мәселелерi жөнiндегi бiлiм беру ұйымдары Ғылыми кеңесiнiң кеңейтілген отырыстарының жұмыстарына қатысады;

2) бiлiм беру ұйымдарының материалдық-техникалық, әлеуметтiк базаларының (оқу ғимараттарын, зертханаларын, аудиторияларын, сыныптарын, спорттық құрылыстарын, полигондарын және т.б.), әлеуметтiк қамтамасыз ету объектiлерiнің (медициналық пункт, асхана, жатақхана), кiтапханаларының, медиатекаларының, компьютерлiк сыныптарының қойылатын ҚР МЖБС талаптарына, санитарлық және өртке қарсы күрес талаптарына сәйкестiгiн қарауды және тексерудi жүзеге асырады;

3) бөлiнген тапсырмаға сәйкес бiлiм беру ұйымдары қызметінің бағыттарына тексеру және талдау жүргiзедi;

4) лекциялар мен практикалық сабақтарға қатысуды студенттермен және профессор-оқытушылар құрамымен пікір алысуды жүзеге асырады;

5) бiтiрушi курстағы бiлiм алушыларды тестiлеуден өткiзедi және тестiлеудің жүргiзiлуiне бақылау жасайды;

6) Студенттер мен жастар және қоғамдық ұйымдар өкілдерін тарта отырып, бiлiм беру ұйымдарының бiлiм алушылары, оқытушылар мен қызметкерлері арасында ішінара сауалнама жүргiзедi;

7) Бітіруші курсте білім алушылардың білімдері мен дағдыларын (кешенді тестілеу, бақылау жұмыстары, эссе, жобалау тапсырмалары, шығармашылық тапсырмалары, шығарма) тексеру нәтижелерін талдауды жүзеге асырады.

 

11. Бітіруші курста білім алушылардың білімін және дағдысын тексеру үшін мамандықтардың оқу-әдістемелік секциялары (ОӘС) жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандарты пәндерінің базалық (2 пән) және бейіндік (2 пән) циклдарына кіретін 4 пәннің тізімін ұсынады және оны уәкілетті орган бекітеді.

 

Керек болған жағдайда ОӘС-тің ұсынысы бойынша пәндер тізіміне өзгерістер енгізілуі мүмкін.

4. Кешендi тестiлеудi ұйымдастыру және өткiзу

12. Кәсiптiк жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi білім беру бағдарламаларын іске асыратын бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестаттау кезiнде Комиссия күндiзгi оқыту нысанындағы бітіруші курс студенттеріне кешенді тенстілеу (бұдан әрі-тестілеу) өткізеді.

Егер аттестатталатын мамандық бойынша сырттай немесе кешкi оқыту нысандарының әрбiр оқыту нысаны бойынша білім алушылардың саны жалпы контингент құрамының 50%-дан көбін құраса немесе күндiзгi оқыту нысанында бiтiрушi курс жоқ болса онда студенттерді тестілеу осы оқыту нысандары бойынша бiлiм алушыларға өткізіледі.

13. Аттестатталатын бiлiм беру ұйымын тестiлеуден өткiзу үшiн:

1) аттестаттау басталғанға дейiнгі 2 айдан кешiктiрмей ТҰО-ға ағымдағы оқу жылындағы мамандықтар кесiмiнде (даярлық бағыттарына), тiлдер бөлімдері және оқыту нысандары бойынша студенттер контингентi туралы нақты мәлiметтер ұсынады;

2) аудиторлялық қорды дайындауды жүргізеді;

3) комиссияның жұмысын ұйымдастыру-техникалық қамтамасыз етудi жүзеге асырады.

14. ТҰО:

1) бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестаттау кезiнде тестiлеу жүргiзудiң технологиясын;

2) тестiлеу өткiзудiң бағдарламалық қамтамасыз етiлуiн;

3) тест тапсырмалары мен сұрақ кiтапшаларын;

4) арнайы жауап парақтарын;

5) тестiлеу рәсiмдерiне қатысушыларға арналған нұсқаулық материалдарын;

6) аттестаттау барысындағы тестiлеу өткiзу кезiнде аудиториялардағы кезекшiлерге арналған нұсқаулықты;

7) емтихан ведомостары жауап парақтарының нысанын әзірлейді.

15. Тестiлеу:

1) ҚР ЖОО-лар ұсынған және тест тапсырмаларын сараптау жөніндегі авторлық ұжымдардың талдауынан өткен пәндер бойынша тест тапсырмаларының бірыңғай деректер базасы;

2) ТҰО-да құпиялылық жағдайында дайындалған, студенттерге Комиссия мүшесі-ТҰО-ның қызметкері жеткізіп беретін арнайы емтихан құжаты болып табылатын сұрақ кітапшалары;

3) студент туралы деректер және жауаптарын ұсынуға арналған, кiру және шығу құжаты болып табылатын жауап парақтары негiзiнде өткiзiледi.

16. Тестілеу өткізу кезінде ҚР МЖБС-ның міндетті бейіндік және базалық циклдік пәндер бойынша әзірленген тест тапсырмалары пайдаланылады.

17. Тест тапсырмалары уәкілетті орган бекіткен тест тапсырмаларын сараптау жөніндегі авторлық ұжымның құрамына кіретін оқытушылардың талдауынан өтеді.

Тест материалының сапасы үшiн жауапкершiлiк ТҰО-ның бiрiншi басшысына жүктеледі.

18. Тестілеу өткiзу үшін пәндердiң саны 4; тест тапсырмаларының жалпы саны -120; бiр тестік тапсырманы тестiлеуге 1,5 минут есебiмен уақыт бөлінедi.

19. Әлеуетті ведомстволарға қарасты, сондай-ақ шығармашылық мамандықтар бойынша ЖОО-ға аттестаттау жүргізу кезінде білім сапасы, іскерлік және дағды кесімінде бақылаудың жалпы саны 4 болғанда, тестiлеу өткiзуге арналған пәндердің саны 2 пәннен кем болмайды. Қалған 2 пәннен шығармашылық емтихандары жүргізіледі.

20. Тестiлеудiң нәтижелерi мамандықтар бойынша ведомость және «Бiтiрушi курс студенттерiн тестiлеудiң нәтижелерi» жиынтық құжаты түрiнде берiледi.

21. Комиссия төрағасы аттестатталатын бiлiм беру ұйымының басшысымен бiрлесе отырып, аттестаттау басталғанға дейін 5 күн қалғанда бiлiм алушыларды тестiлеу кестесiн келiседi.

22. Студенттердi тестiлеудi тiкелей комиссия мүшелерi жүзеге асырады. Комиссия төрағасы және мүшелерi аудиториялардағы тәртiптi қамтамасыз етедi.

23. Комиссия төрағасы тестiлеу күнi:

1) аттестатталатын бiлiм беру ұйымының қызметкерлерiнен аудиториялар бойынша бөлiнген кезекшiлердiң тiзiмiн бекiтедi және Комиссия мүшелерiн аудиторияларға бекітеді.

Тестiлеу материалдарына кiргiзiлген пәндер бойынша сабақ беретiн оқытушыларды кезекшiлікке тағайындауға болмайды;

2) тестiлеу рәсімдерiн бақылайды;

3) тәртiп бұзушылықтар анықталған жағдайда жедел шешiм қабылдайды.

24. Тестілеуге қатысатын студенттердің тiзiмiне сәйкес тестiлеуге қатысқандар мен келмегендердiң нақты саны анықталады.

Тестілеу тестiлеуге қатысатын студенттердiң жалпы санының 95%-ы қатысқан кезде ғана жүргiзiледi.

Тестілеуге тестіленетін студенттер жалпы санының 5%-нан көбi себепсiз келмеген жағдайда, келмеген студенттерге емтихандар ведомосына «0» балл қойылады.

25. Тестiлеуге келген студенттердің өздерiмен бiрге куәлігі, студенттiк билеттерi немесе жеке басын куәландыратын басқа құжаттары болуы керек.

26. Тест материалдарының пакетi Комиссия мүшесінің, білім беру ұйымы уәкілінің және аудитория бойынша кезекшілердің қатысуымен кестеге сәйкес тестілеу өткізу уақытында студенттердің алдында ашылады.

Әр студент тест материалдарының жинағын (жауап парағы мен сұрақ кiтапшасы) алады.

27. Тестілеу аяқталғаннан кейiн кезекшiлер жауап парағының болуын және оны толтырудың дұрыстығын тексерiп барып тест материалдарын қабылдайды. Материалдар Комиссия мүшелерiнiң қатысуымен қабылданады.

Студент сұрақ кітапшасы мен жауап парағын тапсыруға мiндеттi. Пайдаланылған сұрақ кiтапшалары өңделу мен талдаудан кейiн алдағы бiлiм сапасын басқару жөнiндегi жоғары оқу орны iшiлiк жұмыстары үшiн бiлiм беру ұйымының басшысына берiледi.

28. Жауап парақтарын есептеу маркерлiк сканердiң көмегiмен жүргізіледі.

Сканерлеу процесі аяқталғаннан кейiн, арнайы кешендi бағдарламамен бiлiм алушылардың тестiлеу нәтижелерiн өңдеу рәсiмi жүзеге асырылады.

Тестілеу нәтижелерін сканерлеу мен өңдеу Комиссия төрағасының, ТҰО-дан комиссия мүшесі және аттестатталушы білім беру ұйымының өкілінің қатысуында жүзеге асырылады.

Комиссияның 1-2 мүшесi және аттестатталатын жоғары оқу орнының тиiстi маманы жеке алынған пән бойынша тексеру жөнiндегi сарапшылар комиссиясының құрамына енедi.

29. Кешенді тестілеу өткізу барысында студенттерден тест материалдарының сапасы мен дұрыстығы жөнінде сұрақ кітапшасының бірінші бетінде көрсетілген шағым түскен жағдайда комиссия құрылып апеляция өткізіледі.

Апелляция жүргізу жөніндегі комиссияның құрамына Комиссияның 1-2 мүшесi және аттестатталатын ЖОО-ның тиiстi маманы кіреді. Комиссияның шешімі апелляция жүргізу жөніндегі комиссия отырысы хаттамасында көрсетіледі. Апелляция нәтижесін деректер базасына енгізуге Төраға және комиссия мүшелері қолдарын қойған хаттамаға комиссия шешімі жазылғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.

Тестілеу нәтижелері жарияланғаннан кейін бір тәулік ішінде апелляция жүргізіледі.

30. Мамандықтар бойынша бiтiрушi курс студенттерiн тестiлеу нәтижелерiнiң ведомстары және «Бiтiрушi курс студенттерiн тестiлеудiң нәтижелерi» біріктірілген құжаттары (бұдан әрi - Тестiлеудiң нәтижелерi) 3 данада (бiрiншiсi - Комиссия үшiн, екiншiсi – БТМСҰО үшін, үшiншiсi - аттестатталатын жоғары оқу орны үшiн) берiледi.

Тестiлеудiң нәтижелерi туралы ведомостардың бiр данасы міндетті түрде уәкілетті органға берiледi.

Бiтiрушi курс студенттерiн тестiлеудiң қорытынды ведомостарында оқыту тiлiне және нысанына қарамастан әр мамандық бойынша, оң бағалардың жалпы пайызы көрсетiлуi керек.

Барлық ведомостарға Комиссия төрағасы мен БТМСҰО-дан комиссия мүшесi қол қояды.

31. Тестiлеудiң және бiлiмдердi бақылаудың басқа да нысандарының нәтижелерi емтихан ведомостары түрiнде бiлiм беру ұйымының басшысына берiледi.

32. Алдағы уақытта Қазақстан Республикасындағы жоғары оқу орындарының бiлiм беру сапасын мониторингiлеу және рейтингiсiн, даярлау бағыттары мен мамандықтарын анықтау үшiн студенттердi тестiлеудiң нәтижелерi туралы ақпараттар уәкілетті органның локалдық есептеу жүйесiнiң деректер базасына енгiзiледi.

33. Аттестатталатын жоғары оқу орнының студенттерiне БТМСҰО қызметкерлерiнің қатысуымен алдын ала сынақ түрiнде тестiлеу өткiзуге рұқсат етiлмейдi.

34. Мемлекеттiк аттестаттау және мамандықтар бойынша бiлiм беру қызметiн лицензиялау кезінде қойылатын білктілік талаптарының сақталуын тексеру нәтижелерi туралы анықтамалардың негiзiнде Комиссия төрағасы 2 дана «Бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестаттаудың қорытындылары туралы тұжырымдама» (бұдан әрi - Тұжырымдама) әзiрлейдi.

Жоғары оқу орынын аттестаттаудың қорытындылары туралы тұжырымдаманың бiр данасы мiндеттi түрде уәкілетті органға тапсырылады.

Мамандықтар бойынша анықтамаларды жауапты комиссия мүшелерi дайындайды және қол қояды, оған осы Бағдарламада қарастырылған барлық бөлiмдерді енгiзеді.

35. Тұжырымдамаға Комиссия төрағасы және барлық комиссия мүшелерi қолдарын қояды және танысып қол қою үшiн бiлiм беру ұйымының бiрiншi басшысына ұсынылады.

Тұжырымдаманың бiр данасы бiлiм беру ұйымының бірінші басшысына берiледi.

36. Тұжырымдаманың негізгі мәтiнінiң көлемi, әдетте, қосымшаларды есептемегенде 40 беттен аспайды.

