Каз | Рус

Іздеу  
  

 

 

Бастауыш   / Білім беру және ғылым ұйымдарын аккредиттеу   / Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасы 
Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасы

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің ­­­2011 жылғы

«8» маусым

645 қаулысымен

бекітілген


 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасы

1. Жалпы ережелер

1. Осы Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасы (бұдан әрі – Қағида) «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңына сәйкес әзірленген және ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін (бұдан әрі – Субъект) аккредиттеуден өткізудің, аккредиттеуден өткізу үшін құжаттар тапсырудың, оларды қараудың және ғылым саласындағы уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) аккредиттеу туралы куәлігін берудің тәртібін белгілейді.

2. Осы Қағидада мынадай ұғымдар қолданылады:

1) аккредиттеу туралы куәлік – жеке немесе заңды тұлға жүзеге асыратын ғылыми, ғылыми-техникалық қызметті уәкілетті органның ресми тануын растайтын белгіленген үлгідегі құжат;

2) аккредиттеу – нәтижесінде субъектілер болып табылатын заңды және жеке тұлғалар өз қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар мен стандарттарға сәйкестігін ресми тануға ие болу рәсімі.

3. Мыналар:

1) заңды тұлға – ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;

2) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға – ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын ғылыми ұйымдармен, жоғары оқу орындарымен еңбек қатынастарында тұратын ғылыми, инжинерлік-техникалық және басқа қызметкерлер, сондай-ақ ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті дербес жүзеге асыратын ғалымдар субъектілер болып табылады

4. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын

заңды тұлғаларды аккредиттеу осы Қағидаға 1-қосымшаға сәйкес рейтингтік парақты бағалау негізінде жүргізіледі.

Бұл ретте заңды тұлғаның филиалдарын аккредиттеу ұйымның құрамында жүргізіледі.

5. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларды аккредиттеу оларға қажетті қойылатын ең төменгі талаптар белгілейтін хабарлау сипатында болады.

6. Ғылыми-техникалық қызмет негізгі қызмет түрі болып табылмайтын, өз құрылымында ғылыми бөлімшелері бар ұйымдар өздерінің құрылтай құжаттарында бекітілген міндеттерді шешу мақсатында аккредиттеу туралы куәлік алу үшін уәкілетті органда аккредиттеуден өте алады.

7. Субъектілерді аккредиттеу олардың өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

8. Уәкілетті орган аккредиттеу туралы куәлік алған, сондай-ақ куәліктердің қолданысын тоқтатқан аккредиттелген субъектілердің уәкілетті органның интернет-ресурстарында орналастырылған деректер базасын қалыптастырады.

2. Аккредиттеуді өткізу тәртібі

  1. Заңды тұлғалар аккредиттеу алу үшін уәкілетті органға мынадай

құжаттарды ұсынады:

1) осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) рейтингтік парақ;

3) құрылтай құжаттарының нотариалды расталған көшірмелері: ұйым жарғысы, ұйымды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, салық төлеушінің тіркеу нөмірі немесе ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

4) рейтингтік парақта көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелері.

10. Жеке тұлғалар аккредиттеу алу үшін уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) жеке куәліктің, жоғары білім туралы дипломның, магистр дипломының, ғылыми дәреже беру туралы дипломның, ғылыми атақ беру туралы аттестаттың (дипломның) нотариалды расталған көшірмелері.

11. Осы Қағиданың 9, 10 - тармақтарында көрсетілген құжаттарды

қараудың қорытындысы бойынша уәкілетті орган:

1) заңды тұлғаларға күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімде.

Бұл ретте заңды тұлғалардың қызметін бағалау уәкілетті орган бекітетін қызметті бағалау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.

2) жеке тұлғаларға күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзім ішінде аккредиттеу туралы куәлік беру немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

Жеке тұлғаларды аккредиттеу кезінде уәкілетті орган олардың деректерін осы тармақшада көрсетілген мерзімде акредиттелген тұлғалардың тізбесіне енгізеді.

12. Аккредиттеуден мынадай негіздер бойынша бас тартылады:

1) осы Қағиданың 9 немесе 10-тармақтарына сәйкес талап етілген барлық құжаттар ұсынылмаса;

2) ұсынылған құжаттарда күмәнді немесе толық емес мәліметтер болса;

3) уәкілетті орган бекітетін қызметті бағалау әдістемесіне сәйкес берілетін аккредиттелетін заңды тұлғаның қызметін бағалау теріс болса;

13. Аккредиттеу туралы куәлік осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бес жыл мерзімге береді.