Тұжырымдамаға кесте түрiндегі мынадай қосымшалар қоса беріледі:

Ж-1. ЖОО қызметiнiң негiзгi көрсеткiштерi;

Ж-2. ЖОО оқу және ғылыми бөлiмшелерiнiң құрылымы;

Ж-3. ЖОО ректоратының құрамы туралы мәлiмет;

Ж-4.1-4.3. Оқыту нысандары бойынша студенттер контингентi туралы мәлiметтер;

Ж-5. ЖОО ПОҚ-тың сандық және сапалық құрамы;

Ж-6. ЖОО-ның мамандықтар (даярлау бағыты) бойынша қызметiнiң негiзгi көрсеткiштерi;

Ж-7. Бiтiрушi курс студенттерiн тестiлеудiң нәтижелерi;

Ж-7.1. Аттестаттаудың алдындағы жылғы 2 (3) курс студенттерін аралық мемлекеттік бақылаудың нәтижелері;

Ж-7.2. Соңғы 3 жылғы бірінші курсқа қабылданған студенттердің ҰБТ нәтижелері;

Ж-8. Бiлiм беру процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру үшiн пайдаланылатын жайлар мен ғимараттар туралы мәлiметтер;

Ж-9. Бiлiм беру процесiнiң мамандандырылған және зертханалық жабдықтармен қамтамасыз етiлуi туралы мәлiметтер.

Нотариалды бекiтiлген құрылтайшылық құжаттарының көшiрмесi, лицензия және лицензияға қосымшалар; бiлiм алушыларды тестiлеудiң нәтижелерi және Тұжырымдамада мәлiметi келтiрiлген басқа да материалдардың көшiрмелерi қоса берiледi.

 

5. Бақылау жұмыстарын (тапсырмаларын) өткізу

37. Комиссия жеке мамандықтар бойынша бақылаудың басқа түрлерін (бақылау жұмыстары және т.б.) жүзеге асыруға құқылы.

Егер бітіруші курста білім алушылары бар барлық кәсіптік жоғары білім беру мамандықтарының саны 5-тен кем болса, онда бақылау жұмысы күндізгі оқыту нысаны бойынша студенттерінің саны ең көп бір мамандық бойынша өткізіледі.

Бітіруші курста білім алушылары бар барлық кәсіптік жоғары білім беру мамандықтарының саны 5-тен 12-ге дейін болса, онда күндізгі оқыту нысанындағы студенттерінің саны ең көп және ең аз екі мамандық бойынша бақылау жұмысы өткізіледі.

Егер бітіруші курста білім алушылары бар кәсіптік жоғары білім беру мамандықтарының саны 12-ден артық болса, онда күндізгі оқыту нысанындағы студенттердің саны ең көп, орташа және ең аз үш мамандық бойынша бақылау жұмысы өткізіледі.

38. Күндізгі оқыту нысанының бітіруші курсында білім алушылардың білімдері мен іскерліктерін бақылаудың барлық түрлері жүзеге асырылады.

Күндізгі оқыту нысанында бітіруші курста білім алушылар болмаған жағдайда немесе кешкі және сырттай оқыту нысандарында білім алушылардың саны жалпы контингенттің 50%-нан көп болғанда, осы оқыту нысандары бойынша да білім алушылар кешенді тестілеу мен бақылау жұмыстарын орындайды.

39. Аттестаттау басталғанға дейін кемінде 10 күн бұрын білім алушылар жазбаша бақылау жұмысын орындайтын мамандықтардың тізбесін Комитет анықтайды.

40. Білім алушылардың білімдері мен іскерліктерін бақылау аттестаттау басталғанға дейін 20 күн бұрын уәкілетті орган анықтайтын бейіндік 4 пәннің біреуі бойынша орындалады.

41. Бақылау жұмыстарын жүргізгенде оқу-әдістемелік секциясының бақылау тапсырмаларының қоры, ҚР МЖБС–ның талаптарына сәйкес оқу-әдістемелік секцияның сараптамасынан өткен Комитеттің, ТҰО-ның өз қорлары пайдаланылады.

42. 4 пәннің әрқайсысы бойынша 300-350 сұрақтан тұратын сұрақтар тізбесі тиісті оқу-әдістемелік секцияларда құрастырылады және сараптау комиссиясының тұжырымдасымен бірге уәкілетті органға бекітуге ұсынылады. Мамандықтарға байланысты теориялық сұрақтардың орнына практикалық есептер де енгізілуі мүмкін.

43. Бақылау жұмысы үшін арнайы жауап парағының нысанын Комитет әзірлейді және бекітеді. Жауап парағы студент туралы деректі және оның жауабын көрсететін ресми құжат болып табылады.

44. бейіндік 4 пәннен іріктеліп алынған пән бойынша бақылау тапсырмаларының 10 нұсқасын жасауды тиісті оқу-әдістемелік секциясы жүргізеді және нұсқасын таңдау үшін аттестаттаудың басталуына 10 күн қалғанға дейінгі мерзімде Комитетке ұсынады.

Әрбір нұсқа 50 емтихандық билеттен тұрады (емтихандық билеттерде 5 сұрақтан). Бақылау тапсырмаларының таңдап алынған нұсқалары және жауап парақтары бар пакет жабылып сырты мөрленген күйде комиссия төрағасына беріледі.

45. Бақылау жұмыстарында студент 5 сұраққа жазбаша жауап береді. Студенттерге бақылау жұмысын орындау үшін 75 минут уақыт беріледі.

Сұраққа жауап беруді аяқтаған студенттер емтихан билеттерін мен жауап парақтарын аудиториядағы комиссия мүшесіне тапсырады.

46. Студенттердің бақылау жұмыстары шифрланады (студенттердің аты жөні көрсетілмейді). Комиссия төрағасы комиссия мүшелерімен бірге жазбаша жұмыстарды титулдық параққа және қосымша-параққа арнайы кодтар қою арқылы шифрлайды.

Шифлау рәсімі ЖОО өкілінің қатысуымен өтеді. Шифрлаудан кейін студенттердің тізімі кодтармен бірге комиссия төрағасында сақталады, ал студенттердің кодталған жұмыстарын комиссия тексереді. Тексеру біткеннен кейін комиссияның төрағасы жұмысты дешифрлауды жүргізеді. Бұл жағдайда комиссия мүшелері мен ЖОО өкілдері үшін бақылау жұмыстарын орындаушылардың аты жөндері жасырын сақталады.

47. Аттестаттау комиссиясының төрағасы бекіткен бірлескен комиссия жүргізілген бақылау жұмыстарын тексеруді және оларды төрт балдық жүйе бойынша бағалауды жүргізеді. Бірлескен комиссияның құрамына: аттестаттау комиссиясының екі мүшесі, сонымен қатар білім беру ұйымының бір оқытушысы кіреді.

Үш және одан көп сұрақтарға дұрыс жауап берілген жағдайда студент оң баға алады.

48. Жазбаша жұмыс үшін, егер:

- студент білім мен іскерлік теориясын толық меңгерумен бірге оларды практикада қолдана білсе; тапсырмаларды орындаудың альтернативті жолдарын табуға қабілетін, берілген облыста кең көзғарасын көрсетсе және өзінше оқыған материалдарды келтірсе;

- бақылау жұмысын мінсіз орындағаны үшін, яғни; егер:

а) барлық тапсырмалардың шешімі дұрыс болғанда;

б) барлық іс әрекеттері және түрлендірулері қатесіз, дұрыс орындалса, тапсырмалардың орындалу барысын жазуы ретті болғанда «өте жақсы» деген (дәстүрлі жүйе немесе кредиттік жүйе бойынша (А,А- немесе 90-100%) баға қойылады.

«Өте жақсы» деген бағаны пән бойынша жақсы білімі болғанда және бір-екі өрескел емес қате жіберілсе де қоюға болады.

49. Жазбаша жұмыс үшін, егер:

- студент міндетті оқу материалдарын ғана меңгергенін көрсеткен жағдайда. Ол оны қайта жаңғырта және практикада қолдана алса «жақсы» деген (дәстүрлі оқыту жүйесі немесе кредиттік оқыту жүйесі бойынша (В+,В, В- немесе 75-89%) баға қойылады.

50. Жазбаша жұмыс үшін, егер студент тапсырманың 60%-нан көбін орындаған жағдайда. Ол оқу материалдарынан үзінді білім көрсетсе «қанағаттанарлық» (дәстүрлі оқыту жүйесі немесе кредиттік оқыту жүйесі бойынша(С+,С, С-, Д+, Д немесе 61-74%) деген баға қойылады.

Келесі жағдайларда:

а) егер жұмыс оң деп бағаланса, бірақ өрескел бір қате және бірден көп емес және өрескел емес қате болса;

б) өрескел бір қате және бір-екі кемшілік болса;

в) өрескел қате болмаса, бірақ екіден төртке дейін кемшілік табылса;

г) екі өрескел емес қате болса және үштен көп емес кемшілік болса;

д) қате болмаса, бірақ үштен көп кемшілік болған жағдайда «Қанағаттанарлық» деген баға қойылады.

Cтудентке жұмысты толық орындамаса да, ол бес сұрақтың төртеуіне өрескел қатесіз жауап берсе, «Қанағаттанарлық» деген баға қоюға болады.

51. Қателердің саны қанағаттанарлық баға қоюға болатын мөлшерден артып кетсе немесе студент екі не одан да көп сұрақтарға дұрыс жауап бермесе «Қанағаттанарлық емес» деген баға қойылады.

Егер студент тапсырманы 60%-дан кем орындаған жағдайда (тиісінше рамалық параметр Ғ немесе 60%-дан кем кредиттік оқыту жүйесі бойынша) «Қанағаттанарлық емес» деген баға қойылады.

52. Мамандықтар бойынша бiтiрушi курс студенттерiн бақылау жұмыстарының нәтижелерi туралы ведомостары және «Бiтiрушi курс студенттерi бақылау жұмыстарының нәтижелерi» біріктірілген құжаттары 2 данадан (бiрiншiсi - Комиссия үшiн, екiншiсi - аттестатталатын жоғары оқу орны үшiн) берiледi.

53. Студент бақылау жұмыстарының қорытындысы хабарланғаннан кейін жоғары баға алу үшін бір сөтке мерзімде шағымдануға құқылы. Шағымдануды қарау кезінде студентке комиссия мүшелерінен және оқу орнының оқытушыларынан құрылған шағымдану комиссиясының алдында өзінің бақылау жұмысын ашық қорғауға мүмкіндік беріледі.

Шағымдану қорытындысы бойынша соңғы бағалары көрсетілген, шағымдану комиссиясының барлық мүшелері қол қойған хаттама жазылады.

6. «Бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестаттаудың қорытындылары туралы тұжырымдаманың» құрылымы мен мазмұны

6.1 Бiлiм беру ұйымдарының жалпы сипаттамасы

Бөлiмде білім беру ұйымының тарихы және құрылу уақыты туралы; лицензиясымен (қосымшасының көшірмесімен) сәйкес іске асыратын даярлау бағыттары мен мамандықтары, оның ішінде қазақ тілінде де; кандидаттық және докторлық дисертацияларды қорғау жөніндегі мамандандырылған кеңестердің, PhD докторларын даярлаудың болуы (болмауы) туралы ақпараттар енгізіледі.

Құрылымдық бөлімдері туралы (филиалдарының, біліктілік арттыру институттары мен факультеттерінің, лицейлердің, колледждердің, салалық, проблемалық зертханаларының болуы); ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді жоспарлау және жетілдіру бойынша ЖОО-ның қызметі туралы мәліметтер келтіріледі.

ЖОО-да мемлекеттік тілде мамандар даярлау бойынша, мемлекеттік білім беру бағдарламаларын іске асыру, тілдердің қызмет етуі және дамуы жөнінде, ЖОО-ның құрылымдарының, нысанының және басқару әдістерінің, Қазақстан Республикасындағы дене тәрбиесі мен спорттың дамуы бойынша ЖОО-да қабылданған шараларға сараптау жүргізіледі.

Білім беру ұйымы комиссияға тексеру үшін мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде мынадай материалдарды ұсынады (бұдан әрі- материалдар):

Құрылтайшылық құжаттары және білім беру ұйымының iшкi тәртiптерін регламенттейтін құжаттар, басқару құжаттары, оның iшiнде:

1) заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу/қайта тiркеу туралы куәлiк (бiлiм беру ұйымдарының толық атауы, құрылған жылы, заңды мекен-жайы, электрондық адресi, телефоны, факсi);

2) статистикалық картасы;

3) құрылтайшылық шарты, бiлiм беру ұйымының жарғысы;

4) бiлiм беру қызметiн жүргiзу құқығын беретін лицензиясы (лицензияның нөмiрi, берiлген күні) және оның қосымшалары;

5) оқу үрдісі үшiн отырған жайға жекеменшiк немесе заңды тұлғаның жылжымайтын мүлiктi жедел/сенiмдi басқару құқығын, арендаға/жалға алуын растайтын құжаттары; ғимараттардың техникалық паспорты және схема-жоспары;

6) бiлiм беру үрдісі үшiн жайды пайдалануға берiлген мемлекеттiк өртке қарсы және санитарлық эпидемиологиялық қызметтердiң қорытындылары мен анықтамалары;

7) медициналық қызмет көрсету және тамақтандыру пунктерімен қамтамасыз етілуін растайтын құжаттар;

8) кiтапхана қорының оқу, оқу-әдiстемелiк және ғылыми әдебиеттермен, оның iшiнде электрондық және магниттiк тасымалдағыштардағы оқу-әдiстемелiк әдебиеттерімен, қамтамасыз етiлуiн растайтын құжаттар;

9) бiлiм беру ұйымының құрылымы және құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелер;

10) бiлiм беру ұйымын дамытудың болашаққа жоспарлары;

11) соңғы үш жылдағы сабақ кестелерi;

12) iстер номенклатурасы;

13) оқытушылар мен қызметкерлердiң штаттық кестесi мен лауазымдық нұсқаулықтары;

14) оқу үрдісiн ұйымдастыру жөнiндегi iшкi нормативтiк және басқару құжаттары, ережелер, регламенттер;

15) Ғылыми кеңестiң, ректораттың, оқу-әдiстемелiк бiрлестiктiң, ғылыми-әдiстемелiк кеңестiң, кураторлар кеңесiнiң, студенттер кеңесiнiң және басқа да құрылымдық бөлiмшелерінің жұмыс жоспарлары мен отырыстарының хаттамалары, басқа да жоспарлаушы құжаттамалары;

16) оқыту нысандары бойынша мамандықтар кесiмiнде студенттер контингентi туралы (бюджет, грант, несие және ақылы негiзде, мемлекеттiк тiлде оқитын студенттердiң үлесi жөнiнде) соңғы үш жылдағы мәлiметтер;

17) адниюктуралар, клиникалық ординатуралар және ассисентура-тәлімгерлік контингенттері туралы мәліметтер;

18) соңғы 3 жылдағы қабылдау жөнiндегi құжаттар, қабылдау комиссиясының есептерi және отырыс хаттамалары, талапкерлердiң бiлiмiн бақылаудың нысандары бойынша мәлiметтер, студенттердiң жеке iстерi, қабылдау туралы бұйрықтар, кәсiптiк бағдар беру жұмыстары туралы мәлiметтер;

19) қатаң есептегi құжаттарды беру және есепке алу туралы мәлiметтер (жоғары бiлiмі туралы дипломдардың бланктерiн беру және есепке алу кiтабы, академиялық анықтама бланктерiнің шығысы мен кiрiсiн есепке алу кiтабы);

20) соңғы 3 жылдағы статистикалық есептіліктің нысандары (3 НК нысаны);

21) магистрлiк және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiм беру бағыттары бойынша бiлiм алушылардың қызметiн ұйымдастыру туралы мәлiметтер (олар бар болса);

22) соңғы үш жылғы алфавиттік кітап, диплом және оның қосымшаларын беру кітабы (білім беру ұйымдарына қабылдау туралы және бітіруіне байланысты шығарылғаны туралы бұйрықтарды салыстырып қарау мақсатында);

23) басқа да құжаттар.

6.2. Кадрлар әлеуетiн талдау

Бөлiмде соңғы 3 жылғы мынадай мәлiметтер:

1) жалпы жоғары оқу орны бойынша және мамандықтардың оқу жоспарының жеке пәндер блогы бойынша жұмыспен қамтылуы және конкурстық комиссияның шешімінің негізінде лауазымдарға орналасуы бойынша және жұмыс жағдайлары жүктелген жұмыстары көрсетiлген жеке еңбек шарттары мен келiсiм-шарттар жасасқан профессор-оқытушылар құрамы (бұдан әрi - ПОҚ) қызметкерлерiнің саны;

2) толық және одан жоғары педагогикалық ставкада (650-700 сағат) жұмыс iстейтiн штаттағы ПОҚ-тың; жалпы жоғары оқу орны бойынша мамандықтардың оқу жоспарының пәндер блогы бойынша, қоса атқарушы болып 0,5-0,25 және одан да төмен ставкада жұмыс iстейтiн ПОҚ-тың саны;

3) құрметтi атақтары, ғылыми дәрежелері мен атақтары бар орташа жастағы және пайыздық қатынастағы штаттағы ПОҚ-тың үлесi;

4) ғылыми мамандығының шифрі және орындайтын оқу жүктемесінің көлемі көрсетілген ғылым кандидаттары мен докторларының, оның ішінде PhD докторларының саны; олардың жалпы ПОҚ-тың санына, штаттағы ПОҚ-тың санына қатысты пайыздық үлесi; жалпы жоғары оқу орны бойынша және жеке мамандықтардың оқу жоспарындағы пәндердiң блогы бойынша; шығармашылық жоғары оқу орындары үшiн құрметтi атағы бар ПОҚ-тың саны бойынша;

5) соңғы 3 жылғы докторлық және кандидаттық диссертациялар қорғаған және бiлiктiлiгiн арттырудан өткен ПОҚ-тың саны;

6) мемлекеттiк тiлде сабақ жүргiзетiн оқытушылардың саны;

7) базалық бiлiмдерi жоқ оқытушылардың саны;

8) лекциялық курстарда дәрiс беруге жiберiлген ғылыми атағы және дәрежесi жоқ ПОҚ тың болуы;

9) сабақ жүргізуге жіберілген магистранттардың саны;

10) жоғары оқу орнының ӘБҚ-тың (ректор, проректорлар, факультет декандары және жоғары оқу орнының құрылымдық бөлімдерінің басшылары мен басқа да қызметкерлері) кафедрада штаттағы қоса тақарушы жағдайындағы қызметкерлері.

11) «жоғары оқу орнының ең жақсы оқытушысы» грантының, мемлекеттік стипендияның иегерлері;

12) басқа да ғылым академиялары мүшелерінің саны келтiрiледi және талданады.

Профессор-оқытушы кадрларды iрiктеу және орналастыру, оларды даярлау және қайта даярлау, әкiмшiлiк басқару қызметкерлерiн және құрылымдық бөлiмшелердiң басшыларын, қосалқы қызметкерлердi iрiктеу және орналастыру жүйесiнiң ұтымдылығына және тиiмдiлiгiне талдау жасалады.

Соңғы үш жылда жұмыстан кеткендердiң саны және себебi, алған қызметтiк марапаттаулары мен ескертпелерi, моральдық және материалдық ынталандыру iс-шаралары, кадрлардың тұрақтамауы мен ауыстырылуы жөнiндегі мәлiметтердi талдау. Ұйымдастыру, бақылау және орындауды тексеруді жетілдіру, еңбек және орындаушылық тәртіпті, салауатты моральдық-психологиялық ахуалды қолдау жөнінде жоғары оқу орнының қызметiне сипаттама берiледi. Соңғы үш жылдағы штаттағы оқытушылардың сапалық және сандық көрсеткіштерінің динамикасы сарапталады.

Комиссия мынадай материалдарды:

1) штаттық кестені;

2) ғылыми дәрежесi және ғылыми (құрметтi) атағы, мамандандырылуы, жасы, өтілі, оқытатын пәнi, орындайтын жүктемесi көрсетiлген (жалпы бiлiм беру ұйымы бойынша, құрылымдық бөлiмшелер, факультеттер, кафедралар бойынша) ПОҚ-тың тiзiмi;

3) оқытушылардың және қосалқы қызметкерлердiң жеке iстерi (кадрларды есепке алу жөнiндегi жеке парағы, жеке параққа қосымша, арызы, жеке еңбек шарты (келiсiм-шарты), бiлiмi туралы, ғылыми дәрежесi және/немесе ғылыми (құрметтi) атағын беру туралы дипломның расталған көшiрмелерi, жұмысқа қабылдануы туралы бұйрықтың көшiрмесi, бос орынға орналасу үшiн конкурс бойынша өткендiгi туралы ғылыми кеңес отырыстарының хаттамасынан көшiрме, өмiрбаяны, аттестаттау парағы, бiлiктiлiгiн арттыру курстарынан (тағылымдамадан, семинардан) өткендiгi туралы сертификаттың (куәлiктiң) көшiрмесi, еңбек кiтапшасы немесе нотариалды расталған еңбек кiтапшасының көшiрмесi, қажет болған жағдайда басқа да құжаттардың көшiрмелерi; құжаттардың тiзбесi);

4) ағымдағы қызметi жөнінде, ПОҚ бойынша, жеке құрам бойынша бұйрықтар;

5) ғылыми кеңес пен ректорат мәжiлiстерiнiң жұмыс жоспарлары мен хаттамалары;

6) тарификациялық ведомостары (ПОҚ-тың педагогикалық жүктемесiнiң орындалуын анықтау мақсатында, еңбек табысы ведомостарымен оқытушылардың жеке жоспарлары, сабақ кестелерi, педагогикалық жүктеме сағаттарының кафедралық есептелуi, оқу жүктемесiн орындау журналдары салыстырып қарастырады).

6.3. Білім алушылар контингенті

Бұл бөлімде мынадай көрсеткіштер келтіріледі: білім алушылардың жалпы саны, контингентті қабылдау, оның қозғалысы, білім алушы контингенттерді ҚР МЖМБС 5.03.008-2006-ға сәйкес бітіртуі.

Негізгі ережелер.

Мынадай материалдар:

 1. Төлем ақылы негізде білім алушылармен келісім шарттың болуы, мамандықтар және оқыту нысандар кесіміндегі мамандықтар даярлаудағы оқудың төлем ақы құны және шығысы ;

 2. студенттер контингентінің сандық құрамы, бір білім алушыға келетін оқу алаңының санитарлық нормаларға сәйкестігі;

 3. мамандықтарға және даярлау бағыттарына байланысты бір оқытушыға есептегендегі студенттер контингентінің сандық құрамы;

 4. академиялық топтардың, кішітоптардың академиялық лектің толымдығы;

 5. үлгерімді ағымдық бақылау, аралық аттестаттау, межелік бақылау және қорытынды мемлекеттік аттестаттау;

 6. стипендияның есептелуі және курстан курсқа көшіру;

 7. жоғары оқу орнына қабылдау және есепке алу;

 8. студенттер контингентінің қозғалысы;

 9. мамандарды шығару материалдары талданады.

Осы кезде мынадай құжаттарға:

 • белгіленген талаптарға сәйкес рәсімделген студенттердің жеке істеріне (өтініші, жалпы орта білімі туралы аттестаттың түп нұсқасы), сертификаты, есепке алынғаны туралы бұйрықтың көшірмесі, фотолары, 086-нысандағы медициналық анықтамасына);

 • студенттер контингенті бойынша: студенттерді есепке алу, оларды ауыстыру қайта қабылдау, оқудан шығару, академиялық демалыс беру туралы бұйрықтарға; бұйрықтардың оқу орнының статистикалық есебіне сәйкестігіне;

 • студенттердің оқу карталарына, сессиялық емтихандардың жиынтық ведомостары, сынақ кітаптары (ішін ара), академиялық анықтамалардың көшірмелеріне;

 • білім алушы адъюнктуралар, клиникалық ординатуралар және ассисентуралар-тәлімгерлердің жеке істеріне талдау жүргізу жүзеге асырылады.

6.4. Оқу-әдістемелік жұмыстар

Бөлімде 3 жылға мыналар бойынша:

 1. оқу-әдістемелік құжаттардың: мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының, мамандықтардың үлгілік және оқу-жұмыс жоспарларының, пәндердің үлгілік және оқу жұмыс бағдарламаларының болуына;

 2. мамандықтардың үлгілік және жұмыс жоспарларының, үлгілік және оқу жұмыс бағдарламаларының, оқу тәрбие үрдісін әдістемелік қамтамасыз етудің, студенттерге ең көп оқу жүктемесінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының және мамандар даярлаудың казіргі заман талаптарына сәйкестігіне;

 3. оқу жұмыс бағдарламаларын, студенттердің оқу қызметі түрлері бойынша әдістемелік әзірлемелер мен ұсынымдар дайындаудың сапасына;

 4. ЖОО-да мамандар даярлау сапасын аралық мемлекеттік бақылау барысында студенттер көрсеткен білімдерінің деңгейі мен сапасына;

 5. әдістемелік семинарлар, бюролар, секциялар ұйымдастыруына;

 6. Оқу жүктемелерінің жоспарлануы мен орындалуына, оқу сабақтарының жүргізлуіне, орындалған жұмыстардың және оқу жүктемесін бөлудің оқытушылардың біліктілігіне сәйкестігіне;

 7. Қазіргі заман педагогикалық технологияларының және жаңа оқу әдістемелерінің, студенттердің танымдық қызметін жігерлендіру шараларының енгізілуіне;

 8. СӨЖ-дің және студенттердің жеке даярлығын нығайтудың ұйымдастырылуына және сапасына;

 9. Мемлекеттік тілде және басқа ұлт тілдерінде оқу үрдісі мен оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыруға;

 10. білім беру ұйымы оқытушылары соңғы 3 жылда баспадан шығарған, оның ішінде мемлекеттік тілдегі оқулықтардың, оқу және әдістемелік құралдардың, оқу-әдістемелік әзірлемелердің санына;

 11. білім алушыларға аралық, ағымдық және қорытынды бақылауларды; тестік нысанда бақылауды ұйымдастыру сапасына;

 12. курстары және оқыту нысандары бойынша студенттердің үлгіріміне және сессия нәтижелеріне;

 13. 2 (3) курс студенттерін Аралық мемлекеттік бақылау нәтижелеріне;

 14. Диплом жұмыстарының (жобаларының) орындалу сапасына, олардың тақырыптарының өзектілігіне; диплом жобаларының (жұмыстарының) және мемлекеттік емтихандардың тапсырылуына; диплом жұмыстарына (жобаларының) пікірлерге және рецензияларға;

 15. Мемлекеттік аттестаттау комиссиялары жұмыстарының (бұдан әрі- МАК) және МАК төрағаларының есептерінің сапасына;

 16. Оқу өндірістік және диплом алды тәжірибелердің ұйымдастырылуы мен жүргізілуі, олардың мамандар даярлаудың мақсаты мен тапсырмаларына сәйкестігі; тәжірибе базалары ретінде анықталған базалармен шарттардың болуына; студенттер есептерінің тәжірибе бағдарламаларына сәйкестігіне;

 17. өндірістен қол үзбейтін мамандарды даярлаудың, оның ішінде қысқартылған оқыту нысандары бойынша, оқу және оқу әдістемелік жұмыстарының жағдайы мен ұйымдастырылуына;

 18. мамандықтар бойынша бітірушілерге сұраныстың деңгейіне талдау жүргізіледі.