Аккредиттеу туралы куәлік өтініш берушіге немесе оның уәкілетті өкіліне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес заңды тұлғаның атынан берілетін сенімхат немесе жеке тұлғаның атынан нотариалды расталған сенімхат негізінде қол қою арқылы беріледі.

14. Аккредиттеу туралы куәлік өз қолданысын мынадай жағдайларда тоқтатады:

1) заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру немесе тарату;

2) куәліктің қолданысын тоқтату туралы субъектінің жазбаша өтініші болғанда.

3. Қорытынды ережелер

15. Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және (немесе) заңды тұлғаның

атауы және орналасқан жері өзгерген жағдайда аккредиттелген субъектілер уәкілетті органға осы Қағиданың 9 және 10-тармақтарына сәйкес мәліметтерді растайтын құжаттармен бірге аккредиттеу туралы куәлікті қайта ресімдеу туралы өтініш береді.

Уәкілетті орган тиісті жазбаша өтініш түскен күннен бастап күнтізбелік жиырма күннен кешіктірмей аккредиттеу туралы куәлікті қайта ресімдейді.

Бұл ретте бұрын берілген аккредиттеу туралы куәліктің күші жойылды деп танылады және уәкілетті орган аккредиттелген субъектілердің деректер базасына тиісті ақпарат енгізеді.

16. Аккредиттеу туралы куәлік жоғалған жағдайда уәкілетті орган аккредиттелген субъектінің жазбаша өтініші бойынша күнтізбелік он бес күнге дейінгі мерзімде аккредиттеу туралы куәліктің телнұсқасын береді.

17. Уәкілетті орган аккредиттеу туралы куәлік бланкілерінің дайындалуын, есепке алынуы мен сақталуын қамтамасыз етеді.

 

 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық

қызмет субъектілерін аккредиттеу

қағидасына

1-қосымшаСубъектің рейтингтік парағы

(заңды тұлғалар үшін)

_____________________________________________

(субъектінің атауы, заңды мекенжайы, телефон, факс, құрылған жылы, web-сайт, е-mail)

 

Р/с

Көрсеткіштердің мазмұны


1-блок. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет (мемлекеттік, салалық және нысаналы бағдарламаларға сәйкес)


1.

ҒЗЖ-на қаржыландырудың жалпы көлемі:

5000 АЕК-ке дейін……..

5000 -25000 АЕК-ке дейін.............

25000 АЕК-тен жоғары...........


2.

Инновациялық жобалардың саны………….

3.

Басқа ғылыми ұйымдардың материалдары бойынша рецензиялардың саны:

-аяқталған ҒЗЖ туралы есеп ...................

-аралық ҒЗЖ туралы есеп .....................

-монография, оқулық .......

-әдістемелік, нормативтік, директивалық құжаттар, диссертациялардың авторефераты.………(канд./докт.)

-ақпараттық парақ, мақала және т.б.,………..

4.

Қазақстан Республикасы Заңының жобалары бойынша жүргізілген ғылыми сараптамалардың саны .......


ЖИЫНЫ:


2-блок. Ғылыми әлеуеттің сапалық және сандық көрсеткіштері


5.

Диссертациялық кеңестердің саны:

-философия докторы (PhD).....

- бейіні бойынша доктор.............

6.

Ғылыми дәрежесі бар қызметкерлер саны:

- ғылым докторлары........

- ғылым кандидаттары…….

- философия докторы (PhD).....

- бейіні бойынша доктор.............

7.

Ғылыми дәреже алуға (ҒҰ қызметкерлерінің басшылығымен) Қазақстан Республикасының басқа ұйымдарының ізденушілері қорғаған (КСРО ЖАК, ҚР ЖАК және ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті бекіткен) диссертациялардың саны:

- философия докторы (PhD).....

- бейіні бойынша доктор.............

8.

Субъектілер кеңесінде азаматтар қорғаған диссертациялардың саны:

-алыс шетел азаматтары.........

-ТМД азаматтары .........

9.

Ғылыми дәрежесін алуға диссертациялар бойынша рецензиялардың саны:

-философия докторы (PhD).....

-бейіні бойынша доктор...

10.

Диссертациялар субъекті қызметкерлерінің оппонент болу саны:

-философия докторы (PhD).....

-бейіні бойынша доктор.........................

11.

Ұлттық ғылыми кеңес құрамындағы ғылыми қызметкерлер саны:

12.

Біліктілігін көтеру курстарынан өткен қызметкерлердің саны:

-халықаралық деңгейде ........................

-республикалық деңгейде ........................

13.

Қызметінің бағыты бойынша ғылыми ұйымның жанындағы курстарда, семинарларда, циклдерде оқитын ғылыми қызметкерлердің саны .........................

14.

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған тиісті жабдығы бар зертханалардың саны

-зерттеу жұмыстарына арналған зертхананың болуы........

-сертификатталған немесе аттестатталған (аккредиттелген) зертхананың болуы:

-халықаралық деңгейдегі .......

-республикалық деңгейдегі...................

15.

Сертификатталған немесе аттестатталған талдау, бақылау және т.б. әдістемелердің саны:

-халықаралық деңгейде .............

-республикалық деңгейде...................


ЖИЫНЫ:


3-блок. Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелері


16.

Өнертабысына алынған патенталды құжаттар саны........

17.

Оң шешім алған патенталдылардың саны......

18.

Өнертабысқа берілген өтінімдер саны........

19.

Зияткерлік меншік объектісін тіркеу туралы алынған куәліктердің саны.................

20.

Мерзімді басылымдардағы мақалалардың, шолулардың саны:

-алыс шетелдерде..................

-жақын шетелдерде...............

-Қазақстанда.................( ҚР БҒМ БҒСБК ғылыми басылымдарының бекітілген тізбесінде)

21.

Баспа қызметі.

Баспадан шыққан:

-монографиялар..................

-оқулықтар............

-оқу құралдары, әдістемелік құжаттар көрсеткіштері………..

-ақпараттық парақтар, басқа басылымдар саны.......................

22.

Съездерге, конференцияларға және т.б. дайындалған баяндамалардың саны:

-халықаралық деңгейдегі .......

-республикалық деңгейдегі .......

-өңірлік деңгейдегі........

23.

Съездерде, конференцияларда басып шығарылған баяндама тезистерінің саны:

-халықаралық деңгейдегі .......

-республикалық деңгейдегі .......


ЖИЫНЫ:


4-блок. Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу


24.

Әзірленген бағдарламалар саны.......

25.

Әзірленген және бекітілген директивалық, нормативтік құжаттар саны..................

26.

Жоғары тұрған инстанцияға дайындалған ресми анықтамалар саны:

27.

Жоғары тұрған органдарға ғылыми ұйым қызметінің жекелеген бағыттарын реформалау жөнінде дайындалған және ұсынылған құжаттардың саны:

-өз бетінше.............

-басқа органдармен және мекемелермен авторлықта...............


ЖИЫНЫ:


5-блок. Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері (ұйымдардың бухгалтерлік балансы қоса беріледі )


28.

Негізгі қаражаттың өсімі +/-:

-5 %....................

-10 %...............

-20 %..................


29.

Игерілген қаражаттың орташа жылдық құны:

-10000 АЕК-ке дейін..........

-10000-нан 20000 АЕК-ке дейін...........

-20000 АЕК-тен жоғары..............

30.

Жоспардан ауытқу +/-:

-5%............

-10%............

-20%.......................ЖИЫНЫ:6-блок. Қоғамдық іс-шараларға қатысу және БАҚ


31.

Халықаралық деңгейдегі съездердің, конференциялардың, симпозиумдардың, семинарлардың жұмысына қатысатын қызметкерлер саны:

-төраға............

-ұйымдастыру комитетінің мүшесі...........

-бағдарламалық баяндама.........

-сөз сөйлеу, стендтік баяндама .........................

32.

Өңірлік деңгейдегі съездердің, конференциялардың, симпозиумдардың, семинарлардың жұмысына қатысушылардың саны:

-төраға.......................

-ұйымдастыру комитетінің мүшесіне .......................

-бағдарламалық баяндама .......................

-сөз сөйлеу, стендтік баяндама .......................

33.

Халыққа арнап теледидарда, радиода сөз сөйлеу, лекция оқу саны.........