Бөлімде сарапшылар қатысқан лекциялар мен практикалық сабақтарға талдаулар келтірілуі керек.

Комиссияға мынадай:

 1. Ағымдық оқу жылына ғылыми кеңестің бекіткен Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, үлгілік және оқу жұмыс жоспарлары, үлгілік және оқу жұмыс бағдарламалары;

 2. Оқу процесінің кестесі және сабақтардың кестесі (оқыту нысандары бойынша);

 3. оқытушылар баспадан шығарған әдістемелік ұсынымдар, әзірлемелер, оқу әдістемелік және оқу құралдары, оның ішінде мемлекеттік тілдегі; әдістемелік секциялардың жоспарлары, оларды іске асырудың нысандары;

 4. барлық құрылымдық бөлімшелер отырыстарының хаттамалары, жұмыс жоспарлары, жылдық есептері, сағаттарды кафедралық есептеуі, оқытушылардың жеке жоспарлары, күнтізбелік тақырыптық жоспарлар; теориялық және өндірістік оқуға берілген оқу сабақтарының журналдары, сағаттарды есептеу журналдары, зертханалық сабақтардың журналдары; ПОҚ-тың сабақтарын ауыстыру журналдары, өзара сабаққа қатысу және кафедраішілік бақылау журналдары, қосымша сабақтар мен кеңес журналдары;

 5. студенттердің білімдерін рейтингілік бағалау (немесе басқа нысандар) журналдары, ҚР жоо-да мамандар даярлау сапасын аралық мемлекеттік бақылау нәтижелері туралы актілердің көшірмелері, емтихандық сессиялардағы, сынақтардың, емтихандардың жиынтық ведомостары, емтихан билеттері/тесттері; бақылау нәтижелері бойынша кафедралардың, факультеттердің есептері;

 6. тәжірибе бағдарламалары, мамандықтарға сәйкес тәжірибе базаларымен шарттар және оларға студенттерді бекіту туралы бұйрықтар; студенттердің күнделіктері мен есептері, тәжірибенің аяқталуы бойынша конференциялар мен аттестаттаулардың қорытынды хаттамалары;

 7. студенттердің оқу карталары, емтихан сессияларының жиынтық ведомостары, сынақ кітапшалары (ішін ара), академиялық анықтамалардың көшірмелері;

 8. курстық және дипломдық жұмыстардың бекітілген тақырыптары, курстық және дипломдық жұмыстардың мазмұны, оларға берілген рецензиялар;

 9. дипломдық жобалар (жұмыстар) бойынша бекітілген ғылыми жетекшілердің тізімі;

 10. соңғы 3 жылғы МАК төрағаларының бекітілуі туралы бұйрықтар және МАК жұмысының нәтижелері туралы олардың есептері; дипломдық жобалар (жұмыстар) мен тапсырылған мемлекеттік емтихандардың ведомостары (хаттамалары), мамандар даярлаудың сапасы туралы МАК төрағаларының, кәсіпорындар мен ұйымдардың пікірлері;

 11. альфавиттік кітап, соңғы үш жылғы дипломдар мен оған қосымшалар беру кітабы (білім беру ұйымына қабылдау және оқу бітіруіне байланысты шығару туралы бұйрықтарды салыстыру мақсатында):

 12. оқыту нысандары бойынша соңғы үш жылғы бітірушілердің жұмысқа орналасу журналы; мамандар даярлаудың сапасы туралы кәсіпорынның, мекемелердің, ұйымдардың пікірлері ұсынылады.

6.5. Оқу-тәрбие жұмыстары және педагогикалық жүктеме

Бөлімде мынадай мәліметтер:

1) білім беру ұйымындағы құқықтық тәрбие, тәрбиелеу үрдісін құқықтық әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету;

2) ғылыми кеңестің, ректораттың, деканаттар мен кафедралардың отырыстарында тәрбие жұмысы мәселелерінің қаралуы, олардың нәтижелілігі; тәрбие жұмысының мазмұны, нысаны және әдістері;

3) студенттік жастар ұйымы, студенттердің өзін өзі басқару жұмыстарының болуы және тиімділігі;

4) кураторлар кеңесі жұмыстарының болуы және тиімділігі;

5) Қызметтің әр саласында (оқу, ғылыми және қоғамдық жұмыстар; қызығушылығы бойынша қоғамдардың және үйірмелердің, спорт секцияларының, көркемөнерпаздық, пікіралысу кулбтары, басқа салалар) студенттер тұлғасының өзі-өзі іске асыруы үшін жағдайлары;

6) студенттердің республикалық және жергілікті жастар ұйымдарына қатысуы; олимпиадаларды, жобаларды, конкурстарды, акцияларды спорттық жарыстарды ұйымдастыруы және қатысуы;

7) АҚТҚ-тың және нашақорлықтың алдын алу жөнінде білім беру ұйымының, кураторлар кеңесінің және студенттік өзінбасқару қызметін: медицина қызметкерлерін тарту арқылы спорттық–денсаулық сауықтыру (жарыстық) және шығармашылық шаралар, студенттік акциялар, пікіралысулар, дөңгелек столдар, тренинктер, кинокөрсетулер, нашақорлықа тәуелділіктен арылғандар және нашаемханалар мамандарымен кездесулер;

8) білім беру ұйымының кеңістікті-бұйымдық ортасын рәсімдеуді (мемлекеттік рәсімдерді, тақырыптық стенділерді, ұрандарды) келтіріледі.

Бұл кезде комиссияға мынадай материалдар:

 1. кураторлар кеңесі, академиялық топтардың кураторлары туралы ережені;

 2. жалпы білім беру ұйымы мен оның құрылымдық бөлімшелерінің тәрбие жұмыстары бойынша жоспарларын және есептерін; құрылымдық бөлімшелер отырыстарының хаттамаларын, құқықбұзушылықтардың, АҚТҚ-тың, нашақорлықтың, діни экстемремизмның алдын алу жөніндегі шаралардың тізімін;

 3. кураторлар кеңесінің, студенттер кеңесінің/жастар ісі жөніндегі комитеттің, қоғамдардың, үйірмелердің жұмыс жоспарларын;

 4. жүргізілген шаралардың, олардың кәсіби бағыттау бағдарламаларының материалдарын ұсынады.

Осы бөлімде 3 жылға талдау жүргізіледі, ҚР МЖМБС 5.03.015-2006 негізінде профессор-оқытушылар құрамының педагогикалық жүктемесі бойынша:

1) лекциялар, семинарлар, практикалық сабақтар, лабораториялық жұмыстар, емтихандар алу, жазбаша бақылау жұмыстарын тексеру мен басқа оқу жұмыстарының түрлері бойынша уақыт нормаларына;

2) академиялық лектер мен топтар бойынша оқу жұмыстарының аудиториялық түрлері бойынша жоспарлау тәртібіне;

3) ПОҚ-тың оқу жүктемесін жоспарлау, сабақ кестесін жасалуына оның ҚР МЖМБС-ының талаптарына сәйкестігіне;

4) оқу жұмыс бағдарламаларына, студенттердің оқу қызметінің түрлері бойынша әдістемелік әзірлемелер мен ұсынымдарына;

5) оқу жүктемесінің жоспарлану және орындалу, оқу сабақтарының жүргізілу деңгейіне, сапасы және өзуақыттылығына; орындалған жұмыстардың және оқу жүктемесін бөлудің оқытушылардың біліктілігіне сәйкестігіне;

6) студенттердің танымдық қызметін жігерлендірудің қазіргі заманғы педагогикалық технологиялары мен оқытудың жаңа әдістеріне, тәсілдеріне;

7) СӨЖ және МСӨЖ-дің сапасы мен ұйымдастырылуы және студенттердің жеке даярлығын күшейтуге;

8) мемлекеттік және басқа ұлт тілдеріндегі оқу процесіне және оқу әдістемелік жұмыстарының ұйымдастырылуына;

9) өндірістен қол үздірмей мамандар даярлау, оның ішінде қысқартылған оқыту нысандары бойынша оқу және оқу әдістемелік жұмыстардың жағдайы мен ұйымдастырылуына;

10) ҚР Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 22 қарашадағы №566 бұйрығымен бекітілген білім берудің кредиттік технологиялары бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың ережесіне сәйкес оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуіне ұсыныстар мен қорытындылар жасалады.

Бөлімде сарапшылардың қатысқан лекциялары мен практикалық сабақтарының талдаулары ұсынылуы керек.

Комиссияға мына материалдар:

 1. ағымдағы оқу жылына ғылыми кеңестің бекіткен мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, үлгілік және оқу жұмыс жоспарлары, үлгілік және оқу жұмыс бағдарламалары;

 2. оқу процесі кестелері және сабақ кестелері (оқыту нысандары бойынша);

 3. оқытушылардың баспадан шығарған әдістемелік ұсынымдары, әзірлемелері, оқу-әдістемелері мен оқу құралдары, оның ішінде мемлекеттік тілдегілері; әдістемелік секциялардың жоспарлары, оларды іске асыру нысандары;

 4. барлық құрылымдық бөлімшелердің жұмыс жоспарлары, жылдық есептері, отырыс хаттамалары, кафедралық сағаттардың есебі, оқытушылардың жеке жоспарлары, күнтізбелік тақырыптық жоспарлар; теориялық және өндірістік оқуға бөлінген оқу сабақтарының журналдары, сағаттарды түгендеу журналдары; ПОҚ-тың сабақтарын ауыстыру журналдары, өзара сабаққа қатысу және кафедраішілік бақылау журналдары, қосымша сабақ және консультация журналдары;

6.6. Оқу материалдық активтері

Бөлiмде мынадай көрсеткiштер:

1) өз меншігіндегі, шаруашылық жүргiзу және жедел басқару құқығына жататын пайдалы оқу алаңының қолданыстағы санитарлық нормаларға, өрт қауiпсiздiгiне қойылатын талаптарға, бiлiктiлiк талаптарына және іске асырылатын мамандықтардың мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм беру стандарттарына сәйкестiгiнiң деңгейi;

2) жалпы ауданы, оның iшiнде келтіріген студенттер контингентiнің бiреуiне есептегендегi оқу алаңы (сабақтардың ауысымдылығын ескергенде);

3) оқу-зертханалық кабинеттердiң, оқу-өндiрiстiк шеберханалардың және басқа да мамандандырылған жайлардың қазiргi заман жабдықтарымен және құралдарымен жабдықталуының деңгейi, олардың пәндер бойынша оқу процесiне қойылатын талаптарға сәйкестiгi;

4) студенттердiң спорттық құрылыстармен, емдеу-ауырудың алдын алу мекемелерімен, жатақханамен, асханамен қамтамасыз етiлуi;

5) медициналық кызмет көрсетуге және студенттердiң бос уақыттарына бөлiнетiн қаржылық қаражаттың көлемi;

6) редакциялық-баспахана орталығының болуы және қуаты келтiрiледi.

Комиссияға қарау үшiн мынадай материалдар:

1) жылжымайтын мүлiкке құқығын растайтын құжаттар: сатып алу-сату, жедел басқару, пайдалану шарттары, ғимараттың жоспар-схемасы;

2) ғимаратты және құрылысты пайдалануға санитарлық-эпидемиологиялық қызметтiң, мемлекеттiк өртке қарсы күрес және төтенше жағдайлар жөніндегі агенттіктің анықтамасы/қорытындысы;

3) негiзгi қорлардың баланстық құны (бас кiтап, журнал-ордер, негiзгi қаражат бойынша айналым);

4) спорт залының, медициналық қызмет көрсету және қоғамдық тамақтандыру пункттерiнiң, жатақханалардың (ортырғызу және төсек орынның саны) жабдықталуы;

5) білім беру ұйымының қаржылық жағдайы, рентабельділігі, қаржылық орнықтылығы;

6) соңғы үш жылдағы динамикалық өзгерістерін ескере отырып көрсетілген орташа жалақыларының мөлшері;

7) кітап қорын, компьютерлік техникаларды, техникалық оқу құралдарын, оқу жабдықтарын және мүліктерін, мебель, көрнекті құралдарды, арнайы зертханалар мен кабинеттерді жабдықтауға басқа да қажетті құрал-жабдықтарды алуға әр жылғы бөлінген қаражат көлемі;

8) ПОҚ-ты және студенттерді материалдық ынталандыру үшін бөлінетін қаражат көлемі, сыйлық қорын құру және толықтыру;

9) жоғары оқу орнының гранттарын және қажет ететін оқытушылар, қызметкерлер мен студенттерге әлеуметтік қолдауды жасау үшін бөлінетін қаржы көлемі;

10) ПОҚ-тың біліктілігін арттыруды, ПОҚ пен студенттердің тәлімгерлігіне, шет елдерге іс-сапарлар ұйымдастыруға жұмсалатын қаржы көлемі;

11) ПОҚ пен студенттердің демалысына және ден-саулықтарын түзетуге бөлінетін қаржы көлемі;

12) мамандықтар бойынша студенттердің, магистранттардың, аспиранттардың, докторанттардың оқу құны мәліметтері мен көрсеткіштері ұсынылады.