34.

Тұрақты жұмыс істейтін түрлі комитеттерге, кеңестерге, қауымдастықтарға, академияларға және т.б. мүшелігі:

-халықаралық деңгейде.... ........

-республикалық деңгейде.... .............


ЖИЫНЫ:


7-блок. Жақын және алыс шетелдердегі ғылыми ұйымдармен

ынтымақтастық


35.

Ашылған жаңалықтарды беруге жасалған лицензияланған келісімдердің саны.........................

36.

Шығармашылық ынтымақтастық, ғылыми жетістіктерді енгізу туралы жасалған шарттардың саны:

-шетелдік мекемелермен...............

-республикалық мекемелермен..........

37.

Қызметкерлер әзірлеген, енгізген ғылыми-техникалық өнертабыстардың саны:

-шетелдік мекемелерде ....

-республикалық мекемелерде.......

38.

Мыналарды:

-халықаралық деңгейін ..............

-республикалық, өңірлік деңгейін көрсететін қойылған экспонаттар саны.......

39.

Наградалар, сыйлықтар саны:

-халықаралық деңгей (медаль, орден, мемлекеттік сыйлық) .............

-республикалық деңгейде (медаль, орден, мемлекеттік сыйлық) ...................

-халықаралық және өңірлік деңгейде (белгі, грамота, марапаттау қағаздары, атақ)...................


ЖИЫНЫ:


БАРЛЫҒЫ:

Субъектінің рейтингін анықтау үшін жоғарыда

келтірілген деректердің дұрыстығын растаймын


Басшы

М.о. _____________ _________________

Қолы, Т.А.Ә.

АЕК - Айлық есеп көрсеткіші

ҒЗЖ - ғылыми-зерттеу жұмысы

КСРО ЖАК - КСРО Жоғары аттестаттау комитеті

ҚР БҒМ БҒСБК – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті


 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық

қызметтің субъектілерін аккредиттеу қағидасына

2-қосымша

________________________________

_______________________________

(субъектінің толық атауы)

________________________________Өтініш

(заңды тұлғалар үшін)

Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде _______________________________________________________________________( заңды тұлғаның атауы)

аккредиттеу өткізуді сұраймын.

Қосымша:


Құжаттың атауы

Бар екендігі туралы белгі

1.

2.

 

 

3.

Субъектінің рейтингтік парағы

Құрылтай құжаттарының нотариалды расталған көшірмелері: ұйым жарғысы, ұйымды заңды тұл,а ретңнде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, салық төлеушінің тіркеу нөмірі немесе ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі.

Рейтингтік парақта көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелері

 


20___ж. «____» «_____________»

Басшы

______________________________________________________

(Мөр орны) (Қолы) (Т.А.Ә.)

 

 


 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық

қызметтің субъектілерін аккредиттеу

қағидасына

3-қосымша

______________________________

________________________________

.А.Ә.)

__________________________________Өтініш

(жеке тұлғалар үшін)

Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде ____________________________________________________________________ (өтініш берушінің Т.А.Ә.)

аккредиттеу өткізуді сұраймын.

қосымша:


Құжаттың атауы

Бар екендігі туралы белгі

1

Жеке куәліктің, жоғары білім туралы дипломның; магистр дипломының; ғылыми дәреже беру туралы дипломның; ғылыми атақ беру туралы аттестаттың (дипломның) нотариалды расталған көшірмелері.


20___ж. «____» «_____________»

______________________________________________________

(Қолы) (Т.А.Ә.) 

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық

қызметтің субъектілерін аккредиттеу

қағидасына

4-қосымша

 

Субъектіні аккредиттеу

туралы куәлік


Астана қаласы. «____» __________» 20____ж.


«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес __________________________________________________________________

(заңды тұлғаның атауы/ жеке тұлғаның Т.А.Ә.)

_____________________________________________________________________ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттеледі. Куәлік Қазақстан Республиканың мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметі конкурсына қатысу үшін беріледі.20__ жылғы «___» ______________________ № _____ бұйрығы


Куәлік 20___ жылғы «__» _________________ дейін жарамды.Уәкілетті орган

М.О.
Серия______ №____________

 

 


  

Байланыс ақпараты:
010000, Астана қаласы, Есіл өзенінің  сол жағалауы, N35 көше, N8  үй (Министрліктер үйі)