6.7. Оқу және ғылыми зертханалар

Бұл бөлімде жоғары оқу орнының қызметі «ҚР білім беру жүйесі. Жоғары оқу орындарының оқу және ғылыми зертханалары» ҚР МЖМБС 5.03.014-2006 негізінде сарапталады.

Бөлімде мынадай:

1) аспирантура мамандықтары бойынша ғылыми, ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау үшін арнайы ғылыми-техникалық, ғылыми-әдістемелік, клиникалық, тәжірибелік базасының болуы;

2) докторантура және PhD докторы бойынша қазіргі заман талабына сай ғылыми-тәжірибелік және ғылыми-зерттеу базаларының болуы;

3) келтірілген студенттер (магистранттар) контингенттің біреуіне бөлінген ауданның нормасы ҚНжЕ «Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар» негізінде орындалуы;

4) Оқу-өндірістік жайларға қойылатын талаптардың өндірістік кәсіпорындары ғимараттары үшін ҚНжЕ-ге сәйкес орындалуы;

5) оқу-зертханалық жайлардың мамандықтың МЖМБС талаптарына сәйкестігі;

6) зертханалардың, өртке қарсы құрылғылардың, қызметкерлер үшін жеке және ұжымдық қорғану құралдарының болуы;

7) әртүрлі техникалық қорлардың: зертханалық жабдықтар, құрылғылар, механизмдер, стендтер, өлшеуіш құралдар, макеттер және оқу және зерттеу жұмыстарында қолданылатын бұйымдардың үлгілері, эксперименттік үлгілер, материалдар, компьютерлік және басқа да есептеу техникасы, бағдарламалық жабдықтардың болуы жайлы мәліметтері және көрсеткіштер келтіріледі.

6.8. Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры

Бұл бөлімде жоғары оқу орындарының қызметі «ҚР білім беру жүйесі. Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры. Негізгі ережелер.» ҚР МЖМБС 5.03.010-2006 негізінде сарапталады.

Бұл бөлімде мынадай ақпараттар келтіріледі:

1) жоғары оқу орнының Веб-сайтының және білім порталының болуы;

2) компьютерлік техниканың саны, сапасы және қолдану тиімділігі, ИНТЕРНЕТ желісіне қол жетімдік;

3) компьютерлiк базаны және бағдарламалық қамтамасыз етуді, кiтапхана қорын жаңалауға жыл сайын бөлiнетiн қаражаттың көлемi, ақпараттық деректер базасының болуы;

4) даярлаудың әр бейiнi (мамандығы) бойынша негiзгi оқу әдебиеттері қорының ескiру дәрежесi есептелгендегi сапасы;

5) қосымша әдебиеттер (ресми, библиографиялық-анықтамалық және мерзiмдiк басылымдар) қорының сапасы;

6) мамандықтар (даярлау бағыттары) кесімі бойынша келтiрiлген студенттер контингентінің бiреуіне есептегендегi оқу, оқу-әдiстемелiк және ғылыми әдебиеттер қорының көлемi, оның iшiнде қазақ (басқа тiлдердегi) тiлiндегi;

7) кiтапхананың негiзгi кiтап қоры, қорлардың құрылымы (оқу және оқу-әдiстемелiк әдебиеттер, ғылыми, көркем және мерзiмдiк басылымдардың пайыздық қатынасы), келтiрiлген студенттер контингентінiң бiреуіне есептегендегi кiтап басылымдары бiрлiгiнiң саны;

8) мамандықтардың оқу жоспарларындағы пәндерiнiң электрондық және магниттiк тасымалдағыштардағы оқу, оқу-әдiстемелiк және ғылыми әдебиетпен қамтамасыз етiлуi; видеотека, фонотека, медиатекалардың болуы;

9) кiтапханалық каталогтардың сапасы, электронды библиографиялық-анықтамалық каталогтың болуы;

10) оқу залындағы орындардың жеткiлiктi болуы;

11) отандық және шет елдiк бiлiм беру ұйымдарымен, кiтапханаларымен ақпаратты жедел алмасу және алу мүмкiндiгi;

12) кiтапхана қызметкерлерiнiң штаттық қамтамасыз етiлуi, лауазымына базалық бiлiмдерiнiң сәйкестiгi, олардың бiлiктiлiгiн арттыруы, мемлекеттiк тiлдi бiлуi;

13) ақпараттық қамтамасыз ету үшін жаңа WEB-технологиясы, қашықтықтан оқыту жүйесi;

14) редакциялық баспа орталығының, типографияның, көбейткiш және көшiргiш техникалардың болуы.

Комиссиямен мынадай материалдар қарастырылады:

1) кiтапханалардың жұмыс жоспарлары;

2) локалдық жүйеге бiрiктiрiлген және ИНТЕРНЕТКЕ қосылған компьютерлiк техниканың саны мен сапасы туралы, жаңа WEB технологияларын пайдалану туралы ақпараттар;

3) кiтапхананың мүлкаммалдық кiтаптары;

4) кiтаппен қамтамасыз етудiң картотекасы және жабдықтаудың тақырыптық-типологиялық жоспары (мақалалар мен журналдардың жүйелi әріптік картотекасы, электрондық каталогтар);

5) кiтапхана туралы жалпы мәлiметтер: оқу залының жалпы ауданы, жарықталынуы, оқу залындағы орындықтардың саны, оқу залындағы компьютерлердiң саны;

6) оқырмандарға қызмет көрсетудің сапасы туралы мәлiметтер; кiтап берудi, оқырмандардың санын; оның iшiнде бөгделерді есепке алу;

7) кiтап қорын толтыруға арналған әр жылғы шығыс сметалары;

8) кiтапхананың штаты, қызметкерлердiң базалық бiлiмдерi, олардың бiлiктiлiгiн арттыру жоспары;

9) кiтапхананың тақырыптық көрмелер, оқырмандар конференцияларын, кiтаптарға шолу, дөңгелек үстелдер, оқырмандар пiкiрталасын, семинарлар өткiзуi және жоспарлауы туралы мәлiметтер;

10) кейінгі үш жылда білім беру ұйымы оқытушылары баспадан шығарған оқулықтардың, оқу және әдістемелік құралдардың саны, оның ішінде қазақ тілінде басылғандары.

6.9. Білім алушылардың білімдерін бағалау

Бұл бөлімде жоғары оқу орындарының қызметі «ҚР білім беру жүйесі. Жоғары оқу орындарындағы білімді бақылау. Негізгі ережелер.» ҚР МЖМБС 5.03.006-2006 негізінде сарапталады.

Бұл бөлімде мынадай анықтамалар келтіріледі:

1) студенттер бiлiмдерiн және оқу пәнiнiң берiлу сапасын көтеруге бағытталған жан-жақты шаралар жүйесi; бiлiм берудiң сапасын бағалау бөлiмiнiң болуы, ЖОО iшiлiк (кафедраiшiлiк) бiлiм беру сапасын бақылау туралы ереженiң болуы;

2) бiлiм беру ұйымы бойынша әр жылағы студенттердi және ПОҚ-ты сауалнамалау нәтижелерi;

3) ЖОО-да мамандарды даярлау сапасына аралық мемлекеттiк бақылау кезіндегі тестiлеуiнiң қорытындылары; нәтижелердің талдануы;

4) студенттердің бiлiмдер сапасына iшкi бақылауды (ЖОО iшiлiк, кафедраiшiлiк) ұйымдастыру, оның нәтижелiлiгi және тиiмдiлiгi;

5) емтиханның түрін (ауызша сұрау, жазбаша емтихан, тестілеу және б.) анықтау туралы Ғылыми кеңестің шешімінің болуы;

6) білім алушыларды қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың нәтижелері;

7) білім алушылардың білімдерін өлшеуіштердің болуы;

8) білім алушылардың білімдерін өлшеу құралдары;

9) білім алушылардың білімдерін бағалау тәртібі;

10) білім алушылардың білімін бағалау өлшемдерінің болуы және қолданылуы;

11) ашық сабақтарға қатысу, бақылай қатысу және өз ара қатысу; оларды талдаудың жүйесi.

Комиссиямен мына материалдар:

1) бiлiм сапасына iшкi бақылау нысандарын жүзеге асыру жөнiнде жоспарлау, есеп беру және әдiстемелiк құжаттары;

2) ЖОО бекiткен сауалнама түрi; кейбiр бiлiм алушыларды, оқытушыларды, ата-аналарды, жұмыс берушілерді сауалнамалаудың мәлiметтерi бойынша материалдар;

3) бiлiм алушылармен, оқытушылармен және ӘБҚ-пен сұхбаттасудың нәтижелерi туралы ақпарат;

4) сауалнамаға жауап берушiлердiң ұсыныстарын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi;

5) ЖОО iшiлiк (кафедраiшiлiк) бақылау нысандарының, ашық сабақтардың журналдары;

6) ЖОО ғылыми және оқу-әдiстемелiк кеңестерінің және факультеттер мен кафедралар оқу әдістемелік кеңестердің мәжілістерінің хаттамалары;

7) ЖОО менеджмент жүйесін ендіру жөніндегі қызметі;

8) жоғары оқу орындарында даярланатын мамандарды сапасын аралық мемлекеттік бақылау барысында көрсеткен студенттердің білімдерінің деңгейі мен сапасы;

9) әдістемелік семинарларды, бюроларды, секцияларды ұйымдастыруы

10) студенттердің білімін рейтингтік (болмаса басқа нысандармен) бағалау журналы; ҚР жоғары оқу орындарында мамандар даярлау сапасын аралық мемлекеттік бақылау нәтижелері туралы актінің көшірмесі, емтихан сессияларының есептік, емтихандық және жиынтық ведомостары, емтихан ведомостарын/жолдамаларын, емтихан билеттерін/тесттерін тіркеу журналдары, бақылау нәтижелері бойынша кафедра, факультет есептері;

11) соңғы үш жылғы МАК төрағаларын бекіту туралы бұйрықтар және МАК жұмысының нәтижелері бойынша олардың есептері; мемлекеттік емтихандар мен диплом жобаларын (жұмыстарын) қорғау ведомостары (хаттамалары), мамандар даярлаудың сапасы туралы МАК төрағаларының, кәсіпорындардың, ұйымдардың пікірлері;

12) аралық, ағымдық және қорытынды бақылауды; тесттік бақылау нысандарын ұйымдастыру сапасы;

13) оқыту нысандары және тілі, курстары бойынша сессия нәтижелеріне сәйкес студенттердің үлгерімі;

14) 2 (3) курс студенттерін аралық мемлекеттік бақылау және Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелері;

15) дипломдық жұмыстардың (жобалардың) орындалу сапасы, тақырптардың өзектілігі; дипломдық жұмыстарды (жобаларды) қорғаудың және мемлекеттік емтихан тапсырудың қорытындылары; дипломдық жұмыстарға (жобаларға) пікірлер мен рецензиялардың сапасы бойынша;

16) Мемлекеттік аттестаттау комиссияларының жұмыстарының және МАК төрағалары есептерінің сапасы;

17) оқытушылардың бақылауындағы студенттердің өзіндік жұмыстарын есептеу журналы;

18) оқу жұмыс жоспарларындағы оқу пәндерін кодтау;

19) мамандықтар және оқу курстары бойынша академиялық күнтізбелер;

20) элективтік пәндер каталогы;

21) студенттердің өзіндік жұмыстары және оқытушылардың бақылауындағы студенттердің өзіндік жұмыстарының өзара қатынасы;

22) жоғары оқу орындарында білім алушылардың ағымдық үлгерімін бақылау, аралық және қорытынды аттестатталуын жүргізудің Үлгілік ережелерінің 4.3 бөлімін орындалуы зерделенеді.

6.10. Ғылыми-зерттеу жұмысы

Бұл бөлімде жоғары оқу орындарының қызметі «ҚР білім беру жүйесі. Жоғары оқу орындарындағы ғылыми -зерттеу жұмыстары. Негізгі ережелер.» ҚР МЖМБС 5.03.011- 2006 негізінде сарапталады.

Бұл бөлімде мынадай мәліметтер келтіріледі және талдауға жатады:

1) ғылыми -зерттеу жұмыстарын орындаушылар;

2) оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары, оның ішінде Министрлік немесе басқа мемлекеттік органдар, халықаралық қорлар мен ұйымдар қаражаттандыратын өзекті бағыттар бойынша;

3) докторанттар, аспиранттар, магистранттар мен ізденушілердің ғылыми-зерттеу жұмысы;

4) студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы;

5) ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша есептілік;

6) ЖОО-дағы ғылыми зерттеу институттарының (бұдан әрi - ҒЗИ), шағын кәсiпорындардың, жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердің және басқа да ғылыми және ғылыми-өндiрiстiк орталықтардың саны;

7) өндіріске енгізілген ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері;

8) қызметкерлердiң ғылыми конкурстарға, конференцияларға, көрмелерге қатысуы;

9) өнертабыстардың, патенттердiң, монографиялардың, ғылыми жарияланымдардың саны;

10) бiр оқытушыға шаққандағы ҒЗЖ-ны қаржыландыру көлемi;

11) ҒЗЖ нәтижелерiнiң оқу процесiнде қолданылуы.

Комиссияға берілетін материалдар:

1) болашақтық, жылдық жоспарлар;

2) жалпы бiлiм беру ұйымдары және оның құрылымдық бөлiмшелерi бойынша ҒЗЖ, СҒЗЖ есептерi;

3) бiлiм беру ұйымы бас болып табылатын ғылыми бағдарламалардың жобалары;

4) ҒЗЖ-ны орындауға арналған келісім-шарттар;

5) конференциялардың, конкурстардың, көрмелердiң бағдарламалары мен жоспарлары, олар бойынша материалдар;

6) монографиялар, ғылыми жарияланымдардың жинақтары;

7) өнертабыстарының, патенттерiнің болуын растайтын құжаттары;

8) аспирантура бөлiмiнiң, диссертацияларды қорғау жөнiндегi мамандандырылған кеңестердiң жұмыс жоспарлары, қорғалған диссертациялардың саны (олардың барлары);

9) ҒЗЖ, СҒЗЖ орындау бойынша шығыстар сметасы;

10) ғылыми зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды орындауға арналған келiсiм-шарттар (келісімдер).

6.11. Кәсіптік тәжірибе

Бұл бөлімде жоғары оқу орындарының қызметі «ҚР білім беру жүйесі. Кәсіптік практика. Негізгі ережелер.» ҚР МЖМБС 5.03.005- 2006 негізінде сарапталады.

Бөлiмде мынадай мәлiметтер мен көрсеткiштер келтiрiледi:

1) тәжірибе бағдарламалары, мамандықтарға сәйкес тәжірибе базаларымен келісімдер және оларға студенттерді бекіту туралы бұйрықтар;

2) тәжірибе жетекшілерінің тәжірибеге студенттерді қажетті даярлауды ұйымдастыру туралы жұмысы: тәжірибе бағдарламасына сәйкес сабағат жүргізу, тәжірибеден өту барысына бақылау жасау, тәжірибеден өткені туралы жазбаша пікір, тәжірибе бойынша есептер қабылдау;

3) бекітілген нысан бойынша күнделік жүргізу;

4) тәжірибе бағдарламаларын орындау, жазбаша есепті ұсынуы;

5) оқу, оқу-танысу және тілдік тәжірибелердің бағдарламалары мен базалары;

6) педагогикалық тәжірибелердің бағдарламасы мен базасы;

7) өндірістік тәжірибелердің бағдарламасы мен базасы.

6.12. Шығармашылық және спорттық қызмет

(өнер және спорттық білім беру ұйымдары үшін)

Бөлімде мынадай:

 1. еңбегін сіңірген және халық әртістерінің, өнер қайраткерлерінің, спорт мастерлігіне кандидаттардың, спорт мастерлерінің, жеңімпаздардың (республикалық, халықаралық жарыстардың, конкурстардың), әртүрлі ойындардың чемпиондарының, оның ішінде ПОҚ-тың штаттағы қызметкерлерінің саны;

 2. әртүрлі конкурстардың, көрмелердің, өнер фестивальдарының, спорттық жарыстардың, штаттағы оқытушылар мен студенттер (олипиядалық, халықаралық, республикалық, облыстық, қалалық, райондық) - турнирлерінің лауреаттарының, жүлдегерлерінің, дипломанттарының, жеңімпаздары мен қатысушыларының саны;

 3. жеке және ұжымдық орындаушы ретінде, спорттық жарыстарға, (орындаушылар, авторлар, режиссерлар, қоюшылар, сценаристер, опреаторла ретінде) қатысу, орындау туралы мәліметтер;

 4. оқу-өндірістік тәжірибе базаларының болуы;

 5. білім беру ұйымының авторлық шеберханаларының, студенттік шеберханаларының болуы (театрлік, кино, фото және видео-монтаждау, көркемдің, тоқыма, меншікті студенттік театрының, жарнамалық, кино және дыбыс жазатын студиялардың), спорттық, тренажерлық залдардың (ареналардың, рингтердің, корттардың), бассейіндердің болуы;

 6. авторлық қорлардың, музейлердің (реквизиттардың, картиналардың, костюмдердің және басқа да авторлық , эксклюзивті жұмыстарды) сақтау орындарының болуы және күйі;

 7. шебер-сыныптар, оның ішінде көшпелілері;

 8. спорттық секциялардың болуы туралы мәлімет ақпараттары келтіріледі.

Комиссияға ұсынылатын материалдар:

 1. жоспарлық және есептік құжаттар;

 2. болашақтық және ағымдық жоспарлары, есептері, бағдарламалары, буклеттері, жарнамалары, проспектілері, экспонаттары;

 3. тәжірибе базаларымен келісімдер (театрлар, студиялар, стадиондар, спорт, мәдениет сарайлары, музейлер, көрмелер, шығармашылық кеңестер, жазушылар үйі, кинотеатрлар);

4) ПОҚ-тың, қызметкерлердің және студенттердің шығармашылық қызметі, шығармашылық және стпорттық жетістіктері туралы ақпараттары бар прессалар.

6.13. Мамандықтары (даярлау бағыттары) бойынша Білім беру ұйымдарын аттестаттаудың нәтижелерi

Мамандықтар (даярлау бағыттары) бойынша білім беру ұйымының бiлiм беру қызметiн тексеру және мемлекеттiк аттестаттаудың қорытындылары туралы анықтама «Білім беру ұйымын мемлекеттiк аттестаттаудың қорытындысы туралы Аттестаттау комиссиясының қорытындысы» құрылымына сәйкес құрастырылады.

Бөлімнің құрылымы:

1) нақты мамандықтың (даярлау бағытының) жалпы сипаттамасы;

2) кадрлар әлеуетін талдау;

3) оқу-әдістемелік жұмысы;

4) оқу процесінің ақпараттық және кітапханалық қамтамасыз етілуі;

5) тәрбиелеу және шығармашылық қызметі (өнер білім беру ұйымдары үшін); клиникалық жұмыстарды талдау (медициналық мамандықтар үшін);

6) материалдық және әлеуметтік базасы;

7) ғылыми зерттеу жұмыстары;

8) білім алушыларды даярлау сапасын басқару жүйесі;

9) магистранттарды, аспиранттарды және докторларды даярлау бағыттары бойынша кафедралардың жұмыстарын талдау (олар бар болса);

10) халық аралық ынтымақтастық бойынша кафедралардың қызметі;

11) кемшіліктір мен ескертпелер;

12) қорытындылар мен ұсыныстар.

6.14. жоғары оқу орнын жоғары оқу орнынан кәсіптік кейінгі білім беру мамандықтары бойынша (бар болғанда) аттестаттау

6.14.1. Магистратура

Бұл бөлімде мынадай мәліметтер беріледі:

1) әр мамандық бойынша магистранттар туралы, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс бойынша;

2) магистранттардың жеке жоспарлары;

3) магистранттардың оқу сабақтарының кестесі, магистрлік даярлықтың оқу жұмыс жоспары және бағдарламалары;

4) ғылыми кеңес бекіткен магистерлік диссертациялардың тізімі;

5) магистерлік диссертация болып табылатын бітіру жұмыстары;

6) магистерлік диссертацияларды қорғаудың, сондай-ақ мемлекеттік емтихандар тапсырудың нәтижелері;

7) оқу жұмыс жоспарларындағы оқу пәндерінің кодталуы;

8) мамандықтар және оқу курстары бойынша академиялық күнтізбелер;

9) элективті пәндер каталогтары;

10) магистранттардың өздік жұмыстары және оқытушылар бақылауындағы өздік жұмыстарының ара қатынасы. 

6.14.2. Аспирантура, адъюнктура, клиникалық ординатура және ассисентура-тәлімгерлік

Бөлiмде мынадай мәлiметтер келтiрiледi:

1) осы бiлiм беру ұйымында толық ставкада жұмыс iстейтiн әрбiр ғылыми мамандық бойынша ғылым докторлары туралы;

2) тиiстi ғылыми мамандықтар даярлау бойынша ғылыми-зерттеу және материалдық-техникалық базалары (аудиторлық қоры, компьютерлiк сыныптар, мамандандырылған зертханалар, құралдармен қамдалуы, қордың материалдары) және олардың қолданыстағы санитарлық-гигиеналық (техникалық) нормаларға сәйкестiгi туралы;

3) соңғы үш жылдағы ғылыми еңбектерi және авторефераттары бойынша мамандықтарының шифры көрсетiлген ғылыми жетекшiлер туралы;

4) диссертациялық кеңес және уәкілетті орган бекiткен аспиранттарды, адъюнктарды мен ассистентураларды даярлаудың бағдарламалары туралы;

5) аспиранттардың және адъюнктардың жеке жоспарларын орындауы және жұмыстарын жоспарлаудың тәртiбi туралы;

6) бiлiм алушыларға өздерiнiң зерттеулерiнiң нәтижелерiн жариялауға берiлетiн мүмкiндiктер туралы;

7) кiтапханалық қорға, деректер базасына және компьютерлiк технологияға қол жетімдік туралы;

8) соңғы үш жылда кандидаттық диссертациялар қорғаудың динамикасы туралы (түскендер мен қорғағандардың әр жылғы сандық және пайыздық қатынасы);

9) Комитеттің пысықтауға жiберген диссертациялары туралы.

Комиссияға қарау үшiн ұсынылатын материалдар:

1) бiлiм беру ұйымының аспирантура немесе докторантура ашу жөнiндегi өтiнiш-арызы, Комитеттің қорытындысы;

2) уәкілетті органның аспирантура немесе адъюнктура ашу туралы бұйрығы, тиiстi лицензиясы;

3) осы бiлiм беру ұйымында жұмыс iстейтiн ғылым докторларының жеке iстерi;

4) ұйымның ғылыми кеңесi бекiткен ғылыми жетекшiлердiң тiзiмi және дербес жетекшiлiк етуге Комитеттің рұқсаты;

5) даярланатын ғылыми мамандықтардың тiзбесi және олардың ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерге ғылыми дәреже беру жөнiндегi мамандықтардың номенклатурасына сәйкестiгi;

6) әрбiр ғылыми мамандық бойынша оқу жұмыс жоспары, оқу пәндерi мен практикаларының бағдарламалары, оқу жоспарлары мен бағдарламалары;

7) Комитеттің бекiткен кандидаттық емтихандардың бағдарламалары;

8) аспирантураға және адьюнктураға қабылданғаннан кейiн 3 айдан кешiктiрiлмей ғылыми кеңес бекiткен диссертациялық зерттеулер тақырыптарының тiзбесi;

9) аспиранттардың, адьюнкттардың және ассистентуранттардың жеке iстерi;

10) аспиранттардың, адъюнкттардың жеке жоспарлары; оларды әр жылғы аттестаттаудың хаттамалары;

11) соңғы үш жылдағы қорғауға ұсынылған диссертациялық зерттеулердiң тiзбесi.

6.14.3. Докторантура

Бөлiмде мынадай мәлiметтер келтiрiледi:

1) ғылыми мектептердiң болуы, олардың танылу және мойындалу дәрежелері туралы;

2) осы бiлiм беру ұйымындағы әрбiр ғылыми мамандық бойынша ғылым докторлары және толық ставкада жұмыс iстейтiн докторлар туралы;

3) тиiстi ғылыми мамандар даярлау бойынша ғылыми зерттеу және материалдық техникалық базалары туралы (аудиторлық қоры, компьютерлiк сыныптар, мамандандырылған зертханалар, құралдармен қамтамасыз етiлуi, қордың материалдары) және олардың қолданыстағы санитарлық-гигиеналық (техникалық) нормаларға сәйкестiгi;

4) ғылыми мамандықтардың бейiнi бойынша жұмыс iстейтiн ғылыми семинарлар туралы;

5) зерттеу нәтижелерi бойынша докторанттардың жарияланымына сұраныс және қолда бар мүмкiндiктерi туралы;

6) ғылыми кеңесшi туралы;

7) диссертациялық кеңес және Комитеттің бекiткен докторанттар даярлаудың бағдарламалары туралы;

8) докторанттардың жеке жоспарларын орындауы, олардың есеп беру нысаны және жиiлiгi туралы;

9) докторанттардың кiтапханалық қорға, мәлiметтер базасына, ИНТЕРНЕТКЕ және қазiргi компьютерлiк технологияларға рұқсаты туралы;

10) соңғы үш жылда докторлық диссертацияларды қорғау динамикасы (әр жылғы түскендер мен қорғағандардың сандық және пайыздық қатынасы) туралы.

Комиссияның қарауына ұсынылатын материалдар:

1) докторантура ашу жөнiндегi бiлiм беру ұйымдарының өтiнiш-арызы, Комитеттің қорытындысы;

2) докторантура ашу туралы Комитеттің бұйрығы, тиiстi лицензиясы;

3) аталған бiлiм беру ұйымдарында жұмыс iстейтiн ғылым докторларының жеке iстерi;

4) ұйымның ғылыми кеңесi бекiткен ғылыми кеңесшiлердiң тiзiмi;

5) даярланатын ғылыми мамандықтардың тiзбесi және олардың ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерге ғылыми дәреже беру жөнiнде мамандықтардың номенклатурасына сәйкестiгi;

6) оқу-бағдарламалық құжаттамалар: әрбiр ғылыми мамандық бойынша оқу жоспарлары мен бағдарламалары;

7) кандидаттық диссертациясымен салыстырғанда басқа мамандық бойынша диссертацияға жұмыс iстеген докторанттар үшiн Комитет бекiткен кандидаттық емтихандардың бағдарламалары;

8) докторантураға қабылданғаннан кейiн 3 айдан кешiктiрiлмей ғылыми кеңес бекiткен диссертациялық зерттеулердің тiзбесi;

9) докторанттардың жеке iстерi;

10) докторанттардың жеке жоспарлары және есептерi; оларды жыл сайынғы аттестаттаудың хаттамалары;

11) соңғы үш жылда қорғауға ұсынылған диссертациялық зерттеулердiң тiзбесi.

12) соңғы үш жылда қорғауға ұсынылған диссертациялық зерттеулердің тізімі.

6.14.4. (Ph.D)Докторантурасы

Бөлiмде мынадай мәлiметтер келтiрiледi:

1) оқу және ғылыми компоненттері бар докторлық білім беру бағдарламаларының құрылымы;

2) докторантураның білім беру бағдарламасы: білім берудің мазмұны, оқу және ғылыми құрамының ара қатынасы, өлшемі және есебі. Оқу және ғылыми жұмыстың еңбекқажетсіну есебі.

«Докторантура. Негізгі қағидалар» ҚР МЖБС 5.03.003-2004 орындалуы. Таңдау бойынша пәндердің тізімі;

3) алдыңғы білім беру сатылары және деңгейлерінде бұрындары игерілген кредиттерді есепке алатын жинақтық кредиттік жүйенің болуы;

4) оқу жұмыстарының көлемі және ұзақтығы;

5) докторлық білім беру бағдарламалары бойынша барлық білім алушылардың академиялық жинақылығын қамтамасыз ету: басқа білім немесе ғылыми ұйымдарда, оның ішінде шет елдерде кредиттерді игерудің мүмкіндігі;

6) докторлық бағдарламалардың ғылыми компонеттері. Халықаралық деңгейде танылған ғылыми мектептің бар болуы. Жүргізілген ғылыми зерттеудің қорытындысы, олардың жариялануы;

7) оқу жоспарында қарастырылған теориялық және практикалық даярлаудың барлық түрлерін жүргізуді, сонымен қатар диссертациялық жұмысты тиімді орындауды қамтамасыз ететін материалдық-техникалық база (аудиториялық қор, компьютерлік сыныптар, зертханалар, приборлармен қамтамасыз ету, қорлық материалдар). Материалдық-техникалық базаның санитарлық және өртке қарсы талаптарға сәйкестігі;

8) докторлық бағдарламалар бойынша қорытынды мемлекеттік аттестаттау. Кешенді емтихан тапсыру және диссертация қорғаудың нәтижелері.

Осы бөлімді талдау кезінде Комиссия ҚР Білім және ғылым министрінің 2005 жылғы 22 маусымдағы № 427 бұйрығымен бекітілген экспериментті білім беру бағдарламалары шеңберінде (Ph.D) философия докторын даярлау мазмұнының және деңгейінің минимум талаптарын басшылыққа алады.

7. Мемлекеттік аттестаттаудың қорытындысын шығару

1. Бiлiм беру ұйымдарын аттестаттау және лицензия талаптарының сақталуына тексеру нәтижелерi бойынша комиссияның әр мүшесi ұсынған материалдарды және анықтамаларды Комиссия талқылағаннан кейiн мамандықтар (дайындау бағыттары) кесімінде мемлекеттiк аттестаттаудың қорытындысы шығарылады.

2. Комиссия аттестаттау аяқталған күнi аттестаттаудың қорытындысы туралы Ғылыми кеңестің отырысында мәлiмдейдi.

Комиссия қабылдаған шешiмді Ғылыми кеңесте талдауға және жарыссөзге жол берiлмейдi.

3. Аттестаттаудың қорытындысы туралы тұжырым мiндеттi түрде типографиялық әдiспен түптеледi және бiлiм беру ұйымының елтаңбалы мөрiмен бекiтiледi.

4. Аттестаттаудың қорытындысы туралы тұжырым Комитетке тапсырылады.

5. Ұсынылған аттестаттау материалдарының негiзiнде бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестаттау қорытындысы туралы Комитеттің бұйрығының (бұдан әрi - Бұйрық) жобасы әзiрленедi.

6. Егер білім беру қызметі толығымен МЖМБС талаптарына сәйкес болса, оның ішінде білімдері мен іскерлік бағалары нәтижесі бойынша 70% дан аз емес білім алушылар оң баға алса Білім беру ұйымы «Аттестатталсын» шешімі қабылданады.

7. Бұйрық бекiтiлгеннен кейiн ол бiлiм беру ұйымдарының назарына жеткiзiледi.

Ж-1 қосымшасы

 

ЖОҒАРЫ ОҚУ МЕКЕМЕСІ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ

 

 KӨРСЕТКІШТЕРІ

 

 

_____________________________________________________________________

(жоо атауы, құрылған жылы, ұйымдастыру-құқықтық нысаны, толтырылған күні)


N

р/н

КӨРСЕТКІШТЕРІ

Өлшембірлігі

20__ 20__

Оқу жылы

20__ 20__

Оқу жылы

20__

20__

Оқу жылы

1

2

3

4

5

6

1.

Жалпы мәліметтер

1.1.

ЖОО құрылымы (бөлек келтірілсін)

1.2.

Филалдардың саны

саны
1.3

Факультеттер саны

саны
1.4.

Кафедралар саны

саны
1.5.

Мамандықтардың саны, барлығы

саны

- оның ішінде кәсіптік орта білім беру

саны

- оның ішінде қазақ тілінде оқитындары

саны
1.6.

Диссертациялар қорғау жөніндегі мамандандырылған кеңестардің саны:

саны

- кандидаттық

саны

- докторлық

саны
1.7.

Студенттер контингенті, барлығы:

Мың адам
1.8.

Мемлекеттік грант бойынша білім алатын студенттердің саны:

саны
1.9.

Жоо бөлген білім гранттарының саны:

саны
1.10.

Жалпы контингенттің оқыту нысандары бойынша келісім – шарт (төлем ақылы негіз) бойынша білім алатын студенттердің саны:

-күндізгі

-сырттай

-кешкі

-қашықтан
саны

саны

саны

саны

саны
1.11.

Магистрлер даярлау бағыты бойынша оқитын студенттер саны:

саны
1.12.

Қазақ тілінде білім алатын студенттердің үлесі (кұндізгі оқыту нысаны бойынша)

саны /%
1.13.

Шет елдік студенттер, аспиранттар, тыңдаушылар контингенті:

саны
1.14.

Конкурс абитуриентов на одно платное место обучения (по заявлениям)

саны
2.

Кадрлік әлеуеті

2.1

Штаттағы ПОҚ-тың саны, барлығы:

оның ішінде:

-ғылыми атағы және дәрежесі барлар (КСРО, ҚР ЖАК-берген);

-ғылым докторлары, профессорлар (КСРО, ҚР ЖАК-берген);

-ғылым кандидаттары, доценттер (КСРО, ҚР ЖАК-берген);

-Ұлттық ғылым академиясының мүшелері;

- ғылым магистрлері;

- PhD докторлары;

-басқа да қоғамдық ғылыми академиялардың мүшелері;

- «ЖОО-ның үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері.

санысаны /%


саны /%


саны /%


саны

саны

саны


саны


саны

2.2

Штаттық кесте бойынша ПОҚ-пен жабдықталуы:

саны /%
2.3

Диссертация қорғаған ПОҚ-тар, барлығы:

Оның ішінде:

-докторлық

-кандидаттық

саныадам

адам
2.4

Қазақ тілінде сабақ жүргізетін ПОҚ-тың үлесі:

адам /%
2.5

Базалық білімдері жоқ ПОҚ-тың үлесі:

адам/%
2.6

Ғылыми дәрежесі және атағы бар ПОҚ-итың орташа жасы:


жас
2.7

Оқу жылында біліктілігін арттырудан өткен ПОҚ-тың саны:


саны/%
3.

Оқу- және ғылыми- әдістемелік жұмыстар

3.1

Оқу-әдістемелік құжаттардың болуы:

-мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру стандарттары:

- мамандықтар бойынша үлгілік оқу жоспарлары

-мамандықтар бойынша жұмыс оқу жоспарлары

-пәндер бойынша үлгілік оқу бағдарламалары

- пәндер бойынша жұмыс оқу бағдарламалары

%
3.2

«Қанағаттанарлық емес» баға алған бітірушілердің саны:

-дипломдық жобаларды қорғау кезінде

- мемлекеттік емтихандар тапсыру кезінде%

%
3.3.

«Үздік» баға алған бітірушілердің саны:

-дипломдық жобаларды қорғау кезінде

- мемлекеттік емтихандар тапсыру кезінде%

%
3.4

Тестілеу нәтижелері бойынша студенттер оң баға алды:

-жоғарғы курста

-бітіруші курста%

%
3.5

Дипломдық жобаларды қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды қоолданып орындау:


%
3.6

Өндіріске және оқу процесіне енгізілген дипломдық жобалардың үлесі:


%
3.7

ЖОО-ның ПОҚ-ы баспадан шығарған оқулықтар, оқу құралдары және оқу-әдістемелік әзірлемелер, барлығы:

-бір ПОҚ қа есептегенде:

- оның ішінде қазақ тіліндегі:б.т.

б.т.

б.т.
3.8

Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдеби кітап қоры:

-келтірілген студенттер контингентінің біреуіне есептегенде:

- оның ішінде қазақ тілінде:
саны

саны
3.9

Бір жылдағы бір студентке келетін компьютерлік уақыт:

сағат
3.10

Мамандықтары бойынша жұмысқа орналасқан бітірушілердің саны:

-барлығы:

Оның ішінде, по:

-тапсырыс берушілердің тапсыруымен:

-мемлекеттік тапсырыспен:

-төлемақылы негізде мамандар даярлау шарттарымен:

-өз бетімен жұмысқа орналасу құқығы берілгендер:саны/%


%

%


%


%
3.11

Бітірушілердің кәсіптік даярлық сапасын Жұмыс берушілер берген «Жақсы» және «Өте жақсы» бағалардың пайызы (ЖОО-ның абыройы, имиджі, )%
3.12

1 маманды даярлау шығыстары:

-мемлекеттік бюджет бойынша:

-келісім-шарт бойынша:


мың т.

мың т.
4.

Ғылыми зерттеу жұмыстары

4.1

ЖОО-дағы ҒЗИ, ШК, ЖШС және ғылыми орталықтардың саны:

саны
4.2

Ғылыми бағдарламалар мен жобаларды орындауға жоо-ның қатысу дәрежесі (100 ПОҚ, адамға):

- ЖОО бас ұйым болып табылатын ғылыми бағдарламалардың саны:

- халықаралық жобалар, гранттар мен бағдарламалар бойынша орындалатын ҒЗЖ саны:

- ҚР БҒМ мен басқа Министрліктердің үйлестіруінде орындалатын ғылыми бағдарламалар және жобалардың саны:

санысаны


санысаны
4.3

ҒЗЖ толық қаржыландыру көлемі, барлығы:

-мемлекеттік бюджет:

-шаруашылық келісімдері бойынша:

мың т.


мың т.

мың т.
4.4

Бір штаттағы ПОҚ-қа ҒЗЖ қаржыландырылу көлемі:

мың т.
4.5

ҒЗЖ орындауға:

- ПОҚ-тың:

- студенттердің:

- магистрлердің:

- PhD докторларының

қатысу дәрежесі:


саны/%

саны/%

саны/%

саны/%
4.6

ЖОО-ның аспирантура, докторантурадағы ғылыми мамандықтар санының кадрлер даярлау мамандықтарының санына қатынасы:

саны/%
4.7

ЖОО-ның диссертация қорғау бойынша мамандандырылған кеңестері ғылыми жұмыстар санының жоо-ның бейінінде кадрлар даярлау бойынша мамандықтардың санына қатынасы:


саны/%
4.8

Бір жылда алынған (штаттағы ПОҚ-тың 100 адамына есептегенде):

-жаңалықтарының:

- патенттер мен лицензиялардың:

- Халықаралық және Мемлекеттік сыйлықтар:

- танылған ғылыми нәтижелер:

санысаны

саны


саны

саны
4.9

Оқу жылында басылған монографиялар мен жинақтардың көлемі:

- барлығы:

Оның ішінде, мемлекеттік тілде:б.т.

б.т.
4.10

Шет елде басылған осылар:

б.т.
5.

Материалдық және әлеуметтік база

5.1

Келтірілген студенттер контингентінің 1 студентіне есептегендегі пайдалы оқу алаңы:

ш. м.
5.2

Негізгі қорлардың баланыстық құны:

Оның ішінде күндізгі оқыту нысандағы бір студентке:

мың т.


мың т.
5.3

Студенттердің:

- жабық және жазық спорттық құрылыстармен:

- емдеу мекемелерімен:

-жатақханалармен:

- оқу жайлардағы:

- кітапхананың оқу залдарындағы:

-асханалар мен буфеттердегі отыратын орындармен:

қамтамасыз етілуі.саны/ш.м.


к-во

мест


к-во

к-во

к-во
5.4

Редакциялық баспа орталықтарының бір жылдағы қуаты:

б.т.
5.5

Жаңа буындағы дербес компьютерлердің саны:

Оның ішінде Internet-ке қосылғандары:


саны

саны

 
5.6.

Кіпатханадағы кітап қорын толтыруға бөлінген қаржылық қаражат көлемі:

мың.т.
5.7.

Мұқтаж студенттерге материалдық қолдау көрсетуге бөлінген қаржы қаражаттың көлемі:

мың.т.
5.8.

Студенттерге медициналық қызмет көрсетуге және бос уақыттарын өткізуге бөлінген қаржы қаражат көлемі:

мың.т.
5.9

Қызметкерледің орташа айлық жалақысы:

Оның ішінде ПОҚ-тың:

мың.т.

мың.т.
6.

Халықаралық ынтымақтастық

6.1

Шет елдік жоо-лармен бірлесіп мамандар даярлау туралы келісім-шарттар:

саны
6.2

ЖОО мүшесі болып табылатын халықаралық бірлестіктер және басқа ұйымдар:

саны
6.3

ПОҚ және студенттердің шетелге іссапарларының саны:

саны
6.4.

Халықаралық ғылыми және ғылыми-педагогикалық конференцияларға, семинарларға, көрмелерге және т.б. қатысуы:

саны
6.5

Шет елдік білім беру және ғылыми ұйымдарда біліктілігін арттыру, қайта даярлану және тәлімгерліктен өту:

саны
6.6

Әртүрлі халықаралық бағдарламалар бойынша ҒЗЖ орындау:

саны
6.7

Халықаралық білім беру және ғылыми гранттардың саны, олардың көлемі:

саны, мың.т.

Оқу жұмыстары жөніндегі проректор _________________________  (аты-жөні)


Ғылыми жұмыстар жөніндегі проректор _______________________ (аты-жөні)


Әлеуметтік-экономикалық сұрақтар жөніндегі ______________________ (аты-жөні)
Ж-2 қосымша


ЖОО ОҚУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ


n/n

Бөлімшелердің

аталуы

20_____ж.

20_____ж.

20_____ж.

Ескертпелер

 

 

Филиалдары

 

 

Колледждер

 

 

ҒЗИ

 

 

Ғылыми орталықтар

 

 

Факультеттер

 

 

Кафедралар

 

 

Магистратура

 

 

Аспирантура

 

 

Докторантура

 

 

Баспахана

 

 

... және басқалары


 • Құрылымдық схема түрінде ұсынуға бролады


Ректор ________________________________ (аты-жөні)

(қолы)

 

Ж-3 қосымша

ЖОО РЕКТОРАТЫНЫҢ ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ


Р/Н

Аты-жөні

Лауазымы

Туылған жылы

Базалық білімі

Ғылыми дәрежесі жіне атағы

Жалпы жұмыс өтілі

ЖОО-дағы жұмыс өтіліРектор
Проректор
Декан
Және басқалары
Ректор ________________________________ (аты-жөні)

(қолы) 
Ж-4-1 қосымша


ОҚЫТУ НЫСАНДАРЫ БОЙЫНША ОҚЫТУ КОНТИНГЕНТІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

__________________________________________ ОҚУ ЖЫЛЫНА

(бөлшектің бөлімінде қазақ бөлімінде оқитындар)

Факультеті

Студенттер контингенті (адам)

р/н

мамандық-тың аталуы

Жалпы

Күндізгі бөлімде

Даярлаудың басталуы

Лицен-зияның мерзімі
Барлығы

1

2

3

4

51

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
 

 


Факультеті

Магистранттар контингенті (адам)

р/н

мамандық-тардың аталуы

Жалпы

Күндізгі бөлімде

Даярлаудың басталуы

Лицензияның мерзімі
Барлығы

1

2

3

4

51

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Факультеті

PhD докторанттарының контингенті (адам)

р/н

мамандық-тардың аталуы

Жалпы

Күндізгі бөлімде

Даярлаудың басталуы

Лицензияның мерзімі
Барлығы

1

2

3

4

51

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ж-4-2 қосымша


Факультеті

Студенттер контингенті (адам)

р/н

мамандық-тардың аталуы

Жалпы

Сырттай бөлімде

Даярлаудың басталуы

Лицензияның мерзімі
Барлығы

1

2

3

4

5

 

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Факультеті

Магистранттар контингенті (адам)

р/н

мамандық-тардың аталуы

Жалпы

Күндізгі бөлімде

Даярлаудың басталуы

Лицензияның мерзімі


 


Барлығы

1

2

3

4

5

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Факультеті

PhD докторанттар контингенті (адам)

р/н

мамандық-тардың аталуы

Жалпы

Күндізгі бөлімде

Даярлаудың басталуы

Лицензияның мерзімі


 


Барлығы

1

2

3

4

5

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Ж-4,3 қосымша


Факультеті

Студенттер контингенті (адам)

р/н

мамандық-тардың аталуы

Жалпы

Кешкі оқыту/қашықтан оқыту бөлімі

Даярлаудың басталуы

Лицензияның мерзімі
Барлығы

1

2

3

4

5

 

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Факультеті

Магистранттар контингенті (адам)

р/н

мамандық-тардың аталуы

Жалпы

Күндізгі бөлім

Даярлаудың басталуы

Лицензияның мерзімі


 


Барлығы

1

2

3

4

5

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Факультеті

PhD докторанттар контингенті (адам)

р/н

мамандық-тардың аталуы

Жалпы

Күндізгі бөлім

Даярлаудың басталуы

Лицензияның мерзімі


 


Барлығы

1

2

3

4

5

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
 

Оқу жұмыстары жөніндегі проректор______________________ (аты, жөні)

 

Ж-5 қосымша


ЖОО-ның САНДЫҚ ЖӘНЕ САПАЛЫҚ ПОҚ КОНТИНГЕНТІр/н


Факультеті,

Кафедралардың атаулары


Барлық ПОҚ/ оның ішіндегіштаттағылары


Ғылым докторлары, профессорлар/ оның ішіндегі шататтағылары.

Бөлшектің бөлімінде тек PhD докторлары көрсетіледі

  Ғылым кандидаттары, Доценттер/оның ішінде штаттағылары.

Бөлшектің бөлімінде ғылым магистранттар көрсетіледі


Ғылыми дәрежесі мен атағы барлардың пайызы/ оның ішінде штаттағылары

Қоса атқарушылар


Сағат бойынша істейтіндер

Сабақты мемлекеттік тілде жүргізетіндер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Ж-5 қосымшаның қосымшасыБазалық білімдері

Мамандық бойынша тәжірибелік жұмыс өтілі бар.

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі

Жасы
5 жылға дейін


5-15

жыл


15 жылдан артық


35 жылға дейін


35-50 жыл


50 жылдан жоғары


Зейнеткерлер

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Оқу жұмысы жөніндегі проректор_____________________ (аты, жөні)


Кадрлер бөлімінің бастығы ________________________(аты, жөні)Ж-6 қосымша


МАМАНДЫҚ БОЙЫНША КАДРЛЕР ДАЯРЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСТКІШТЕРІ

____________________________________________

(мамандықтың шифры және атауы)

р/н


КӨРСЕТКІШТЕРІ

Өлшем бірлігі

20 ___

20___

Оқу жылы

20 ___

20___

Оқу жылы

20___

20___

Оқу жылы

1

2

3

4

5

6

1.

Жалпы мәліметтер

1.1.

Барлық студенттер контингенті:

саны

1.2.


1.3.


1.4.

Оның ішінде:

Күндізгі оқыту нысанында:

Сырттай оқыту нысанында:

Кешкі оқыту нысанында:

Қашықтан оқыту нысанында

Мемлекеттік грант бойынша білім алатын студенттердің саны:

Мемлекеттік тілде білім алатын студенттердің саны:

Төлем ақылы негізде білім алатын студенттердің саны:


саны саны саны саны саны


саны


саны
2.

Кадрлер әлеуеті

2.1.

Осы мамандық бойынша оқу сабағын жүргізетін штаттағы ПОҚ-тың саны, барлығы:саныОның ішінде ғылыми дәрежесі және атағы барлары (ҚР, КСРО-ның ЖАҚтары берген)

саны,%


БП және КП циклы бойынша сабақ жүргізетін ПОҚ саны, барлығы:


саны

Оның ішінде ғылыми дәрежесі және атағы барлары (ҚР, КСРО-ның ЖАҚтары берген)

саны,%

ЖБП циклы бойынша оқу сабағын жүргізетін ПОҚ саны, барлығы:

саны

Оның ішінде ғылыми дәрежесі және атағы барлары (ҚР, КСРО-ның ЖАҚтары берген)

Ғылым магистрлерінің саны

PhD докторларының саны

Басқа қоғамдық ғылым академияларының саны

«ЖОО-ның үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегерлерінің саны

саны,%

саны

саны

саны


саны
2.2.

Штаттық кесте бойынша ПОҚ-пен жабдықталуы:


%
2.3.

Штаттағы 1 ПОҚ-қа есептегендегі студенттер контингенті


адам
2.4.

Қазақ тілінде сабақ жүргізетін ПОҚ үлесі:

%
2.5.

Базалық білімі бар ПОҚ үлесі:

%
2.6.

Ғылыми дәрежесі және атағы бар штаттағы ПОҚ-тың орташа жасы:


жасы
3.

Оқу әдістемелік жұмысы

3.1.

Оқу әдістемелікң құжаттардың болуы


- мамандықтың мемлекеттік стандарты:

- үлгілік оқу жоспары:

- оқу жұмыс жоспары:

- пәндер бойынша үлгілік оқу бағдарламалары:

- пәндер бойынша оқу жұмыс бағдарламалары:

%

%

%


%


%
3.2.

Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен қамтамасыз етілуі, барлығы:


саны

Оның ішінде қазақ тіліндегі:

саны
3.3.

Штаттағы бір ПОҚ-қа есептегендегі баспадан шығарылған оқулықтар мен оқу құралдарының саны:


саны
3.4.

Тест тапсырмаларының болуы (барлық курстар мен пәндер бойынша):


%
3.5.

Тестілеудің нәтижелері бойынша оң баға алған студенттер:


- жоғарғы курста:

- бітіруші курста:

%

%
3.6.

Сессия нәтижесі бойынша үлгерімі:

%
3.7.

Бітірушілердің Успеваемость выпускников по результатам:3.8

- мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихандар:

 • Дипломдық жобалар нәтижелері бойынша үлгерімі:

Бір жылдағы бір студентке компьютерлік уақыт

%


%


сағат
4.

Ғылыми зеттеу жұмысы

4.1.

ҒЗЖ толық қаржыландыру көлемі, барлығы:

мың т.

Оның ішінде:

- бюджет бойынша:

- келісім шарт бойынша:


мың т.

мың т.
4.2.

1 ПОҚқа қаржыландыру көлемі:

мың.т.
4.3.

ҒЗЖ орындауда Степень участия в выполнении НИР:


- ПОҚ:

- студенттердің:

-магистранттардың

- PhD докторанттарының

қатысу дәрежесі

%

%

%

%
4.4.

Жарияланған монографиялар, ғылыми жұмыстардың жинақтары, баяндамалардың тезистері:


б.т.

1 ПОҚқа есептегендегі жарияланған жұмыстар:

б.т.
5.

Материалдық және әлеуметтік база

5.1.

Зертханалар және мамандардырылған кабинеттердің саны:

саны
5.2.

Оқу жайларының:


- жаңа буынды дербес компьютерлермен:

- ТОҚ және басқа жабдықтармен: жасақталуы


саны

саны
 

Факультет деканы _________________________ (аты, жөні)


Ж-7 қосымша


БІТІРУШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІН ТЕСТІЛЕУДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ


р/н

Факультеті,

мамандық

Тізім бойынша студенттердің саны

Қатысқан студенттердің саны

«5»


Бағасының саны


«4»


Бағасының саны«3»


Бағасының саны


«2»


Бағасының саны


Орташа балы

Оң бағалар %


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Пайыздық қатынастағы баға шкаласы:

«өте жақсы» тест тапсырмасындағы сұрақтардың дұрыс жауаптары - 88 – 100 %

«жақсы» - 75 – 87 % - // - // -

«қанағаттанарлық» - 60 – 74 % // - // -

«қанағаттанарлық емес» - 60% аз болса


Аттастаттау комиссиясының төрағасы _______________________


ҰТО өкілі ______________________


200__жыл «___» ________________


Ж-8 қосымша

 

Білім беру процесін үйымдастыру және жүргізу үшін пайдаланылатын ғимараттар мен жайлар туралы мәліметтер

___________________________________________________________________

Білім беру ұйымының атауы


р/н

Ғимараттың және бөлек орналасқан жайлардың нақты мекені

Ғимараттық және жайлардың түрі және тағайындалуы (оқу зертханалық, әкімшілік және т.б.) саны, олардың жалпы ауданы (ш.м.)

Иемдену, пайдалану нысаны (меншігінде, оперативті басқарудағы, жалға алу және т.б.)

Меншік иесі және жалға беруші ұйымның атауы

Құқықтық күші бар құжаттар-

дың реквизит-

тері мен қолдану мерзімдері

СЭС-тің және мемлекеттік өртке қарсы күрес қызметтін құжаттарының атаулары мен реквизиттері

1

2

3

4

5

6

7Всего (кв.м.)
М.О. Білім беру ұйымының жетекшісі ________ __________

қолы аты-жөні

200___жыл «_____» ____________________


Ж-9 қосымша


Білім беру процесінің мамандандырылған және зертханалық жабдықтармен қамтамасыз етілуі туралы мәліметтерОқу орнының атауы


Мамандықтың атауы, шифры


р/н

Оқу жоспарына сәйкес пәндердің атауы

Мамандандырылған аудиториялардың, кабинеттердің, зертханалардың, шеберханалардың және т.б.атаулары (саны, ш.м.)

Иелену, пайдалану нысандары (меншігінде, жедел басқаруда, жалда және т.б.)

1

2

3

4


М.О. Білім беру ұйымының жетекшісі ________ __________

қолы аты-жөні

200___жыл «_____» ____________________

 

  

Байланыс ақпараты:
010000, Астана қаласы, Есіл өзенінің  сол жағалауы, N35 көше, N8  үй (Министрліктер үйі)
Телефон: +7 7172 74-23-49 Факс: +7 7172 74-23-49, +7 7172 50-63-91,  E-mail: mailbox@www.educontrol.kz